ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3Κ/2006

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΓΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων με σειρά προτεραιότητας του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων − Κοινωνικής Εργασίας ειδικότητας Ψυχολόγων (κωδ. 597, 598, 600) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων−Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με την προκήρυξη 3Κ/2006, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 260/4.7.2006, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 3051/20.9.2002) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2006/4.7.2006

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. 142