ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 3758/2009σχετικά με την χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικήςπαροχής για το έτος 2009

ΕΣΕΙΣ ΠΟΣΑ ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ?
ΜΗΠΩΣ?
Η'
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 3758/2009 σχετικά με την χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για το έτος 2009

Η Εγκύκλιος 40/2009 Αφορά το Διοικητικό Προσωπικό

&

Η Εγκύκλιος 41/2009 Αφορά το Υγειονομικό Προσωπικό


Άδεια απουσίας με αποδοχές για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ.GR

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) και με βάση την υπ' αριθμ. 16380/538/4-05-2009 Απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 907 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Β', της 14ης Μαΐου 2009, για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά την ψηφοφορία της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ισχύουν τα εξής:

1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2009.

2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παρ.1 της παρούσας στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του απ΄ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 - 200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

3. Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 7 Ιουνίου 2009 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας) είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.

4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετά αποδοχών.


ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 34/2009 ΤΟ ΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ


Στην 17809/24-3-09 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία κοινοποιήθηκε στο ΙΚΑ με το με αριθμό πρωτ. Φ.80020/8927/1687/24-4-2009 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναφέρονται όλα τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλων των υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Από την 1η Οκτωβρίου η εφαρμογή του ΑΜΚΑ

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣΤην εφαρμογή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης στα Ασφαλιστικά Ταμεία από 1ης Οκτωβρίου 2009, αντί 1ης Ιουλίου, ανακοίνωσε η Φάνη Πάλλη - Πετραλιά κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής -όπως τη χαρακτήρισε το υπουργείο Απασχόλησης- επίσκεψής της στο ΚΕΠ του Συντάγματος.
Στις αρχικές ανακοινώσεις του υπουργείου για τον ΑΜΚΑ, αναφερόταν πως θα ήταν απαραίτητος για όλους τους ασφαλισμένους από τον Ιούλιο. Ωστόσο, μετά τις ουρές που δημιουργήθηκαν στα ΚΕΠ, την τεράστια ταλαιπωρία που υπέστησαν οι πολίτες λόγω προβλήματος του δικτύου και την υπολειτουργία της ηλεκτρονικής σελίδας, σε χθεσινή ανακοίνωσή του, το υπουργείο Απασχόλησης διευκρίνιζε ότι: "η αναφορά στον Ιούλιο για τη χρήση του ΑΜΚΑ, αφορά στις συναλλαγές των πολιτών με τα Ταμεία. Αν κάποιος πολίτης δεν έχει πάρει ΑΜΚΑ μέχρι τότε, θα του αποδοθεί κατά την πρώτη συναλλαγή με το Ταμείο του".

Ωστόσο, κατά τη σημερινή της επίσκεψη στο ΚΕΠ του Συντάγματος, η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Φάνη Πάλλη- Πετραλιά προέβη στην εξής δήλωση: "Γνωρίζω -έχω ενημερωθεί από τους υπευθύνους - για τα ζητήματα που έχουν προκύψει, λόγω της αθρόας προσέλευσης. Παρόλο που ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) έχει αποδοθεί σε 7.500.000 πολίτες θέλω να ανακοινώσω ότι θα αρχίσει η εφαρμογή του, από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, την 1η Οκτωβρίου 2009".ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΗ εφαρμογή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) από τα ασφαλιστικά ταμεία πήρε παράταση και τελικά ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου 2009, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Απασχόλησης, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στο ΚΕΠ Συντάγματος.

Για τον ΑΜΚΑ είχε δοθεί αρχικά ημερομηνία εφαρμογής από 1ης Ιουλίου, ωστόσο μετά από τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στην απόδοσή του στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, λόγω φόρτου στα ΚΕΠ, το υπουργείο Απασχόλησης επισήμανε πως πρόκειται για μια «διαρκή διαδικασία» και ότι «όλοι θα λάβουν ΑΜΚΑ».

Ο ΑΜΚΑ αποδίδεται στους πολίτες από τα ΚΕΠ όλης της χώρας, καθώς και από τα 125 γραφεία ΑΜΚΑ που έχει δημιουργήσει το υπουργείο Απασχόλησης στα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται από την τηλεφωνική γραμμή 11131 (χωρίς χρέωση), αλλά και από τη διαδικτυακή πύλη του ΑΜΚΑ.

Σημειώνεται πως για την αποφυγή της ταλαιπωρίας, καλό θα είναι οι πολίτες να επιβεβαιώσουν -μέσω της γραμμής 11131 ή της διαδικτυακής πύλης του ΑΜΚΑ- εάν έχει εκδοθεί ΑΜΚΑ για αυτούς και μόνο στην περίπτωση που λάβουν αρνητική απάντηση να επισκεφθούν τα γραφεία του ΑΜΚΑ ή τα ΚΕΠ.

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Ο ΑΜΚΑ δεν έχει καταληκτική ημερομηνία, όλοι θα τον λάβουν, τονίζει η Φ.Πετραλιά

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ

Τη σημασία του εγχειρήματος να αποκτήσει κάθε πολίτης τον δικό του ΑΜΚΑ, δηλαδή «τον έναν και μοναδικό αριθμό του ασφαλιστικού του μητρώου», τόνισε η υπουργός Απασχόλησης Φ.Πετραλιά.

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο ΑΜΚΑ δεν έχει καταληκτική ημερομηνία και διαβεβαίωσε ότι όλοι οι πολίτες θα λάβουν τον αριθμό τους, απαντώντας εμμέσως και στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προβλήματα που δημιουργεί η αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ για λήψη ΑΜΚΑ.

Ειδικότερα, μετά τη συνάντησή της με τους εκπροσώπους του ΔΝΤ, η υπουργός Απασχόλησης Φ.Πετραλιά ερωτηθείσα για το θέμα του ΑΜΚΑ τόνισε: «Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν άμεσα και θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο Εσωτερικών και τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, οι οποίοι πραγματικά έχουν επιφορτιστεί με ένα φορτίο βαρύ, ως προς το θέμα του ΑΜΚΑ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του υπουργείου Απασχόλησης, που έχουν δώσει πολύ μεγάλο αριθμό νέων ΑΜΚΑ, αυτό το χρονικό διάστημα».

«Να επισημάνω», τόνισε η υπουργός «ότι η διαδικασία του ΑΜΚΑ είναι διαρκής, είναι διαχρονική, όλοι οι πολίτες θα λάβουν τον αριθμό τους. Ήδη περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια Έλληνες τον έχουν λάβει και οι υπόλοιποι, είτε το παίρνουν είτε θα το λάβουν στα σπίτια τους. Να πω επίσης ότι όποιος έχει πάρει τον ΑΜΚΑ δεν χρειάζεται να τον επιβεβαιώνει στα ΚΕΠ ή στα ασφαλιστικά Ταμεία».

«Αυτοί που δεν το έχουν πάρει να τρέξουν τώρα;» ρωτήθηκε η υπουργός, για να επαναλάβει: «Ο ΑΜΚΑ δεν έχει καταληκτική ημερομηνία, είναι όπως σας είπα διαχρονικός. Είναι ο αριθμός που θα συνοδεύει τον καθένα στον ασφαλιστικό και εργασιακό του βίο».

«Οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ βρήκαν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλέον ο κάθε Έλληνας πολίτης αποκτά τον έναν και μοναδικό αριθμό του ασφαλιστικού του μητρώου, δηλαδή τον ΑΜΚΑ», πρόσθεσε η υπουργός.


Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 Ν.3762/09 (ΦΕΚ 75 τ.Α΄ - 15-05-09) παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ευνοϊκούς όρους, εφόσον υποβάλλουν αίτηση μέχρι 30/6/2009. Ειδικότερα, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:

 1. Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 80% επί: α) των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος Νόμου (5/2009), β) των λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.


 2. Υπαγωγή στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των απαιτητών εισφορών μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 50% επί: α) των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (5/2009), β) των λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 3% επί της συνολικής κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00 €.
 • Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής, αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.


 • Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν της προαναφερόμενης ευνοϊκής ρύθμισης, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας της επιχείρησης μέχρι την 30/6/2009, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της συνολικής οφειλής τους, η οποία θα ρυθμιστεί ή θα εξοφληθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή την Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. • ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


  Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

  Εγκύκλιος για τις θερινές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων

  ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ
  Εγκύκλιο με θέμα: "Προγραμματισμός χορήγησης αδειών κατά τη θερινή περίοδο", υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος.

  Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου οι δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Περιφέρειες, Ανεξάρτητες Αρχές και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) καλούνται να προβούν εγκαίρως στον προγραμματισμό των κανονικών αδειών των υπαλλήλων τους κατά την περίοδο αυτή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους.

  Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 49 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 15 ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος από τις 15 Μαΐου έως και την 31 Οκτωβρίου. Λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς επίσης και των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο, είναι απολύτως αναγκαίο να προγραμματιστούν οι άδειες των υπαλλήλων έτσι ώστε στο χρονικό διάστημα από 1/7/09 έως 15/9/09 να απουσιάζει το 1/3 του υπηρετούντος προσωπικού κάθε φορέα ανά ημερολογιακή εβδομάδα και να παραμένουν στην υπηρεσία τα 2/3. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες καλούνται να προβούν στον προγραμματισμό των καλοκαιρινών αδειών των υπαλλήλων τους βάσει του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ρυθμιστούν έγκαιρα και συναφή ζητήματα του προσωπικού όπως πιθανή υπερωριακή απασχόληση, μετακινήσεις - αποσπάσεις, ευελιξία ωραρίου, κ.λπ., κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα.

  Επισημαίνεται ότι ο παραπάνω προγραμματισμός δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να παραμένουν σε συνεχή λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου να δέχονται τις αιτήσεις των πολιτών και να διεκπεραιώνουν εμπρόθεσμα όλες τις υποθέσεις τους. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε ικανός αριθμός υπαλλήλων ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συναλλαγή με το κοινό.

  Τέλος, σημειώνεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις υπηρεσιών, ιδίως αυτών που δεν έχουν ιδιαιτέρα μεγάλη συναλλαγή με το κοινό, θα μπορούν οι υπηρεσίες να διαχειριστούν το θέμα των θερινών αδειών των υπαλλήλων τους με δυνατότητα υπέρβασης, κατ’εξαίρεση, του ορίου του 1/3, εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία τους, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό των αδειών δεν θα υπερβαίνει το ½ του προσωπικού.

  Οι υπηρεσίες θα πρέπει ακόμη να φροντίσουν για την ορθολογική οργάνωση της διοικητικής τους δράσης προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές και ενεργοβόρες ενέργειες. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι εντονότερη στις υπηρεσίες εκείνες που η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. νοσοκομεία, εργοτάξια κλπ). Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να ληφθεί σχετική μέριμνα για την εγκατάσταση και λειτουργία συγχρόνων συστημάτων και τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας.

  Αποδόθηκαν 7 εκατ. αριθμοί ΑΜΚΑ

  ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ
  Περίπου 7.000.000 Αριθμοί Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα μηχανογραφικά σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

  Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Απασχόλησης, στάλθηκαν ανά κατηγορία απονομής:
  - Αποστολές καρτών σε δικαιούχους (ασφαλισμένους και συνταξιούχους) ΑΜΚΑ: Από τις 23-3-09 που ξεκίνησαν οι αποστολές, έχουν αποσταλεί 2.700.000. Υπολογίζεται ότι τις προσεχείς ημέρες θα έχουν αποσταλεί άλλες 2.500.000 κάρτες.
  - Διαδικτυακή Εφαρμογή: (Μέσω ΚΕΠ και γραφείων ΑΜΚΑ των ασφαλιστικών Ταμείων) από την αρχή της εφαρμογής (10-4-09) έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους 98.400 νέοι αριθμοί και έχουν γίνει μεταβολές στοιχείων σε 91.300 ασφαλισμένους.
  - Τηλεφωνικό Κέντρο: Από τις 5/5/09 έχει δεχτεί περισσότερες από 25.000 κλήσεις. Ο αριθμός κλήσεων αυξάνεται καθημερινά.
  - Δικτυακός τόπος (Portal)
  www.amka.gr: Από τις 5 Μαΐου έχει δεχτεί περισσότερους από 221.000 επισκέπτες ενώ η μέση ημερήσια επισκεψιμότητα έχει επίσης αυξητική τάση και τις τελευταίες ημέρες ξεπερνάει τις 40.000 επισκέψεις ημερησίως.

  Το υπουργείο ευελπισθεί ότι με την εφαρμογή της χρήσης του ΑΜΚΑ σε όλες τις συναλλαγές με τα ασφαλιστικά Ταμεία, θα περιοριστούν σημαντικά η αδήλωτη εργασία, η εισφοροδιαφυγή, οι δαπάνες περίθαλψης, η γραφειοκρατία και θα διευκολυνθούν οι πολίτες.  Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

  Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» οκταήμερων διακοπών (7 διανυκτερεύσεων) του ΕΟΤ 2009 - 2010  Περιγραφή

  Στα πλαίσια του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» 2009 - 2010 ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) θέτει σε εφαρμογή το πρόγραμμα οκταήμερων διακοπών (7 διανυκτερεύσεων) 2009 - 2010, το οποίο θα ισχύσει από 18.05.2009 έως 31.3.2010. Παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.

  Γενικά δικαιολογητικά

  Ειδικά δικαιολογητικά

  • Bεβαίωση ΙΚΑ
   Για άτομα που είναι αυτασφαλιζόμενοι του ΙΚΑ.
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (Για προστατευόμενα τέκνα λόγω σπουδών)
   Εναλλακτικά υποβάλλεται φωτοαντίγραφο φοιτητικής ή σπουδαστικής ταυτότητας.
  • Αντίγραφο της κάρτας πολυτέκνων
   Για πολύτεκνους.
  • Βεβαίωση από τον εργοδότη ή από τον Ο.Α.Ε.Δ.
   Για τα άτομα που απασχολούνται μέσω του Προγράμματος STAGE.
  • Βεβαίωση εργοδότη ή του ασφαλιστικού φορέα ότι δεν είναι δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας και δεν τους παρακρατούνται εισφορές για το σκοπό αυτό
   Για μισθωτούς ή συνταξιούχους από έμμισθη εργασία χωρίς ασφάλεια Δημοσίου.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης
   Για κατηγορίες δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων.
   (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Φωτοαντίγραφο απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
   Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας εργασίας
   Για αλλοδαπούς.
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής
   Για αλλοδαπούς.
  • Φωτοαντίγραφο του επιδόματος απορίας (Για απόρους και άτομα με αναπηρία 67% και άνω)
   Εναλλακτικά υποβάλλεται το βιβλιάριου ασφάλισης.

  Προϋποθέσεις

  Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, να μην υπερβαίνει τα παρακάτω αναγραφόμενα ποσά :

  • Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα : € 18.000,00
  • Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα : € 31.000,00
  • Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα : € 45.000,00
  • Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500,00 €
  Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά από το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος. Δεν υπολογίζονται ως πηγή εισοδημάτων τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.
  • Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και τα άτομα που δεν έχουν προστατευόμενα μέλη. Στην περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου που βρίσκεται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένος και υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα, το ατομικό εισόδημα υπολογίζεται αφαιρουμένου του μηνιαίου ποσού που έχει επιδικαστεί για καταβολή διατροφής.
  • Δικαούχοι με οικογενειακό εισόδημα θεωρούνται οι έγγαμοι δικαιούχοι και οι δικαιούχοι που έχουν υπό την προστασία τους προστατευόμενα μέλη. Αναλυτικά σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται: τα ζευγάρια δικαιούχων, τα ζευγάρια όπου ο ένας είναι δικαιούχος και το άλλο μέλος είναι ή δικαιούχος της εργατικής η αγροτικής εστίας ή μη δικαιούχος ή είναι απλά προστατευόμενο μέλος του κύριου δικαιούχου. Επίση εντάσσονται όλες οι μορφές μονογονεϊκής οικογένειας και οι ανύπαντρες μητέρες.
  • Πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
  • Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι οι οποίοι τελούν υπό την οικονομική προστασία των κύριων δικαιούχων καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα.
  • Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των 24 ετών εφόσον είναι άνεργοι ή των 26 ετών εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν. Τα τέκνα τα οποία αποφοίτησαν μέσα στο 2008 συμπεριλαμβάνονται στα προστατευόμενα μέλη.
  Δεν δικαιούνται Δελτίου Οκταήμερων διακοπών οι εξής :
  • Οι δικαιούχοι Προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας (ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.).
  • Όσοι πήραν Δελτίο ενός από τα υποπρογράμματα (Οκταήμερων διακοπών, Εκδρομών ή Γ΄ Ηλικίας) του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Ε.Ο.Τ. κατά το διάστημα 18-05-2008 έως 31-03-2009, δεδομένου ότι το δικαίωμά τους για χρήση δελτίων κοινωνικού τουρισμού ισχύει εναλλάξ, χρόνο παρά χρόνο.

  Διαδικασία

  Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση δελτίου για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» οκταήμερων διακοπών (7 διανυκτερεύσεων) του ΕΟΤ 2009 - 2010.

  Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

  Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ και παραδίδει στον πολίτη το δελτίο του προγράμματος "Τουρισμός για όλους".

  Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

  Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

  Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το δελτίο για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» οκταήμερων διακοπών (7 διανυκτερεύσεων) του ΕΟΤ 2009 - 2010.

  Σημειώσεις και επεξηγήσεις

  Δικαιούχοι του προγράμματος :

  Στο Πρόγραμμα 8ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα μέλη τους με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

  1. Μόνιμοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.
  2. Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων της.
  3. Εν ενεργεία ασφαλισμένοι των Ταμείων, που ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες (π.χ. Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ κλπ).
  4. Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.
  5. Συνταξιούχοι ταμείων, τα οποία ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελματίες, ή επιχειρηματίες (π.χ. Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, κλπ) με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω ταμεία, ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ.
  6. Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουν επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη.
  7. Άτομα τα οποία είναι αυτοασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό.
  8. Άτομα που απασχολούνται μέσω του Προγράμματος STAGE του Ο.Α.Ε.Δ.
  9. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου. Τα άτομα με αναπηρία και τα προστατευόμενα μέλη τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν δελτία του Προγράμματος, κάθε χρόνο σε ένα μόνο από τα υποπρογράμματα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» και πάντα εφόσον δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον ΟΓΑ ή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Στην περίπτωση που είναι μεμονωμένα άτομα, χωρίς δηλαδή οικογένεια είτε γιατί δεν υπάρχουν ενήλικα άτομα για να τους συνοδέψουν ή τα ενήλικα άτομα της οικογένειας τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος μας, τότε δικαιούνται δελτίου για το συνοδό τους. Η επιλογή του συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση και η χορήγηση του δελτίου γίνεται με μόνο δικαιολογητικό το φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους ταυτότητας. Δεν δικαιούνται συνοδού τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω των οποίων οι σύζυγοι είναι ήδη δικαιούχοι του προγράμματος μας, εφόσον βέβαια δεν είναι και αυτοί άτομα με αναπηρία. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ατόμου στην οικογένεια με αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται ξεχωριστού συνοδού για τον καθένα από τους δικαιούχους. Τα ανήλικα άτομα με αναπηρία 67% και άνω δικαιούνται δελτίο για τους εαυτούς τους και για το γονέα ο οποίος ασκεί την επιμέλεια, με την προϋπόθεση ότι ο γονέας ανήκει σε μία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες επαγγελμάτων. Και σ’ αυτή την περίπτωση το δικαίωμα για τη χορήγηση δελτίου εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εισοδήματος, κάθε χρόνο σε ένα από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» .
  10. Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω): Οι πολύτεκνοι που ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων δικαιούνται δελτίο για τον εαυτό τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, κάθε χρόνο για ένα από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

  Ειδικές Διευκρινίσεις :
  • Οι διαζευγμένοι δικαιούχοι του Προγράμματος εφόσον έχουν υπό την προστασία τους τέκνα των οποίων έχουν τη δικαστική επιμέλεια (θα προσκομίζουν το ανάλογο πιστοποιητικό στο Κ.Ε.Π.) δικαιούνται δελτίο για τους εαυτούς τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους, ανεξάρτητα αν τα τέκνα είναι ασφαλισμένα στον έτερο από τους διαζευγμένους γονείς.
  • Οι εν διαστάσει γονείς εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην οποία συμπεριλαμβάνουν και τα τέκνα τους, δικαιούνται δελτίου για τον εαυτό τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους ανεξάρτητα αν αυτά είναι ασφαλισμένα στον έτερο από τους εν διαστάσει γονείς.
  • Τα νεόνυμφα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν κάνει φορολογική δήλωση από κοινού θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γάμου και τα ατομικά εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας, προκειμένου να υπολογισθεί το οικογενειακό εισόδημα από το άθροισμα των δύο φορολογητέων ποσών.
  • Σημειώνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων, όπως προκύπτει από το βιβλιάριο του ασφαλιστικού φορέα, δικαιούνται των παροχών μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους, ή του 24ου εφόσον είναι άνεργοι, ή του 26ου εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν. Επισημαίνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών δεν είναι υποχρεωτικό να καταλύσουν μαζί με τους γονείς.
  • Διευκρινίζεται επίσης ότι δελτίο Οκταήμερων διακοπών του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» χορηγείται και σε συνταξιούχους (συζύγους-τέκνα), που λαμβάνουν σύνταξη από τα ως άνω ταμεία λόγω θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου, εφόσον η σύνταξη αυτή αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων τους.
  Διάθεση των δελτίων και ενημρωτικών εντύπων
  • Τα ενημερωτικά έντυπα που περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, τις τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π. και από το site του Ε.Ο.Τ. www.eot.gr.
  • Τα δελτία Οκταήμερων διακοπών, θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της Επικράτειας, καθημερινά εκτός αργιών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρις εξαντλήσεως των 135.000 δελτίων που θα διατεθούν συνολικά για το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα.

  Καταγγελίες :

  Για τυχόν παράπονα ή καταγγελίες οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στον τετραψήφιο αριθμό του Ε.Ο.Τ. 1572, στα τηλέφωνα 210 8707720, 8707706 και 8707707 και στο e-mail: meletes_ependyseis@gnto.gr.


  Σημείωση : Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα και τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να προσκομίζουν και τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίηση.

  Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" 2009 - 2010  Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" 2009 - 2010.

  Συγκεκριμένα θα διατεθούν ανά πρόγραμμα ο ακόλουθος αριθμός δελτίων:

  • Πρόγραμμα Οκταήμερων Διακοπών (135.000 δελτία)
  • Πρόγραμμα εκδρομών (4.000 δελτία)
  • Πρόγραμμα τρίτης ηλικίας (12.000 δελτία)

  Τα δελτία των προγραμμάτων θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της Επικράτειας, καθημερινά εκτός αργιών, καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μέχρις εξαντλήσεως των δελτίων που θα διατεθούν συνολικά για το κάθε πρόγραμμα.

  Η διάθεση στους δικαιούχους των προγραμμάτων οκταήμερων διακοπών και εκδρομών θα γίνεται από τη Δευτέρα 18 Μαίου.

  Η διανομή των δελτίων για το πρόγραμμα Γ' ηλικίας θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου 2009.

  Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

  To IKAnet συνδέθηκε με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ


  To δίκτυο του ΙΚΑ - ΙΚΑnet www.ika.gr συνδέθηκε πλέον με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

  Το ΙKAnet αποτελεί το επιχειρησιακό δίκτυο του ΙΚΑ και εξυπηρετεί 393 Σημεία Πανελλαδικά.

  Με το ΙΚΑnet συνδέονται όλα τα Υποκ/τα του ΙΚΑ και τα λοιπά σημεία εγκατάστασης με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ, παρέχοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και μειωμένο τηλεπικοινωνιακό κόστος.

  Με κατάλληλη σύνδεση των δύο δικτύων που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την προηγούμενη εβδομάδα, όλα τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ πλέον αποκτούν "ορατότητα" στο Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ με στόχο την ασφαλή και γρήγορη εκμετάλευση πολλών ηλεκτρονικών εφαρμογών που εξυπηρετούνται από τα δύο δίκτυα.

  Ηδη το ΙΚΑ και τα υποκαταστήματα του μέσω της νέας σύνδεσης :

  • απέκτησαν πρόσβαση και μπορούν πλέον να λειτουργήσουν τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΑΜΚΑ (www.amka.gr www.idika.gov.gr ) στο ΗΔΙΚΑ
  • συνδέθηκαν με το δίκτυο s-TESTA και αντίστοιχες ευρωπαικές βάσεις δεδομένων
  • συνδέθηκαν με το VPN-1 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και το δίκτυο των ΚΕΠ για εξωστρέφεια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ προς τα ΚΕΠ
  • συνδέθηκαν με το Υπ. Εργασίας και την Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • μπορούν να αξιοποιήσουν πρόσθετες τηλεματικές υπηρεσίες φωνής - δεδομένων & εικόνας του Εθνικού Δικτύου

  Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

  Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικήςέτους 2009

  ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής
  έτους 2009».

  Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 2/32449/0022/7-5-2009 (ΦΕΚ Β΄/860/7-5-2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.3758/2009 (ΦΕΚ Α΄ 68), με θέμα «Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για το έτος 2009», για ενημέρωση και εφαρμογή.
  Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της κοινοποιούμενης απόφασης , κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :
  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, δικαιούχοι του προβλεπόμενου ποσού είναι οι λειτουργοί και υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Η ανωτέρω προβλεπόμενη έκτακτη παροχή δεν χορηγείται σε δικαστικούς λειτουργούς, Βουλευτές, στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
  Επισημαίνεται ότι, όσοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία, από 1-1-2009 μέχρι 4-5-2009, λόγω συνταξιοδότησης, θα λάβουν το εφάπαξ ποσό με τη σύνταξή τους. Όσοι αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης από 5-5-2009 και εφεξής θα λάβουν το ανωτέρω ποσό με τις αποδοχές ενέργειας.
  2. Για τη χορήγηση στους ανωτέρω του εφάπαξ ποσού της έκτακτης οικονομικής παροχής πρέπει, με ευθύνη των οικείων εκκαθαριστών, να υπολογισθεί το ύψος των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, που
  καταβάλλονταν την 31-12-2008, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές η οικογενειακή παροχή. Επισημαίνεται ότι στην έννοια των συνολικών μηνιαίων αποδοχών περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από πρώην ειδικούς λογαριασμούς, είτε χαρακτηρίζονται ως επιδόματα προσέλκυσης ή παραγωγικότητας, είτε ως έξοδα κίνησης, όπως στην περίπτωση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Είναι σαφές τόσο από τις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου, όσο και από τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη απόφαση ότι από τον υπολογισμό των αποδοχών εξαιρείται μόνο η οικογενειακή παροχή που τυχόν καταβάλλεται στους υπαλλήλους. Επίσης, εξαιρούνται αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση ή από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα.
  Το εφάπαξ ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής διαμορφώνεται ως εξής :
  α) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (1500 €), ποσό πεντακοσίων ευρώ (500 €).
  β) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών από χίλια πεντακόσια ένα ευρώ (1501 €) μέχρι χίλια επτακόσια ευρώ (1700 €), ποσό τριακοσίων ευρώ (300 €).
  Για τον υπολογισμό των ανωτέρω αποδοχών τα ποσά θα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
  3. Τα ανωτέρω ποσά θα χορηγηθούν στο τέλος Μαΐου, με την καταβολή του μισθού του α΄ δεκαπενθημέρου Ιουνίου με μισθοδοτική κατάσταση.
  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά δεν υπόκεινται σε κράτηση, τέλος ή φόρο εισοδήματος.
  4. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0568 του κρατικού προϋπολογισμού και τον ΚΑΕ 0292 των ΝΠΔΔ.
  5. Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου Α.3 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, που αναπροσαρμόζεται από 1-1-
  2009, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους (4,2%), ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (355,91 €).
  Επισημαίνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (www.mof-glk.gr).
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Ν. ΛΕΓΚΑΣ  ΘΕΜΑ: «Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για
  το έτος 2009.»

  ΑΠΟΦΑΣΗ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68 Α΄) «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις».
  2. τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο.1 του Ν.2469/97.
  3. Την αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13-1-2009 (ΦΕΚ 40/Β/16-1-2009) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 63.000.000€ ευρώ περίπου, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 28.000.000 € σε βάρος των προϋπολογισμών
  των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, για το οικονομικό έτος 2009

  Αποφασίζουμε

  1. Το εφάπαξ ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής των περιπτώσεων α΄και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3758/2009 θα χορηγηθεί στους δικαιούχους με μισθοδοτική κατάσταση, ταυτόχρονα με την καταβολή του μισθού του α΄ δεκαπενθημέρου Ιουνίου και δεν υπόκειται σε κράτηση, τέλος και φόρο εισοδήματος.
  2. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0568 του κρατικού προϋπολογισμού και τον ΚΑΕ 0292 των ΝΠΔΔ.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Υφυπουργός
  Οικονομίας & Οικονομικών
  Νικόλαος Λέγκας

  Θα το βρείτε ΕΔΩ

  Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

  14 ΜΑΪΟΥ - ΑΠΕΡΓΙΑ


  Πέμπτη 14 Μάη 2009

  Απεργούμε

  Συνεχίζουμε τον αγώνα

  Γιατί εμείς που πληρώσαμε τα κέρδη τους δεν πρέπει να πληρώσουμε και την κρίση τους.

  Γιατί όσοι παίρνουμε μισθό 1.250 € καθαρά μας θεωρούν υψηλόμισθους και δεν μας δίνουν καμιά αύξηση. Όμως και αυτοί που έχουν λιγότερες αποδοχές δεν παίρνουν αύξηση αλλά έκτακτο βοήθημα πείνας που δίνεται μόνο για φέτος. Είναι φανερό ότι η μείωση αυτή του εισοδήματος δεν θα περιοριστεί μόνο για το 2009 αλλά θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

  Γιατί συνεχίζουν να μας αφήνουν χωρίς εφάπαξ και αρνούνται να επιχορηγήσουν το Τ.Π.Δ.Υ.

  Γιατί προσπαθούν να αλλάξουν το χαρακτήρα της ασφάλισης στο Δημόσιο και από κοινωνική να τη μετατρέψουν σε επαγγελματική.

  Γιατί συνεχίζουν την πολιτική των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και αντί για μόνιμο προσωπικό προσλαμβάνουν εκτάκτους, συμβασιούχους έργου, STAGE.

  Γιατί συνεχίζουν και εντείνουν την πολιτική του ξεπουλήματος και των ιδιωτικοποιήσεων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των ΔΕΚΟ.

  Γιατί μετά και τη νέα έκθεση της Ε.Ε. για την ελληνική οικονομία και την εμμονή στο σύμφωνο σταθερότητας προωθούνται νέα μέτρα σε βάρος του εισοδήματος, των ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων μας και των Δημοσίων Υπηρεσιών.

  Γιατί απορρίπτουμε τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού που εφαρμόστηκαν χρόνια τώρα στον κόσμο, την Ευρώπη και τη χώρα μας και υποβάθμισαν και υποβαθμίζουν το βιοτικό μας επίπεδο και τη θέση των εργαζομένων, αυξάνουν την ανεργία, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό.

  ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΚΑ  ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΑΛΛ. ΙΚΑ


  Οι παρατάξεις έλαβαν τα ακόλουθα ποσοστά και έδρες:

  ΔΑΚΕΈδρες 8, ποσοστό 55,85% (από 41%), 'Ανοδος 15%
  ΠΑΣΚΕΈδρες 6, ποσοστό 37% (από 51,5%), Πτώση 14,5%
  Δ.Ε.Έδρες 1, ποσοστό 7,07%

  Εξελέγησαν από ΔΑΚΕ:
  με ψήφους
  1. ΤΕΝΕΝΤΕ ΑΝΝΑ275
  2. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ142
  3. ΤΖΟΥΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ106
  4. ΚΑΤΣΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ90
  5. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ87
  6. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ72
  7. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ69
  8. ΤΣΙΡΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ52

  Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής παροχής στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


  ΘΕΜΑ: "Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής παροχής στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ."

  Η Πολιτεία αποφάσισε για το τρέχον έτος τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής παροχής στους συνταξιούχους των Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), των οποίων η ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη την 31/12/2008 δεν υπερβαίνει τα 1.100,00 €. Για την υλοποίηση του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  1. Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής παροχής είναι οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με έναρξη συνταξιοδότησης μέχρι και την 31.12.2008, που το ποσό της κύριας ακαθάριστης μηνιαίας σύνταξής τους, χωρίς προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών και επιδομάτων απολύτου αναπηρίας και παραπληγίας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπερβαίνει τα 1.100,00 €.
  Το ύψος της ανωτέρω εισοδηματικής παροχής διαβαθμίζεται ανάλογα με το ακαθάριστο ποσό σύνταξης κατά την 31.12.2008 ως εξής:
  α) 500,00 €, προκειμένου για ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη έως και 800,00 €
  β) 300,00 €, προκειμένου για ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη που ανέρχεται από 800,01 € έως και 1.100,00 €.

  Η ως άνω παροχή θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων στις 22.5.2009, μαζί με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου, ενώ οι συνταξιούχοι-δικαιούχοι που δεν έχουν αναγγελθεί στη μηχανογράφηση θα λάβουν την οικονομική παροχή που δικαιούνται με χειρόγραφη πληρωμή από τα αρμόδια Τμήματα Πληρωμών.

  2. Δικαιούχοι είναι επίσης και όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη βάσει των διατάξεων των π.δ. 258/1983, 392/1985 και του άρθρ. 15 παρ. 6 του Ν. 3607/2007, με έναρξη συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.2008, στους οποίους θα χορηγηθεί αυτόματα μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. το ποσό των 300,00 € με την προσωρινή σύνταξη του Ιουνίου, εφόσον έχουν πιστωθεί χρήματα μέσω ΟΠΣ και έχουν αναγγελθεί μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. έως και τον Ιούνιο 2009.

  Για όσες περιπτώσεις αναγγελθούν από τον Ιούλιο του 2009 και μετά (κέντρο πληρωμής 27) αρμόδια για την χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι τα κέντρα πληρωμής.
  Όταν εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί, εφόσον η ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη υπερβαίνει τα 1.100, € ή θα αποδοθεί η διαφορά των 200,00 €, εάν η ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη δεν υπερβαίνει τα 800,00 €.
  Ευνόητο είναι ότι θα αναζητηθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης και στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί τελικά οριστική σύνταξη, καθώς και στην περίπτωση που η έναρξη συνταξιοδότησης είναι μεταγενέστερη της 31.12.2008.
  Οδηγίες για τη χειρόγραφη εκκαθάριση μετά την οριστικοποίηση της προσωρινής συνταξιοδότησης θα δοθούν από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης.

  3. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται ανά δικαιούχο και όχι κατά δικαίωμα. Επομένως, στους συνταξιούχους λόγω θανάτου το εν λόγω ποσό καταβάλλεται τόσο στον μη απασχολούμενο (βλ. εξαιρέσεις) επιζώντα σύζυγο όσο και στους λοιπούς δικαιούχους (παιδιά θανόντος κ.λπ.).
  Στους συνταξιούχους λόγω θανάτου που πληρώνονται από κοινού, μέσω ενός τραπεζικού λογαριασμού, η αρμόδια Υπηρεσία πληρωμών συντάξεων θα πρέπει να καταβάλει στους υπόλοιπους δικαιούχους το ποσό της οικονομικής παροχής που δικαιούται ο καθένας, ανάλογα με το ποσό που λάμβανε κατά την 31.12.2008.

  4. Στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή θανάτου, των οποίων η συνταξιοδότηση έχει διακοπεί προσωρινά προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων συνέχισης καταβολής της παροχής, δεν θα χορηγηθεί κατ' αρχάς η οικονομική παροχή με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Οι υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων, αφού προβούν σε σχετικό έλεγχο των προϋποθέσεων καταβολής της, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες χορήγησής της, θα προχωρήσουν σε χειρόγραφη τακτοποίηση.

  5. Δικαιούχοι είναι και οι διπλοσυνταξιούχοι, με τις προϋποθέσεις που αναλύονται διεξοδικά για κάθε μία περίπτωση στην επόμενη ενότητα.

  Β. ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
  Στην περίπτωση που συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, είτε από φορείς κύριας ασφάλισης είτε από φορέα κύριας ασφάλισης και το Δημόσιο, ύστερα από άθροιση των ποσών των συντάξεων, καταβάλλεται με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου ως έκτακτη οικονομική παροχή το ποσό των 300,00 €, εκτός από τις επόμενες περιπτώσεις 1 και 2, όπου ισχύουν τα ειδικώς αναφερόμενα σε αυτές.

  Αρμόδιος φορέας για την καταβολή της παροχής είναι εκείνος, ο οποίος παρακρατεί την εισφορά για την υγειονομική περίθαλψη του συνταξιούχου.
  Σε κάθε περίπτωση θα γίνει διασταύρωση των ποσών συντάξεων που χορηγούνται αθροιστικά, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο εάν οφείλεται επιπλέον ποσό, που θα καταβληθεί με τις συντάξεις των επόμενων μηνών, όσο και εάν θα πρέπει να αναζητηθούν τα τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ποσά.

  Αναλυτικά:
  1. Διπλοσυνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  Για τους διπλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον έχει γίνει σύνδεση των συντάξεων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., μετά την άθροιση των συντάξεων θα χορηγηθεί μηχανογραφικά στις 22.5.2009 το ποσό των 300,00 € ή των 500,00 €, εάν το άθροισμα των συντάξεων είναι μέχρι 800,00 € ή κυμαίνεται από 800,01 € έως 1.100 € αντίστοιχα.
  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση των συντάξεων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., τα αρμόδια Κέντρα Πληρωμών θα πρέπει να προβούν σε σχετικό έλεγχο, ώστε να αποφευχθεί η διπλή καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ανά δικαιούχο.
  Επίσης, θα πρέπει να γίνει οίκοθεν διασταύρωση των ποσών συντάξεων που χορηγούνται αθροιστικά, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο εάν οφείλεται επιπλέον ποσό, που θα καταβληθεί με τις συντάξεις των επόμενων μηνών, όσο και εάν θα πρέπει να αναζητηθούν τα τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ποσά.

  2. Συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με κοινές διατάξεις και με διατάξεις του Ν. 3163/55

  Εφόσον έχει γίνει σύνδεση των συντάξεων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., μετά την άθροιση των συντάξεων θα χορηγηθεί μηχανογραφικά στις 22.5.2009 το ποσό των 300,00 € ή των 500,00 €, εάν το άθροισμα των συντάξεων είναι μέχρι 800,00 € ή κυμαίνεται από 800,01 € έως 1.100,00 € αντίστοιχα.
  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση των συντάξεων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., τα αρμόδια Κέντρα Πληρωμών θα πρέπει να προβούν σε σχετικό έλεγχο, ώστε να αποφευχθεί η διπλή καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ανά δικαιούχο.
  Επίσης, θα πρέπει να γίνει οίκοθεν διασταύρωση των ποσών συντάξεων που χορηγούνται αθροιστικά, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο εάν οφείλεται επιπλέον ποσό, το οποίο θα καταβληθεί από τις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων, όσο και εάν θα πρέπει να αναζητηθούν τα τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ποσά.

  3. Συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου

  Σε όσους, εκτός από τη σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλεται σύνταξη και από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο, που καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα καταβληθεί το ποσό των 300,00 € στις 22.5.2009, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.100,00 €.
  Για τη διασταύρωση του συνολικού ποσού των συντάξεων οι οποίες καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, θα κληθεί ο συνταξιούχος να προσκομίσει εκκαθαριστικό σημείωμα ή βεβαίωση από τον άλλο φορέα ή το Δημόσιο απ' όπου θα προκύπτει το ακριβές ποσό της ακαθάριστης σύνταξης κατά την 31.12.2008.

  4. Συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΓΑ

  Κατ' εξαίρεση, στους διπλοσυνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΓΑ, δεδομένου ότι ο ΟΓΑ δεν θα καταβάλει την οικονομική παροχή, ανεξάρτητα από το φορέα από τον οποίο καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα καταβληθεί το ποσό των 300,00 € την 22.5.2009, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.100,00 €.
  Ευνόητο είναι ότι και στην περίπτωση αυτή, για τη διασταύρωση του συνολικού ποσού των συντάξεων οι οποίες καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον ΟΓΑ, θα κληθεί ο συνταξιούχος να προσκομίσει εκκαθαριστικό σημείωμα ή βεβαίωση από τον άλλο φορέα, απ' όπου θα προκύπτει το ακριβές ποσό της ακαθάριστης σύνταξης κατά την 31.12.2008.

  5. Συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ξένου φορέα


  Στους συνταξιούχους που έχουν μείωση ξένης σύμβασης (κωδικός 5445), θα χορηγηθεί ποσό 300,00 € στις 22.5.2009, μαζί με τη σύνταξη του μηνός Ιουνίου, μέσω του τραπεζικού τους λογαριασμού.
  Στην περίπτωση βέβαια που η σύνταξη που τους χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπερβαίνει τα 1.100,00 €, δεν θα τους χορηγηθεί κανένα ποσό ως οικονομική ενίσχυση.
  Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει διασταύρωση των ποσών συντάξεων που χορηγούνται αθροιστικά, με βεβαίωση που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι από τον φορέα του εξωτερικού σχετικά με τα ποσά συντάξεων που καταβλήθηκαν κατά την 31.12.2008, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο εάν οφείλεται επιπλέον ποσό, που θα καταβληθεί από τις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων, όσο και εάν θα πρέπει να αναζητηθούν τα τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ποσά.

  Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

  Εξαιρούνται από τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής παροχής:
  α) Οι συνταξιούχοι άμεσοι και έμμεσοι, οι οποίοι εργάζονται και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 Ν. 2676/99, καθώς και στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/98, όπως ισχύουν, όπως και οι συνταξιούχοι που αυτοαπασχολούνται.
  Όσον αφορά τους συνταξιούχους που έχουν διακόψει την εργασία τους χωρίς να έχουν ενημερώσει, θα πρέπει, εφόσον προσέλθουν στις υπηρεσίες πληρωμών και προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση εργοδότη, διαγραφή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, Υπεύθυνη Δήλωση κ.λπ.), να δικαιωθούν της οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες χορήγησής της, με χειρόγραφη καταβολή, εφόσον κατά το Δεκέμβριο του 2008 δεν ήταν απασχολούμενοι.
  Επισημαίνεται ότι, επειδή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα της απασχόλησης των συνταξιούχων είναι στοιχείο πραγματικό που μπορεί να ελέγχεται από την υπηρεσία και αυτεπάγγελτα, αφού κάποιοι συνταξιούχοι ενδέχεται να μην έχουν υποβάλει δήλωση στην υπηρεσία περί έναρξης απασχόλησής τους, και δεδομένου ότι τα στοιχεία που γνωστοποίησαν στη Διοίκηση οι υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων σχετικά με τους απασχολούμενους συνταξιούχους, και τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την επεξεργασία τους από την Η.ΔΙ.Κ.Α. και την εξαίρεση αυτής της κατηγορίας από την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, ενδέχεται να μην είναι πλήρη και απολύτως ακριβή, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων να καταβάλουν χειρόγραφα την οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες χορήγησής της, στους συνταξιούχους που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι όντως δεν ανήκουν στην κατηγορία των εργαζομένων ή, αντίστροφα, να αναζητήσει ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό που τυχόν χορηγήθηκε σε εργαζόμενο συνταξιούχο.

  β) Οι συνταξιούχοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού, για την πληρωμή των οποίων αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών.
  Επίσης, οι κάτοικοι εξωτερικού που πληρώνονται στην Ελλάδα μέσω πληρεξουσίου και μία φορά το χρόνο έχουν αναστολή με κωδικό αναστολής 09.
  Δ. Η ανωτέρω οικονομική παροχή είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ κλάδου ασθενείας και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. επόμενων ετών.
  Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι για το χειρισμό των περιπτώσεων χειρόγραφης καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης από τις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων, θα δοθούν οδηγίες από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης.

  Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

  Εφημερίδα της Υπηρεσίας


  Εγκύκλιο με θέμα: "Εφημερίδα της Υπηρεσίας" υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος.

  Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

  ΘΕΜΑ: «Εφημερίδα της Υπηρεσίας»

  Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η δράση της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να διέπεται τόσο από την αρχή της διαφάνειας, δηλαδή από την υποχρέωση της Διοίκησης να εξασφαλίζει, όπου τούτο είναι δυνατό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τη δημοσιότητα των αποφάσεων και των ενεργειών των οργάνων της, όσο και την αρχή της πληροφόρησης και πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στα δημόσια έγγραφα, με σκοπό τη δημιουργία μιας ανοιχτής και διάφανης Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
  Ειδικότερα, το δικαίωμα στη γνώση και την πληροφόρηση των πολιτών και η υποχρέωση της διοίκησης, αντίστοιχα, για παροχή πληροφόρησης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις είναι συνταγματικά θεμελιωμένα δικαιώματα που προϋποθέτουν για την ικανοποίησή τους το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα (ν. 2690/1999, άρθρο 5), το οποίο συμπληρώθηκε με το δικαίωμα περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας (ν. 3448/2006 που ενσωμάτωσε την 2003/98 -L 345/90/31-12-2003- κοινοτική οδηγία), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακόμα και για άλλη χρήση πέραν της αρχικής, όπως για παράδειγμα για εμπορικούς σκοπούς, με τους όρους βέβαια και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος αυτός και η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, απορρήτων κλπ.
  Σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στη συνεχή και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων έχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε συνδυασμό με τη διάδοση του Διαδικτύου, οι οποίες παρέχουν μέσα και πρακτικές δημοσιοποίησης των δράσεων της Δημόσιας Διοίκησης και διαρκούς ενημέρωσης με αξιοπιστία και ασφάλεια όπως υπαγορεύουν οι δημοκρατικές αξίες.
  Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να συμβάλει στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διαφάνειας στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης και της ενίσχυσης του δικαιώματος των πολιτών και των επιχειρήσεων στην πρόσβαση και γνώση των διοικητικών εγγράφων, εισάγει την ηλεκτρονική εφημερίδα στο χώρο των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, με την ονομασία «Εφημερίδα της Υπηρεσίας».

  ΙΙ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Σήμερα, όλοι σχεδόν, οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι και Ν.Π.Δ.Δ.) διαθέτουν μια συγκεκριμένη τοποθεσία (Ιστοχώρο) στο Διαδίκτυο η οποία περιέχει και παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση και τις δραστηριότητες του Φορέα. Η διαδικτυακή αυτή τοποθεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαίο σύστημα αναφοράς για τη δημοσιοποίηση των διοικητικών εγγράφων που παράγει ο οικείος Φορέας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο στην πράξη, ηλεκτρονική εφημερίδα σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία η οποία θα δημοσιεύει τα διοικητικά έγγραφα που παράγει καθημερινώς η Υπηρεσία όπως ακριβώς γίνεται, κατά αναλογία, με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» εννοείται μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα στη Διαδικτυακή τοποθεσία (Ιστοχώρο) της Υπηρεσίας, στην οποία δημοσιεύονται τα διοικητικά έγγραφα που παράγει η Υπηρεσία, με προκαθορισμένο τρόπο και σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία συμφερόντων, δικαιωμάτων και εννόμων αγαθών.

  ΙII. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Η υποχρέωση για τη δημιουργία της «Εφημερίδας της Υπηρεσίας» αφορά στα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τις Περιφέρειες, τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ.

  IV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» θα δημοσιεύονται γενικώς τα διοικητικά έγγραφα της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται στο ν. 2472/1997.
  Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Εγκύκλιοι
  • Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
  • Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  • Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
  • Προπαρασκευαστικές
  • Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
  • Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
  • Προμήθειες - Συμβάσεις
  • Προσλήψεις / διορισμοί
  • Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Δημοτικών Συμβουλίων, Διοικητικών Συμβουλίων, Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
  • Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
  • Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
  • Μελέτες
  • Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
  • Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό.

  V. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Για να δημιουργήσουν την «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», οι υπόχρεοι Φορείς πρέπει:
  Πρώτον: Να ανασχεδιάσουν τη Διαδικτυακή τους τοποθεσία και να προσδιορίσουν μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα η οποία θα φέρει την ένδειξη «Εφημερίδα της Υπηρεσίας».
  Δεύτερον: Να οργανώσουν τη διαδικασία δημοσιοποίησης με τρόπο ώστε τα διοικητικά έγγραφα να δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο συστηματικά και τυποποιημένα.
  Τρίτον: Οι ειδικότερες λεπτομέρειες και τα βήματα της διαδικασίας δημιουργίας της Εφημερίδας περιλαμβάνονται στο παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

  VI. ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  Τα διοικητικά έγγραφα θα δημοσιεύονται την επόμενη ημέρα εργασίας από την υπογραφή τους. Τα ανωτέρω έγγραφα θα παραμένουν στο διαδικτυακό τόπο ένα ημερολογιακό μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

  VII. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Για διευκρινίσεις και τεχνικά θέματα οι ενδιαφερόμενοι Φορείς μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής της Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών.
  Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.κ. Κοντογιώργης Διονύσης & Μιχαλίτσης Βασίλης
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-1306075 & 213-1306077.
  Στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. έχει ήδη δημιουργηθεί ο σχετικός σύνδεσμος (link) «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τις λοιπές Υπηρεσίες.
  Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται, οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους δημόσιους φορείς που εποπτεύουν και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της περιοχής ευθύνης τους, αντίστοιχα.
  Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων
  των δημοσίων υπηρεσιών είναι η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της διαφάνειας στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης τους προς αυτή.


  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  i) Ανασχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου
  Η αρχική σελίδα (homepage) του δημόσιου διαδικτυακού τόπου του φορέα πρέπει να επανασχεδιαστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει σύνδεσμο (link) με την ονομασία «Εφημερίδα της Υπηρεσίας». Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι προσβάσιμος από εμφανές σημείο και να οδηγεί σε εσωτερική ιστοσελίδα, η οποία θα περιέχει τα διοικητικά έγγραφα που αναφέρονται στην εγκύκλιο αυτή. Συγκεκριμένα, ο σύνδεσμος πρέπει να είναι μια εκ των επιλογών του κεντρικού μενού ή των κεντρικών κατηγοριών περιεχομένου που υπάρχουν στην ιστοσελίδα για την πλοήγηση στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Η τοποθέτησή του κρίνεται σκόπιμο να είναι δίπλα στην κατηγορία – σύνδεσμο που οδηγεί στην αρχική σελίδα.

  ii) Δημοσίευση (Ανάρτηση) των διοικητικών εγγράφων στον Ιστοχώρο του Φορέα.

  Η διαδικασία δημοσιοποίησης των διοικητικών εγγράφων πρέπει να εφαρμόζεται με ενιαίο και τυποποιημένο τρόπο στις Δημόσιες Υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής, ομοιογενής και αξιόπιστη λειτουργία της
  Εφημερίδας της Υπηρεσίας.

  Στο πλαίσιο αυτό η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται ως εξής:
  Β) ΣΤΑΔΙΑ
  ΣΤΑΔΙΟ 1. Ο συντάκτης του διοικητικού εγγράφου, εξετάζει εάν το έγγραφο ανήκει στην κατηγορία εκείνων που πρέπει να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας.
  Εάν ο συντάκτης κρίνει ότι το έγγραφο πρέπει να δημοσιευθεί στον Ιστοχώρο της Υπηρεσίας τότε εισηγείται τη δημοσίευσή του, σημειώνοντας στο έγγραφο, την ένδειξη «κοινοποίηση στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας».
  ΣΤΑΔΙΟ 2. Έγκριση ή όχι της εισήγησης από τον προϊστάμενο της καθύλην αρμόδιας οργανικής μονάδας.
  ΣΤΑΔΙΟ 3. Εφόσον η εισήγηση εγκριθεί από τον προϊστάμενο της καθύλην αρμόδιας οργανικής μονάδας, το έγγραφο κοινοποιείται μέσω της οργανικής μονάδας που διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του οικείου Φορέα (π.χ. Γραμματεία), στην ομάδα ή στον υπεύθυνο που ασχολείται με την ανάρτηση των εγγράφων στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, για δημοσίευση.
  ΣΤΑΔΙΟ 4. Ο συντάκτης του εγγράφου παρακολουθεί τη διαδικασία της δημοσιοποίησης και ενημερώνει την Ιεραρχία εάν υπάρχουν προβλήματα.