ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Πες το δικό σου “BRING THEM BACK!”Στο Βρετανικό Μουσείο φιλοξενούνται χιλιάδες κομμάτια ελληνικών αρχαιοτήτων. 
Η καμπάνια μας δε ζητάει την επιστροφή όλων αυτών. 
Ζητάμε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα για να επανενωθεί το Μνημείο.

Eμείς οι χρήστες του διαδικτύου έχουμε τη δύναμη και 
μπορούμε να κινητοποιήσουμε την παγκόσμια κοινή γνώμη. 
Ο σκοπός μας μπορεί να επιτευχθεί με αυτό τον τρόπο.

Πιστεύεις ότι είναι δίκαιο; 
Αν ναι, Βοήθησε να γίνει πραγματικότητα.

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ε.Κ.Α.Σ. Έτους 2009ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                            Αθήνα, 08/04/2010
Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων Επαγγελματιών                             Αρ.πρωτ.ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/7/34253
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 29             ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α΄
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ. : 210 5274375
FAX : 210 5220504
                        

ΘΕΜΑ : « Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ε.Κ.Α.Σ. Έτους  2009»

    Με την παρούσα εγκύκλιο σας γνωρίζουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  δημοσιεύτηκε η αρ.Φ11321/27868/2210/18-03-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα την αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2009.
    Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται τα νέα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων καθώς και τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που θα ισχύουν για τη χορήγηση επιδόματος από το μήνα Ιανουάριο του 2009.
   Συγκεκριμένα τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.2556/97, όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2009 ως ακολούθως :
α) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.060,35 ευρώ).
β)  το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών( 9.403,75 ευρώ ).
γ)  το συνολικό ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (14.633,41 ευρώ) .

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ.
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  8.060,35 ευρώ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
  9.403,75 ευρώ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
14.633,41 ευρώ

    Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 και αφορούν εισοδήματα έτους 2007.
    Περαιτέρω, τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.2556/97 για τη χορήγηση του ποσού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Από        0,00 μέχρι 7.340,67 ευρώ

230,00 ευρώ
Από 7.340,68 μέχρι 7.628,58 ευρώ
172,50 ευρώ
Από 7.628,59 μέχρι 7.820,45 ευρώ
115,00 ευρώ
Από 7.820,46 μέχρι 8.060,35 ευρώ
57,50 ευρώ

    Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες εγκύκλιες οδηγίες.

                                                               

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

ΤΑΧΙSnet για την Υγεία

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ


Ηλεκτρονική συνταγογράφηση με στόχο το «σπάσιμο» του κυκλώματος γιατρών- φαρμακευτικών εταιρειών και την εξοικονόμηση 2,7 δισ. ευρώ 

 

Ενα νέο ηλεκτρονικό σύστημα τύπου Τaxis για την Υγεία μελετά η κυβέρνηση προκειμένου να παρακολουθήσει την ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση φαρμάκων που οδηγεί σε κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων.

Πρόκειται για μέθοδο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που συνδέει νοσοκομεία, γιατρούς, φαρμακοποιούς και φαρμακοβιομηχανίες, με στόχο αφενός μεν να «σπάσει» το κύκλωμα της αποκομιδής τεράστιων κερδών εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων, αφετέρου δε να αποκτηθεί μια βάση δεδομένων για τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους- εκτός από το υπουργείο Υγείας και των ασφαλιστικών ταμείων- φορείς, όπως, π.χ., η Εφορία για τον έλεγχο του εισοδήματος των εμπλεκομένων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη δημιουργία portal στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι φαρμακοβιομηχανίες.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση νοσοκομείων, ιατρών, φαρμακείων και ασφαλιστικών ταμείων θα χρησιμοποιηθεί ως κεντρικό εργαλείο για τον περιορισμό κατά 30% τουλάχιστον των δαπανών σε φάρμακα οι οποίες ανήλθαν το 2009 σε 9,2 δισ. ευρώ. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠαΣοΚ, καθηγητής στη London School of Εconomics κ. Ηλίας Μόσιαλος επισημαίνει πως δεν αρκεί η αλλαγή τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων προκειμένου να περιοριστούν οι σπατάλες, αλλά χρειάζονται και εξονυχιστικοί έλεγχοι των συνταγογραφήσεων, ενώ ο υφυπουργός Εργασίας κ. Κουτρουμάνης θεωρεί ότι χωρίς συνεχή και αποτελεσματικό έλεγχο δεν θα επιτύχει η προσπάθεια μείωσης των φαρμακευτικών δαπανών.

Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης λειτουργεί ως εξής:

Ο γιατρός «μπαίνει» στο portal και αναγράφει τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής του (ΑΜΚΑ), ώστε το σύστημα να γνωρίζει ποιος γιατρός έγραψε τη συνταγή. Στη συνέχεια συμπληρώνει σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα-συνταγή την ασθένεια, τη φαρμακευτική ουσία που πρέπει να χορηγηθεί και το φάρμακο που προτείνει στον ασθενή.

Εκτυπώνει την ηλεκτρονική φόρμα και τη δίνει στον ασθενή ο οποίος με τη σειρά του την παραδίδει στον φαρμακοποιό.

Ο φαρμακοποιός «μπαίνει» στο portal με τον δικό του ΑΜΚΑ, βρίσκει τη συγκεκριμένη συνταγή και την εκτελεί. Το κουτί με το φάρμακο περνάει από σκάνερ που «διαβάζει» το bar code προτού παραδοθεί στον ασθενή. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η ιχνηλασιμότητα του φαρμάκου, η δυνατότητα ανάκλησης παρτίδας, αν χρειάζεται, ο έλεγχος του πλαστού φαρμάκου, ο έλεγχος της ημερομηνίας λήξης του ενώ μπλοκάρονται τα αχρησιμοποίητα κουπόνια από εξαγώγιμα φάρμακα.

Στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο στα ασφαλιστικά ταμεία.

Στα ειδικά πεδία της ηλεκτρονικής συνταγής υπάρχουν επισημάνσεις. Μόλις αναγραφεί η φαρμακευτική ουσία «ανοίγει» μια λίστα με τα φάρμακα που την περιέχουν και τις τιμές τους. Αν ο γιατρός δεν επιλέξει το φθηνότερο φάρμακο, αλλά ένα άλλο ακριβότερο, «ανοίγει» ένα μήνυμα που του προτείνει το φθηνότερο φάρμακο και τον ερωτά αν επιμένει να συνταγογραφήσει το ακριβότερο. Αν ο γιατρός επιμείνει, γίνεται δεκτή η επιλογή του. Οι ελεγκτικές αρχές ενημερώνονται για αυτήν τη λεπτομέρεια και μπορούν αν θέλουν να ελέγξουν τον γιατρό εφόσον εξακριβωθεί ότι συστηματικά επιλέγει τα ακριβότερα φάρμακα. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στις ελεγκτικές αρχές τη συνεργασία με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως η Εφορία. Στόχος λοιπόν του συστήματος αυτού είναι οι γιατροί να αποθαρρύνονται να συνταγογραφούν τα ακριβότερα φάρμακα.

Υπάρχουν επίσης και άλλοι αυτόματοι περιορισμοί, όπως για παράδειγμα στις ποσότητες των φαρμάκων που συνταγογραφούνται για κάθε ασθενή. Τα προτερήματα του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης είναι ότι ταυτοποιούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη συνταγογράφηση και είναι συνυπεύθυνοι, περιορίζονται τα λάθη και διακόπτεται η κυκλοφορία κουπονιών. Ετσι παύουν να ισχύουν οι εικονικές συνταγές.

Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι ότι ελέγχεται το κύκλωμα φαρμακευτικής εταιρείας- γιατρού- φαρμακοποιού και μειώνεται σημαντικά η φαρμακευτική δαπάνη, ενώ ταυτόχρονα αποκτάται δυνατότητα ελέγχου και διασταυρώσεων από άλλους κρατικούς φορείς όπως είναι οι εφορίες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Τέλος δημιουργείται μια βάση που συνδέει ηλεκτρονικά τα νοσοκομεία, τα φαρμακεία, τις φαρμακαποθήκες και τα ασφαλιστικά ταμεία η οποία μπορεί να επεκταθεί και να συμβάλει στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών περίθαλψης στους ασθενείς.


«ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ του συστήματος εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σε 1,5 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει εκτός άλλων και 500.000 ευρώ για την προμήθεια “έξυπνων” καρτών από τους περίπου 50.000 γιατρούς που θα συνδεθούν στο σύστημα. Ο χρόνος παράδοσης του έργου θα διαρκέσει έξι μήνες και θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε οκτώ μήνες αφού θα χρειαστεί και ένα δίμηνο δοκιμών. Βεβαίως, αν το σύστημα εμπλακεί στη διαδικασία δημόσιων διαγωνισμών για την υλοποίησή του, ενδέχεται να καθυστερήσει και ακόμη τρία χρόνια με καταστρεπτικά αποτελέσματα για τα ασφαλιστικά ταμεία».

 

Έναρξη υλοποίησης τριών προγραμμάτων προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔΑνακοινώθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) η έναρξη υλοποίησης των τριών παρακατω προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης:
Πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τη διάρκεια των προγραμμάτων και τα δικαιολογητικά υποβολής για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων βρίσκονται στο ενημερωτικό υλικό του κάθε ενός από τους παραπάνω συνδέσμους.

Την Πέμπτη άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο για το ασφαλιστικό.


Διαβάσαμε στο Blog GREECE-SALONIKA

Οι τελευταίες πληροφορίες.

Oριστικοποιούνται εντός της εβδομάδος οι διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, ενώ την Πέμπτη, το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να εγκρίνει τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό.
Την Πέμπτη, ...
υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο τα σημαντικότερα από τα 15 μέτρα του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

Σε αυτό προβλέπεται «μαχαίρι» στις συντάξεις, ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, αντικίνητρα για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενιαίο καθεστώς ασφάλισης συνταξιούχων που εργάζονται σε άλλες θέσεις εργασίας, απαγόρευση προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, επανεξέταση των αναπηρικών συντάξεων, εκσυγχρονισμός του καταλόγου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Μαΐου.

Ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και η ηγεσία του υπουργείου φαίνεται να καταλήγει σε ένα μεικτό σύστημα το οποία θα προβλέπει τα εξής:

Από το έτος εφαρμογής της ρύθμισης (το 2018) ως βάση υπολογισμού της σύνταξης, σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, θα λαμβάνονται τα δέκα τελευταία έτη.
Ωστόσο, για να υπάρξει σταδιακή εφαρμογή των αλλαγών, σε πρώτη φάση τα μισά χρόνια ασφάλισης θα υπολογίζονται με το σημερινό καθεστώς και τα άλλα μισά με το νέο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που θα βγει στη σύνταξη το 2018 θα ακολουθήσει το εξής σύστημα:

Ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνει με βάση την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο τα πρώτα πέντε χρόνια της δεκαετίας, δηλαδή από το 2008 ως και το 2012, θα υπολογίζονται με το ισχύον σήμερα καθεστώς, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή από το 2013 ως και το 2017, θα υπολογίζονται με το νέο καθεστώς. Δηλαδή θα προβλέπεται η χορήγηση βασικής σύνταξης σε συνδυασμό με την ανταποδοτική.

Το άλλο σημείο αφορά τους συντελεστές υπολογισμού της σύνταξης, με βάση τους οποίους θα υπολογίζονται οι συντάξεις από το 2018. Οι συντελεστές για την προσαύξηση της σύνταξης αναμένεται να κυμαίνονται από 0,9% ή 1% για όσους έχουν 15ετή ασφάλιση ως 2% για όσους συμπληρώνουν 40ετία.
Οι συντελεστές αυτοί θα αλλάζουν ανά πενταετία, με στόχο να επιβραβεύονται όσοι παρατείνουν την παραμονή τους στην αγορά εργασίας.

Η βασική σύνταξη με βάση τα σημερινά δεδομένα θα είναι 360 ευρώ. Το ποσό αυτό θα δικαιούνται όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, αλλά και οι ανασφάλιστοι εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θα τεθούν.Συζητείται το ενδεχόμενο η βασική σύνταξη να χορηγείται στο 65ο έτος της ηλικίας, ενώ υπάρχει και εναλλακτική πρόταση η βασική σύνταξη να χορηγείται όποτε συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Τέλος, φαίνεται πως έχει οριστικοποιηθεί η ρύθμιση που προβλέπει ότι οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν αναλογική σύνταξη ακόμη και αν δεν συμπληρώνουν 4.500 ένσημα.

Η σύνταξη αυτή θα χορηγείται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας και θα είναι ανάλογη με τις εισφορές που έχουν καταβάλει.