ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011


Δελτίο Τύπου

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει τα εξής:

Με αφορμή παράπονα ασφαλισμένων σχετικά με την ισχύ των βιβλιαρίων που η λήξη τους είναι 28-2-2011, σας γνωρίζουμε ότι, όσοι ήταν κάτοχοι του αυτοκόλλητου με ισχύ έως 28-2-2011, δίδεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι 31-3-2011 για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης και μόνο.

Δεν θα ισχύει η παράταση της θεώρησης για νοσοκομειακή περίθαλψη, για νοσηλεία στο εξωτερικό κ.λ.π.

Επίσης για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι δεν απαιτείται θεώρηση του οικογενειακού βιβλιαρίου για τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας, εφόσον αυτά είναι είτε σύζυγοι των άμεσα ασφαλισμένων, είτε τέκνα που δεν συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους.

Κατά συνέπεια στους έμμεσα ασφαλισμένους (συζύγους, τέκνα κάτω των 18 ετών κ.λ.π) θα παρέχονται όλες οι Υπηρεσίες Υγείας, με την προσκόμιση του οικογενειακού βιβλιαρίου, αλλά και του βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ       

&                          

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ      

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Σχετικά με τη θεώρηση βιβλιαρίων Ι.Κ.Α.


Σχετικά με την αποστολή του ειδικού αυτοκόλλητου σήματος για τη θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας του ΙΚΑ.
Σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη αρχίσει η αποστολή της πρώτης παρτίδας των αυτοκόλλητων θεώρησης βιβλιαρίου ασθενείας.
Θα ακολουθήσει και δεύτερη αποστολή, πάντα για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα ημερομίσθια και δεν υπάρχουν λανθασμένες εγγραφές στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.
Παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι δόθηκε παράταση στην ισχύ των  υπαρχόντων αυτοκόλλητων (τα οποία λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου 2011) μέχρι την 31 Μαρτίου 2011.

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Έκδοση ατομικών πράξεων διορισμού

 
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννης Ραγκούσης απέστειλε εγκύκλιο σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα σχετικά με την έκδοση ατομικών πράξεων διορισμού.Ειδικότερα, στην εν λόγω εγκύκλιο, αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010  προβλέπεται ότι «1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, οι προτεραιότητες και τα κριτήρια για την κατανομή προσωπικού που εγκρίνονται από την Τετραμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006,όπως ισχύει, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται οι εγκριθείσες θέσεις ανά υπηρεσία και φορέα.Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.4β του νόμου 3899/2010, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ 2 του νόμου 3833/2010, στον περιορισμό του ένα προς πέντε περιλαμβάνονται και οι προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, καθώς και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του τομέα υγείας.    

Κατόπιν των προαναφερομένων και προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του λόγου ένα προς πέντε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες και οι φορείς του άρθρου 1 του Ν. 3812/09, από τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου, να μην προβούν στην έκδοση, και δημοσίευση αποφάσεων διορισμού/πρόσληψης προσωπικού (διοριστέων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ με οριστικά αποτελέσματα) καθώς επίσης και οποιασδήποτε άλλης απόφασης διορισμού τακτικού προσωπικού (μονίμου και αορίστου χρόνου) βάσει ειδικών διατάξεων, πριν εκδοθούν οι προαναφερόμενες αποφάσεις του Υπουργού Eσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών. Για την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων θα ενημερωθείτε σχετικά.

Η εγκύκλιος αυτή αποστέλλεται και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η οποία ελέγχει τη νομιμότητα των δοκιμίων καθώς και στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να μην προβεί στη δημοσίευση ατομικών πράξεων διορισμού/πρόσληψης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας καθώς και τα νομικά πρόσωπα (Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου και ΔΕΚΟ) που εποπτεύετε, με τον προσφορότερο τρόπο, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e- mail).

Ρ. Σπυρόπουλος:«Η αιμορραγία στο ΙΚΑ θα λάβει τέλος»

Εκτός ΙΚΑ τέθηκε η γιατρός που είχε την ευθύνη για το σκάνδαλο των φαρμάκων τα οποία βρέθηκαν σε πηγάδι στο Λαύριο και προέρχονταν από παράνομη συνταγογράφηση.

Αυτό δήλωσε στο ΣΚΑΪ 100,3, ο διοικητής του Ιδρύματος Ροβέρτος Σπυρόπουλος τονίζοντας ότι υπάρχουν υποψίες για συνενόχους.

Επισήμανε ότι έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι και εντοπίστηκαν επιτήδειοι να εισπράττουν συντάξεις πεθαμένων.

Παράλληλα δεσμεύτηκε να κλείσει την αιμορραγία στο ΙΚΑ τους επόμενους μήνες.

Νέο σκάνδαλο με πλαστές συντάξεις αποκάλυψαν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ

Newsroom ΔΟΛ Αθήνα: Νέο σκάνδαλο με πλαστές συντάξεις ανακάλυψαν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ, καθώς στο υποκατάστημα στην Ξάνθη εντοπίστηκαν εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης (που έχουν στη διάθεσή τους «Τα Νέα» μαζί με τα σχετικά έγγραφα και ονόματα) από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης του Ιδρύματος, πρόκειται για εμφανιζόμενους ως εργαζόμενοι προ του 1986 (πριν την έναρξη ασφάλισης στο Ταμείο Συνεταιριστικών Οργανώσεων - ΤΣΕΑΠΓΣΟ) προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

Ήδη, εντοπίστηκαν 30 περιπτώσεις που είχαν επικολληθεί ένσημα τα οποία δεν προέρχονταν από νόμιμη αγορά, ενώ η εκτίμηση των υπηρεσιών του ΙΚΑ είναι ότι οι πλαστές συντάξεις ξεπερνούν τις 300.

Στην υπόθεση πρωταγωνιστεί λογιστής ο οποίος είχε βρει ένσημα και τα επικολλούσε σε λευκά βιβλιάρια που προμηθεύονταν ο ίδιος ή οι υποψήφιοι συνταξιούχοι από διάφορα υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Από στοιχεία προκύπτει ότι είχαν εισπραχθεί προσωρινές συντάξεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ (έως και 14.000 ευρώ σε μια μόνο περίπτωση).

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι ασφαλισμένοι καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα και το ΙΚΑ στέλνει τον φάκελο στον εισαγγελέα.

Η περίπτωση με τις πλαστές συντάξεις είναι μόνο ένα παρακλάδι από το δέντρο των παρανομιών κατά του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας. Καθημερινά οι υπηρεσίες του ΙΚΑ ανακαλύπτουν και νέες παρανομίες (όλες οι υποθέσεις παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη):

1) Χιλιάδες περιπτώσεις για συντάξεις πεθαμένων που εισπράττουν συγγενείς ή επιτήδειοι. Εντοπίστηκε περίπτωση πεθαμένου που οι συγγενείς του έπαιρναν σύνταξη 22 χρόνια μετά τον θάνατό του.

2) Διπλές συντάξεις, ποσά ΕΚΑΣ που καταβάλλονται σε μη δικαιούχους καθώς και καταβολή διπλού ΕΚΑΣ. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν πως 15.000 συνταξιούχοι κατάφεραν να παίρνουν κάθε μήνα το ΕΚΑΣ με εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ τον χρόνο. Μάλιστα εντοπίστηκαν και συνταξιούχοι με περιουσίες πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ που έπαιρναν το ΕΚΑΣ.

3) Καταβολή παράνομων συντάξεων σε αλλοδαπούς.

4) Χιλιάδες αναπηρικές συντάξεις-μαϊμού. Εκτιμάται ότι 60.000 με 70.000 άτομα παίρνουν αναπηρικές συντάξεις που δεν δικαιούνται, ενώ οι έρευνες οδηγούν σε κυκλώματα που εκδίδουν παρόμοιες συντάξεις.

5) Εκατοντάδες γιατροί οποίοι βρέθηκαν ύστερα από ελέγχους του ΙΚΑ να υπερσυνταγογραφούν φάρμακα, ζημιώνοντας το Ίδρυμα με εκατομμύρια ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε δείγμα 510 φακέλων συνταξιούχων ηλικίας άνω των 100 ετών ήδη εντοπίστηκαν 321 άτομα στα οποία καταβάλλεται σύνταξη ενώ έχουν πεθάνει.

Βαρέα και ανθυγιεινά: Στο μισό θα μειωθούν οι δικαιούχοι
Στο μισό θα μειωθούν οι δικαιούχοι των βαρέων και ανθυγιεινών μετά την αλλαγή του σχετικού πίνακα τον Ιούνιο. 


Το υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει στις σχετικές αλλαγές, με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη του 2008. 


Συγκεκριμένα θα εξαιρεθούν 43 ειδικότητες από τις 103, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αλλαγές στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και στο ύψος της σύνταξης για περισσότερους από 200.000 εργαζόμενους.

Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ                                                                

Απεργία 23 Φεβρουαρίου 2011


ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 

Βιώνουμε την πιο βάρβαρη επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων και της ζωής μας.
Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, με πρόσχημα την οικονομική κρίση και τα προβλήματα του δημοσίου χρέους, μέσα από το μνημόνιο, αφαιρούν ένα – ένα τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας, για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα των δανειστών, των κερδοσκόπων, των τραπεζιτών και των εργοδοτών.
Η επίθεση που δεχόμαστε αφορά το σύνολο των δικαιωμάτων μας. Τα εισοδήματά μας μειώνονται με τις περικοπές του 13ου και 14ου μισθού και των επιδομάτων, με τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, με τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, των διοδίων, με την ακρίβεια και την ασυδοσία της αγοράς. Τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα καταργούνται με τους αντι-ασφαλιστικούς Νόμους.
Συγχωνεύουν, καταργούν, υποβαθμίζουν τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικό κριτήριο τον περιορισμό των δαπανών και την εξεύρεση πόρων για τους δανειστές. Αποδιαρθρώνουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, τη Δημόσια Παιδεία, τη Δημόσια Υγεία με τις καταργήσεις Υπηρεσιών και μεταφέρουν το κόστος στις πλάτες των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις και τα συλλογικά δικαιώματα προκειμένου να διασφαλίσουν μεγαλύτερα κέρδη στους εργοδότες.
Η πολιτική που ακολουθούν παρά τις δραματικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους και την κοινωνία οδηγεί σε νέα αδιέξοδα.
Νέα επώδυνα μέτρα με τα επικαιροποιημένα μνημόνια προωθούνται σε βάρος μας σε ένα παράλογο, αντικοινωνικό και  αδιέξοδο κατήφορο.
Το νέο μισθολόγιο γίνεται «όχημα» για τη διαιώνιση της λιτότητας και την περαιτέρω περικοπή των εισοδημάτων μας.
Το μισθολόγιο που περιλαμβάνεται στη συμφωνία της Κυβέρνησης με την Τρόικα και προβλέπεται στο μνημόνιο, θα αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο για τον περιορισμό των εισοδημάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και τα σενάρια που διοχετεύονται και αναπαράγονται συστηματικά από τα ΜΜΕ, το μισθολόγιο δεν προωθείται για να αποκατασταθούν οι αδικίες στο Δημόσιο και να βελτιωθεί η θέση της πλειοψηφίας των Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά για να «νομιμοποιήσει» και νέες περικοπές.
Το γεγονός ότι θα διατεθούν 2,7 δις. ευρώ λιγότερα για το νέο μισθολόγιο από αυτά που διατέθηκαν το 2009, αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ένα μισθολόγιο που θα καταδικάσει στη φτώχεια το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Οι προτάσεις εξάλλου και οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί από την Κυβέρνηση δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αυταπάτες. (Διάκριση νέων/παλαιών, αμοιβές με βάση τις γενικότερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, πλασματικές συγκρίσεις αμοιβών Δημοσίου  με τον Ιδιωτικό Τομέα κ.τ.λ).
Η επικουρική ασφάλιση και τα επικουρικά ταμεία, γίνονται και πάλι στόχος. Κυβέρνηση και Τρόικα επεξεργάζονται νέες αντι-ασφαλιστικές παρεμβάσεις. Μετά την επίθεση στις κύριες συντάξεις, υλοποιείται σχέδιο για την περικοπή των δικαιωμάτων μας στον τομέα της επικουρικής ασφάλισης. Στα πλαίσια του αντι-ασφαλιστικού Νόμου, το Κράτος αποχωρεί από την επικουρική ασφάλιση. Με την πολιτική αυτή περιορίζονται τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μετατρέπονται σε Ταμεία ελάχιστων προνοιακών επιδομάτων.
Η πολιτική τους είναι προκλητική. Αφού, για 10ετίες καταλήστευσαν τα αποθεματικά των Ταμείων, τα «χάρισαν» στις επιχειρήσεις για επενδύσεις και συνέχισαν τη λεηλασία μέσα από το Χρηματιστήριο, σήμερα που τα δικαιώματα των υπαλλήλων έχουν ωριμάσει, αφήνουν τα Ταμεία στην τύχη τους και προετοιμάζουν τη μεγάλη σφαγή των δικαιωμάτων μας.
Συνεχίζουν απτόητοι και προκαλούν.
 Τη στιγμή που τα Ταμεία δεν έχουν πλέον χρήματα εξαιτίας της καταλήστευσης των αποθεματικών τους και των πολιτικών που όλα αυτά τα χρόνια ακολουθήθηκαν, τη στιγμή που εξαιτίας του «παγώματος» των προσλήψεων και της ταυτόχρονης αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων, έχει αλλάξει δραματικά η σχέση εργαζομένων - συνταξιούχων, προωθούν τις αναλογιστικές μελέτες για να «νομιμοποιήσουν» το έγκλημά τους σε βάρος των δικαιωμάτων μας. Τα Επικουρικά Ταμεία του Δημοσίου βρίσκονται ήδη σε δραματική κατάσταση, με σοβαρότατες επιπτώσεις για τους ασφαλισμένους,  εξαιτίας των παραπάνω πολιτικών. Το Τ.Π.Δ.Υ. παρουσιάζει έλλειμμα 1,7 δις. ευρώ, το έλλειμμα στο Μ.Τ.Π.Υ έχει φτάσει τα 240 εκατ. Ευρώ, ενώ παράλληλα οργανικό έλλειμμα παρουσιάζει και το ΤΕΑΔΥ. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η χορήγηση του εφάπαξ για τρία (3) και πλέον χρόνια, να μην χορηγείται το 13ο μέρισμα στους ασφαλισμένους του Μ.Τ.Π.Υ. κ.λπ.
Διεκδικούμε την άμεση επιχορήγηση των Ταμείων, τη λήψη μέτρων για την βιωσιμότητά τους  και την κρατική εγγύηση της Επικουρικής Ασφάλισης.
Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στα είδη ευρείας κατανάλωσης και στα δημόσια αγαθά κατατρώγουν τα πενιχρά εισοδήματά μας.
Τα «μεταρρυθμιστικά» και «εκσυγχρονιστικά» τους σχέδια για  την κάλυψη των ελλειμμάτων προωθούν ρυθμίσεις που απαξιώνουν τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, οδηγούν στην πλήρη ιδιωτικοποίηση, καταργούν βασικά δικαιώματα των εργαζομένων και επιβαρύνουν τον πολίτη. Ο Καλλικράτης στην Αυτοδιοίκηση και ο νέος Καλλικράτης στο Δημόσιο, εξυπηρετούν μόνο τους στόχους του μνημονίου, με δραματικές επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες.
Οι αυξήσεις των τιμών των αστικών συγκοινωνιών κατά 40%, οι αυξήσεις στα διόδια, οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα πρόσθετα φορολογικά βάρη αποτελούν νέο πλήγμα σε βάρος των πενιχρών και κατακρεουργημένων εισοδημάτων μας.
Ταυτόχρονα, η επίθεση σε βάρος των δημόσιων/κοινωνικών αγαθών συνεχίζεται στο χώρο τόσο της Υγείας όσο και της Παιδείας. Ενοποιείται ο ΟΠΑΔ με της Υπηρεσίες Υγείας του ΙΚΑ, με βασικό στόχο την αποχώρηση του Κράτους από τις δαπάνες περίθαλψης, την υποβάθμιση των παροχών υγειονομικής περίθαλψης και τη νέα οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων.
Παράλληλα, αναμένεται όξυνση των προβλημάτων και στο  χώρο της Δημόσιας Παιδείας, μέσω των καταργήσεων και των συγχωνεύσεων των Σχολικών Μονάδων και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος με γνώμονα τις «απαιτήσεις» της αγοράς.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση και η Τρόικα σφαγιάζουν τα δικαιώματά μας για τους δανειστές και τους κερδοσκόπους. Με τις επιλογές τους υποβαθμίζουν το βιοτικό μας επίπεδο, την ίδια μας τη ζωή.
Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν για να υποταχτούμε στα αντιλαϊκά σχέδιά τους.
Μας μιλούν και πάλι για μονόδρομους. Στους ίδιους νεοφιλελεύθερους μονόδρομους μας καλούσαν να υποκύψουμε τις τελευταίες δεκαετίες για να «σωθεί η πατρίδα».
Οι πολιτικές τους ήταν και είναι αδιέξοδες για την κοινωνία και τον τόπο μας. Οδηγούν τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση και αυξάνουν τα προνόμια των οικονομικά ισχυρών, αυτών που ευθύνονται για την κρίση.
Υποστηρίζουν μύθους του τύπου: «Σε ένα - δύο χρόνια θα ξεπεραστεί η κρίση και θα έλθουν καλύτερες μέρες».
Με τις επιλογές που προωθούνται σε επίπεδο Ε.Ε. για το χρέος, στοχεύουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των δανειστών και των κερδοσκόπων και να βάλουν στο «γύψο» τα δικαιώματα και τη ζωή μας για ολόκληρες 10ετίες.
Με τον αγώνα μας μπορούμε να τους σταματήσουμε.  Απαιτούμε μια άλλη πολιτική, με δίκαιη επαναδιαπραγμάτευση  του χρέους υπέρ της κοινωνίας και όχι των δανειστών, που θα φορολογεί τον πλούτο, την περιουσία της εκκλησίας, θα αυξάνει τα εισοδήματα, θα ενισχύει τα κοινωνικά δικαιώματα και θα οδηγεί στην ανάπτυξη.
Έχουμε συλλογική και προσωπική ευθύνη για μας και τα παιδιά μας, για την επιτυχία των αγώνων μας.
Όλοι στον αγώνα
Όλοι στη στάση εργασίας στις 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(12 το μεσημέρι μέχρι λήξη βάρδιας)
Όλοι στην 24ωρη απεργία στις 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Ενιαία περίθαλψη από Ιούνιο

Με την κόντρα γιατρών-υπουργείου Υγείας να σοβεί, προωθείται από την 1η Ιουνίου η εφαρμογή ενιαίας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ.

Με την κόντρα γιατρών-υπουργείου Υγείας να σοβεί, προωθείται από την 1η Ιουνίου η εφαρμογή ενιαίας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) δεν θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε δύο νομούς, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. «Η απεργία των γιατρών του ΙΚΑ μάς οδήγησε σε άμεση εφαρμογή του μέτρου» τόνισε χθες ο Ανδρέας Λοβέρδος, κατά την πρώτη φάση του διαλόγου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εκτιμώντας ότι έως τον Απρίλιο θα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομοτεχνική μελέτη.

Στον διάλογο, πάντως, δεν συμμετείχε η ομοσπονδία γιατρών του ΙΚΑ, η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών και οι ιατρικοί σύλλογοι Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τον καταγγέλλουν ως προσχηματικό και επιτίθενται στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) κ. Εμμανουήλ Καλοκαιρινό που ήταν παρών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κ. Θανάσης Κατσίκης πρότεινε να συσταθεί οδοντιατρική διεύθυνση στον ΕΟΠΥΥ, τονίζοντας ότι η Οδοντιατρική αποτελεί την κατεξοχήν επιστήμη πρωτοβάθμιας περίθαλψης και πρέπει να αντιμετωπισθεί ισάξια με την Ιατρική και τη Φαρμακευτική.

Μειώθηκε κατά 40% τον Ιανουάριο η φαρμακευτική δαπάνη.

Μειώθηκε κατά 40% ή κατά 56.306 ευρώ (στα 131.300 ευρώ από 187.606 ευρώ) τον Ιανουάριο η φαρμακευτική δαπάνη.

Αυτό ανακοίνωσε το ΙΚΑ, ενώ ο διοικητής του ταμείου Ρ. Σπυρόπουλος κάλεσε τους ιδιώτες γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ να δηλώσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση admika@ika.gr) ότι δεν επιθυμούν να συνεργάζονται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εξυπηρετώντας τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος) στο πλαίσιο του νέου Ενιαίου Οργανισμού Παροχών και Υπηρεσιών Υγείας.
Οσοι εξαιρεθούν θα διαγραφούν από τους καταλόγους και από την ενημέρωση του 184. Ο διοικητής του ΙΚΑ προαναγγέλλει ότι με υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ψηφισθέντος νόμου, «θα διασφαλισθούν τα οριζόμενα για τις αμοιβές κ.α. με τις αναγκαίες νομικές δεσμεύσεις».

NEA ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

  Φίλοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ,

  Όπως σας είναι ήδη γνωστό, από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, ως συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, μπορείτε παράλληλα να παρέχετε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα ιδιωτικά σας ιατρεία στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

  Όσοι επιλέξετε να μην προσφέρετε τις υπηρεσίες σας προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορείτε να το πράξετε ελεύθερα. Σας παρακαλούμε όμως να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση admika@ika.gr, την απόφασή σας για την μη παροχή των υπηρεσιών σας προς τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος.
  Η απόφασή σας θα γίνει αποδεκτή και θα εξαιρεθείτε από τους γραπτούς καταλόγους και από την ενημέρωση που παρέχουμε προς τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος μέσω του 184.

  Με κοινή τους εγκύκλιο, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουμάνης, έχουν καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο αποζημίωσης των γιατρών του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, για την προσφορά των υπηρεσιών τους προς τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

  Με ΚΥΑ των ως άνω Υπουργών, η οποία θα εκδοθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ψηφισθέντος σχετικού νόμου, θα διασφαλισθούν τα οριζόμενα στην κοινή τους εγκύκλιο, με τις αναγκαίες νομικές δεσμεύσεις.

  Ωστόσο, για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωσή σας και προκειμένου απρόσκοπτα να πραγματοποιείτε το έργο της παροχής των υπηρεσιών σας, η Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σας κάνει γνωστά τα παρακάτω:

 1. Οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος για παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μπορούν να απευθύνονται:

  • Στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με ραντεβού είτε τηλεφωνώντας στο 184 (7.00-19.00) είτε με φυσική παρουσία στην τοπική γραμματεία τηλεφωνικού ραντεβού της Μονάδας.
  • Σε συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ, των οποίων τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στις υπηρεσίες υγείας του Ιδρύματος και παρέχονται από τα ΚΕΠ και τηλεφωνικά από το 184.


 2. Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΑΞΥ από 15/2/2011 για παροχές υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επισκέπτονται τους γιατρούς του Ιδρύματος στις Μονάδες Υγείας ή τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ επιδεικνύοντας μόνο το βιβλιάριο υγείας τους.

 3. Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ όλων των ειδικοτήτων, θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων.

  Στα έντυπα αυτά θα αναγράφονται : τα στοιχεία του ασφαλισμένου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση , Τηλέφωνο ), ο ΑΜΚΑ Ιατρού και ασθενούς, η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ» ή « ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ», καθώς και ο ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ . Επίσης θα αναγράφεται η διάγνωση, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η αντίστοιχη συμμετοχή και θα τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού. Ανάλογη συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.

  Η συνταγογράφηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά Διατάγματα διατάξεις (πχ. αναγραφή φαρμάκων σχετικής με την ειδικότητα του γιατρού, για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις, αναγραφή μέχρι τριών διαφορετικών φαρμάκων και σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα για κάλυψη αγωγής έως ενός ( 1 ) μηνός, θεώρηση στις περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ιδρύματος κ.α).

  Τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος που δεν συνταγογραφούνται (παρέχονται σε είδος) για τα οποία οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των μονάδων υγείας του Ιδρύματος είναι τα ακόλουθα:

  • Διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό, κοκκύτη και πολυομελίτιδας (τετραδύναμα)
  • Διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό, κοκκύτη, πολυομελίτιδας και αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β (πενταδύναμα)
  • Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β
  • Τετάνου
  • Ηπατίτιδας Α και Β
  • Ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας (τριδύναμο)
  • Φυματίωσης
  • HPV (κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων)
  • 23δύναμο πνευμονιόκοκκου (PPV)
  • Δερμοαντίδραση mantoux


 4. Οι ασφαλισμένοι δεν καταβάλουν κανενός είδους αμοιβή στους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Το κόστος της επίσκεψης αυτής θα καταβληθεί από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετά τη δημοσίευση του σχετικού νόμου η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ από 7/2/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ/γμα 127/2005.

  Για την επιβεβαίωση της εξέτασης με την επίσκεψη στο ιδιωτικό τους ιατρείο, οι γιατροί και πάλι στα προσωπικά λευκά τους συνταγολόγια αναγράφουν τον ΑΜΚΑ και τα στοιχεία του ασφαλισμένου καθώς και την ημέρα και ώρα επίσκεψης, τα οποία επιβεβαιώνει ενυπόγραφα ο ασφαλισμένος. Το σύνολο αυτών των φύλλων από τα προσωπικά τους συνταγολόγια υποβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να καταβάλει τις αποζημιώσεις, που αντιστοιχούν σε κάθε γιατρό. Η υποβολή αυτών των φύλλων από τους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ (προσωπικά συνταγολόγια) μαζί με συγκεντρωτικές καταστάσεις, γίνεται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ στο τέλος κάθε μήνα.

 5. Οι γιατροί του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που έχουν παράλληλα σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μπορούν να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως γιατροί των φορέων αυτών μόνο στα ιδιωτικά τους ιατρεία και όχι κατά τη διάρκεια ωραρίου τους στο Ίδρυμα, όπου λειτουργούν ως γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρησιμοποιώντας τα έντυπα αυτού. Το πλήθος των επισκέψεων � συνταγογραφήσεων στα ιδιωτικά τους ιατρεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) για κάθε μήνα. Ο τρόπος αποζημίωσης αυτών των επισκέψεων, είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που ακολουθείται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ.

 6. Οι παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες, ιατρικές πράξεις, που αναγράφονται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς εγκρίνονται στη συνέχεια από τους ελεγκτές του Ιδρύματος, οι οποίοι ακολουθούν τις ισχύουσες στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οδηγίες. Οι εξετάσεις εκτελούνται στα εργαστήρια των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή στα συμβεβλημένα με το Ίδρυμα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα. Για κάθε παρακλινική εξέταση θα αναγράφεται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς ξεχωριστό παραπεμπτικό στο ατομικό τους έντυπο.

 7. Από 1η Μαρτίου 2011 επανέρχεται σε ισχύ το πλαφόν των εργαστηριακών εξετάσεων για τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαγνωστικά κέντρα.

 8. Για τις άδειες ανικανότητας οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

 9. Για τη χορήγηση πρόσθετων ειδών (γυαλιά οράσεως, αμαξίδια κ.λ.π.) καθώς και για αναλώσιμα υλικά (σάκοι κολοστομίας κ.λ.π.) οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

 10. Οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης - Ασθένειας θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι να διατεθούν στους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς έντυπα επίσκεψης ευρωπαίου ασφαλισμένου και να καθορισθεί η διαδικασία επιστροφής τους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος, για την ανάληψη της δαπάνης από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό φορέα. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους και μέλη οικογενείας τους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι φορέα κράτους μέλους της Ε.Κ, καθώς επίσης και για μέλη οικογενείας ασφαλισμένου κράτους μέλους της Ε.Κ τα οποία διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας.

 11. Αμέσως, μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ η οποία θα ενσωματώνει στις διατάξεις της το σύνολο των ως άνω δεσμεύσεων, θα σας σταλεί σχετική επιστολή που θα καθορίζει όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες , πιστοποίηση και αποζημίωση των ιατρικών επισκέψεων που θα έχουν πραγματοποιηθεί από 7 Φεβρουαρίου 2011.  Φίλοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ,

  Η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με την ενοποίηση των κλάδων υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ δίνει για πρώτη φορά, τη δυνατότητα οικοδόμησης ενός δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από έναν και μόνο φορέα.

  Η μεταρρυθμιστική αυτή τομή για να ολοκληρωθεί, προϋποθέτει τη συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με το σύνολο των γιατρών όλων των ειδικοτήτων.

  Στη φάση αυτή, η συνεργασία των γιατρών του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα αυτού του σημαντικού εγχειρήματος.

  Με την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία μας θα είναι απρόσκοπτη και δημιουργική, σας ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε την προσφορά των υπηρεσιών σας στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

  Προσδοκούμε στη δική σας δημιουργική συμβολή και πρωτίστως στην ενάρετη και με βάση τον όρκο του Ιπποκράτη, ενσυνείδητη συμπαράταξη σας, για την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σήμερα στα 5.000.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και αύριο στα 10.000.000 ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ     

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ      

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Ροβέρτος Σπυρόπουλος - Ανοικτή επιστολή του διοικητή ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προς τους γιατρούς

Την δημιουργική συνεργασία και συμβολή και την ενσυνείδητη συμπαράταξη των συμβεβλημένων γιατρών του ΟΠΑΔ (Δημοσίου) και του ΟΑΕΕ (ταμείο αυτοαπασχολουμένων) ζητά με ανοιχτή επιστολή του ο διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ. Ρ. Σπυρόπουλος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος, αλλά και για την μελλοντική επιτυχία του θεσμού του πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Όπως είναι γνωστό, από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, μπορούν παραλλήλως να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα ιδιωτικά σας ιατρεία και στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στην επιστολή του ο κ. Σπυρόπουλος σημειώνει τα εξης:
Με κοινή τους εγκύκλιο, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουμάνης, έχουν καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο αποζημίωσης των γιατρών του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, για την προσφορά των υπηρεσιών τους προς τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Με κοινή υπουργική απόφαση των ως άνω Υπουργών, η οποία θα εκδοθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ψηφισθέντος σχετικού νόμου, θα διασφαλισθούν τα οριζόμενα στην εγκύκλιο, με τις αναγκαίες νομικές δεσμεύσεις.
Ωστόσο, για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωσή σας και προκειμένου απρόσκοπτα να πραγματοποιείτε το έργο της παροχής των υπηρεσιών σας, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας κάνει γνωστά τα παρακάτω:
1.
Οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος για παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μπορούν να απευθύνονται:
Στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ραντεβού είτε τηλεφωνώντας στο 184 (7.00-19.00) είτε με φυσική παρουσία στην τοπική γραμματεία τηλεφωνικού ραντεβού της Μονάδας.
Σε συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ, των οποίων τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στις υπηρεσίες υγείας του Ιδρύματος και παρέχονται τηλεφωνικά από το 184, καθώς και από τα ΚΕΠ.
2.
Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΑΞΥ από 15/2/2011 για παροχές υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επισκέπτονται τους γιατρούς του Ιδρύματος στις Μονάδες Υγείας ή τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ επιδεικνύοντας μόνο το βιβλιάριο υγείας τους.
3.
Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ όλων των ειδικοτήτων, θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων.
Στα έντυπα αυτά θα αναγράφονται: τα στοιχεία του ασφαλισμένου (Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο), ο ΑΜΚΑ Ιατρού και ασθενούς, η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ» ή «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ», καθώς και ο ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ. Επίσης θα αναγράφεται η διάγνωση, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η αντίστοιχη συμμετοχή και θα τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού. Ανάλογη συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.
Η συνταγογράφηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά Διατάγματα διατάξεις (πχ. αναγραφή φαρμάκων σχετικής με την ειδικότητα του γιατρού, για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις, αναγραφή μέχρι τριών διαφορετικών φαρμάκων και σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα για κάλυψη αγωγής έως ενός (1) μηνός, θεώρηση στις περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ιδρύματος κ.α.).
4.
Οι ασφαλισμένοι δεν καταβάλλουν κανενός είδους αμοιβή στους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Το κόστος της επίσκεψης αυτής θα καταβληθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετά τη ψήφιση του σχετικού νόμου που θα έχει αναδρομική ισχύ από 7/2/2011.
5.
Οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν παράλληλα σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μπορούν να συνταγογραφούν ως γιατροί των φορέων αυτών μόνο στα ιδιωτικά τους ιατρεία και όχι κατά τη διάρκεια ωραρίου τους στο Ίδρυμα. Η συνταγογράφηση αυτή θα γίνεται στα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων και όχι στα συνταγολόγια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6.
Οι παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες κ.λπ. που αναγράφονται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς εγκρίνονται στη συνέχεια από τους ελεγκτές του Ιδρύματος, οι οποίοι ακολουθούν τις ισχύουσες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οδηγίες. Οι εξετάσεις εκτελούνται στα εργαστήρια των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στα συμβεβλημένα με το Ίδρυμα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα.
7.
Η άρση του πλαφόν δεν ισχύει από 1/3/2011.
8.
Για τις άδειες ανικανότητας οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Φίλοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ,
Η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με την ενοποίηση των κλάδων υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ δίνει για πρώτη φορά, τη δυνατότητα οικοδόμησης ενός δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, από έναν και μόνο φορέα.
Η μεταρρυθμιστική αυτή τομή για να ολοκληρωθεί, προϋποθέτει τη συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με το σύνολο των γιατρών όλων των ειδικοτήτων. Στη φάση αυτή, η συνεργασία των γιατρών του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα αυτού του σημαντικού εγχειρήματος.
Με την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία μας θα είναι απρόσκοπτη και δημιουργική, σας ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε την προσφορά των υπηρεσιών σας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Προσδοκούμε στη δική σας δημιουργική συμβολή και πρωτίστως στην ενάρετη και με βάση τον όρκο του Ιπποκράτη, ενσυνείδητη συμπαράταξη σας, για την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σήμερα στα 5.000.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αύριο στα 10.000.000 ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ.

Φρένο στην εικονική ασφάλιση από το ΙΚΑ


«Aυτόματα» θα ακυρώνει το IKA - ETAM, ύστερα από άμεσο επιτόπιο έλεγχο στις επιχειρήσεις, όσες ηλεκτρονικές Aναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (AΠΔ) διαπιστωθεί ότι ασφαλίζουν εικονικά άτομα τα οποία δεν απασχολούνται στον εργοδότη.

«Aυτόματα» θα ακυρώνει το IKA - ETAM, ύστερα από άμεσο επιτόπιο έλεγχο στις επιχειρήσεις, όσες ηλεκτρονικές Aναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (AΠΔ) διαπιστωθεί ότι ασφαλίζουν εικονικά άτομα τα οποία δεν απασχολούνται στον εργοδότη.

Tη διαδικασία ακύρωσης των AΠΔ προβλέπει εγκύκλιος του IKA - ETAM με αφορμή τα κρούσματα εικονικών ασφαλίσεων (κυρίως αλλοδαπών) μέσω των AΠΔ που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα οποία αποκαλύφθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αν πρόκειται για οικοδομικοτεχνικά έργα θα γίνεται επιτόπιος έλεγχος και καταγραφή με κάθε λεπτομέρεια των εργασιών που έχουν εκτελεστεί. Eφόσον διαπιστώνεται εικονική ασφάλιση θα αναστέλλεται η δυνατότητα υποβολής AΠΔ και θα ακυρώνονται όσες έχουν υποβληθεί.

Μέσω τραπεζών όλες οι συναλλαγές στο ΙΚΑ

Εγκύκλιος- οδηγός για τους ασφαλισμένους

Μέσω τραπεζών όλες οι συναλλαγές στο ΙΚΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011
 
Μέσω τραπεζικών λογαριασμών θα καταβάλλονται όλες οι παροχές ασθενείας του ΙΚΑ. Ετσι απαλλάσσονται οι υπηρεσίες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας από τη διεκπεραίωση των χρηματικών συναλλαγών, αλλά και τα 5,5 εκατομμύρια των ασφαλισμένων του από τις ουρές και την ταλαιπωρία της πολύωρης αναμονής στις υπηρεσίες του Ιδρύματος. Το ΙΚΑ, με χθεσινή εγκύκλιό του, παρέχει αναλυτικές οδηγίες προς τους ασφαλισμένους για τη νέα διαδικασία.

Το μέτρο, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, εντάσσεται στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του εκσυγχρονισμού του συστήματος πληρωμών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Για να υλοποιηθεί το μέτρο, θα πρέπει με την τελευταία πληρωμή οποιασδήποτε παροχής των ασφαλισμένων ή συνταξιούχων ή σε οποιασδήποτε συναλλαγή τους στο υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους να προσκομίσουν στο Τμήμα Παροχών ή στο Τμήμα Μητρώου τα εξής δικαιολογητικά:

1Τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου - ΑΜΚΑ- που προκύπτει από το βιβλιάριο υγείας είτε από Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

2Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και φωτοτυπία.

3Το πρωτότυπο τραπεζικό βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού με πρώτο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου και ο αριθμός ΙΒΑΝ να διακρίνεται στη φωτοτυπία.

Ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος θα πρέπει να ανοίξει- αν δεν διαθέτει ήδη- λογαριασμό σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΛΤΑ που μετέχουν στα Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ο ασφαλισμένος βιβλιάριο τράπεζας, θα πρέπει να προσκομίσει παραστατικό που εκτυπώνεται από την τράπεζα, στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού, τα στοιχεία του δικαιούχου και τα στοιχεία της τράπεζας.

Εάν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος ο ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο. Στην περίπτωση αυτή επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.

Για τους συνταξιούχους που ήδη έχουν ανοίξει λογαριασμό για την καταβολή της σύνταξής τους θα ισχύει ο ίδιος λογαριασμός, καθώς και για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα η πίστωση θα γίνεται στους λογαριασμούς που καταβάλλεται το άδειο δωρόσημο.

4Απόδειξη (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) εάν έχει αλλάξει η δ/νση κατοικίας του. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος, μετά την ένταξή του στο νέο σύστημα πληρωμής επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας του, θα ακολουθείται η διαδικασία μεταβολής στοιχείων μητρώου, δηλαδή θα επισκέπτεται το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του προσκομίζοντας τα νέα στοιχεία. Η διαδικασία για τη χορήγηση των παροχών παραμένει η ίδια καθώς και η κατάθεση των απαραίτητων, κάθε φορά, δικαιολογητικών. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος πληρωμής. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής θα γίνεται στο Τμήμα Παροχών Ασθένειας, στη συνέχεια θα εκτυπώνεται από το σύστημα των Παροχών έντυπο «Αποδεικτικό Παραλαβής Δικαιολογητικών» για ενημέρωση του ασφαλισμένου σχετικά με τις ημερομηνίες πίστωσης και τον τρόπο κοινοποίησης της απόφασης.

Εξαιρούνται από τη διαδικασία
Οπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται: α. Οι παροχές σε ευρωπαίους ασφαλισμένους που μένουν προσωρινά στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ). β. Τα έξοδα κηδείας. γ. Οι προκαταβολές και εκκαθαρίσεις που αφορούν νοσηλεία στο εξωτερικό.

Πολλαπλά τα οφέλη
Οπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΣΕ- ΙΚΑ Νίκος Χατζόπουλος, η απαλλαγή του ΙΚΑ από τις χρηματικές συναλλαγές ήταν ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας. Τα οφέλη αυτής της απόφασης- πρόσθεσε- είναι πολλαπλά. Τα τμήματα παροχών και τα Ταμεία θα απαλλαχθούν από τις ουρές. Το προσωπικό που απασχολείται στα Ταμεία θα αποδεσμευτεί και θα ενισχύσει τις ανάγκες άλλων τμημάτων.

Επιπλέον, με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα των υπαλλήλων που εργάζονται καθημερινά χωρίς ουσιαστική ασφάλεια και από τύχη μέχρι σήμερα δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινα θύματα.

Από την 1η Ιουλίου η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας

Την 1η Ιουλίου θα αρχίσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας με «αντάλλαγμα» τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% σε πρώτη φάση. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση και σε περιοχές, κλάδους και είδος ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Οπως προκύπτει από τη σχετική ρύθμιση οι επιχειρήσεις και (για πρώτη φορά) οι εργαζόμενοί τους που θα ενταχθούν, αλλά θα παραβιάσουν το σύστημα της ηλεκτρονικής καταγραφής της ώρας προσέλευσης και της ώρας αποχώρησης από την εργασία, θα πληρώνουν πρόστιμα. Πρόστιμο και τρίμηνη κατάργηση της έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν και όσες επιχειρήσεις εγκαταστήσουν, αλλά δεν χρησιμοποιήσουν το νέο σύστημα. Το ποσοστό έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι αρχικά 10% (θα οριστεί με υπουργική απόφαση, αν το όφελος θα επιμερίζεται στον εργοδότη και στον εργαζόμενο) και θα φτάσει σε βάθος χρόνου στο 25%.

Μέσω του 184 η επιλογή γιατρού οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ


Το Σύστημα Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας «ραντεβού 184», χρησιμοποιείτο ήδη από τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για το «κλείσιμο ραντεβού» στα πολυιατρεία του ΙΚΑ.

Τον τριψήφιο αριθμό 184, μπορούν να χρησιμοποιούν από σήμερα οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού για να επισκεφθούν τους συμβεβλημένους με τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ γιατρούς στα ιδιωτικά τους ιατρεία.

    Όπως είναι γνωστό, ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει τον γιατρό που θα επισκεφθεί στο ιδιωτικό του ιατρείο από το σύνολο των γιατρών που του γνωστοποιείται από τις καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί στις Μονάδες Υγείας και τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ, τα Υποκαταστήματα του ΟΑΕΕ, τα ΚΕΠ και την ιστοσελίδα του ΙΚΑ και τις πληροφορίες που μπορεί να του δίνει το 184.

    Το Σύστημα Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας «ραντεβού 184», χρησιμοποιείτο ήδη από τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για το «κλείσιμο ραντεβού» στα πολυιατρεία του ΙΚΑ.

«Λουκέτο» σε 59 περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ

Πενήντα εννέα περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ από τις 364 συνολικά μονάδες του Ιδρύματος πρόκειται να καταργηθούν από το κυβέρνηση στο όνομα του εξορθολογισμού των δαπανών στο χώρο της Υγείας και της Ασφάλισης. Αυτή η συγχώνευση προκαλεί μεγάλη αναστάτωση σε κάτοικους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το υποκατάστημα της Πάτμου είναι ένα από τα παραρτήματα που έχει μπει στη λίστα για κατάργηση. Αν συμβεί αυτό σημειώνει ο δήμαρχος Γρηγόρης Στόικος 1500 ασφαλισμένοι και 600 ασφαλισμένοι για προγράμματα του ΟΑΕΔ θα αναγκαστούν να μετακινούνται στη Λέρο για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους.

Η μετακίνηση των κατοίκων δεν θα είναι ούτε υπόθεση ρουτίνας ούτε διασκέδασης δηλώνει ο δήμαρχος της Πάτμου. Ήδη εδώ και 3 μήνες αναγκάζονται να μετακινούνται ακόμα και για μια απλή εξέταση αίματος καθώς δεν υπάρχει μικροβιολόγος.

Το πλοίο της γραμμής για Κεφαλονιά θα πρέπει να παίρνουν οι κάτοικοι της Ιθάκης προκειμένου να ρυθμίσουν υποθέσεις τους στο ΙΚΑ καθώς και το δικό τους υποκατάστημα είναι υπό κατάργηση.

Θεωρούμε αυτή την απόφαση πολύ άδικη τονίζει ο δήμαρχος Ιωάννης Κασιανός. «Οι κάτοικοι της Ιθάκης πρέπει να κάνουν μια μέρα ταξίδι για να θεωρήσουν τα βιβλιάρια τους το ίδιο και οι άνεργοι για να εισπράξουν το επίδομα ανεργίας. Είναι λογική αυτή; διερωτάται ο κύριος Κασιανός».

Ανάμεσα στις περιφερειακές υπηρεσίες που αποφασίστηκε η κατάργησή τους είναι το παράρτημα του ΙΚΑ στα Λιμενάρια της Θάσου και η συγχώνευσή του με το Παράρτημα του ΙΚΑ στο Λιμένα της Θάσου.
Εξετάζεται να καταργηθεί μια υπηρεσία που εξυπηρετεί το 60% του νησιού και αυτό είναι αδιανόητο, σημειώνει ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Χατζηεμανουή.

Επιπλέον, οι 3.500 ασφαλισμένοι της ευρύτερης περιοχής, οι χιλιάδες τουρίστες και οι εποχικά απασχολούμενοι στον τουρισμό - επισιτισμό, θα είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν στο υποκατάστημα του Λιμένα για να εξυπηρετούνται, περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά.

Σε περίπτωση που υλοποιηθεί η πρόταση συγχώνευσης η περιοχή επιστρέφει στις αρχές της δεκαετίας του 1950, τότε δηλαδή που αποκτούσε το δικό της Παράρτημα του ΙΚΑ.

Αναστολή λειτουργίας προβλέπεται και για το τοπικό παράρτημα του ΙΚΑ που λειτουργεί στον δήμο Δεσκάτης, στον ένα από τους δύο δήμους του νομού Γρεβενών. Το κλείσιμο της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, απ’ ότι θα λύσει, επιμένει ο δήμαρχος Νίκος Μίγκος.

«Η έδρα του Δήμου Δεσκάτης, απέχει 65 χιλιόμετρα από τα Γρεβενά δηλαδή μία ώρα μακριά με ΙΧ, δύο ώρες με λεωφορείο και συνεπώς απαιτείται μία ολόκληρη μέρα για όποιον μετακινείται, το οδικό δίκτυο είναι απαρχαιωμένο και προβληματικό και η συγκοινωνία επίσης προβληματική και ελλιπής. Επίσης οι καιρικές συνθήκες την περίοδο του χειμώνα διογκώνουν το πρόβλημα».

Αν υλοποιηθεί η απόφαση της κατάργησης της υπηρεσίας, εξηγεί ο δήμαρχος, τότε θα μιλάμε για πισωγύρισμα και αυτό ο δήμος, η τοπική κοινωνία και οι κοινωνικοί φορείς δεν μπορούν να το επιτρέψουν.

"Σαφάρι" του ΙΚΑ σε γιατρούς - φαρμακοποιούς

Κύκλωμα παραχαρακτών αλλά και εκατοντάδες συνταγογραφήσεις αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της γενικής γραμματείας Kοινωνικής Aσφάλισης σε υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

 

Οι έλεγχοι δείχνουν ότι, άγνωστοι παραχάραξαν δεκάδες ταινίες ασφαλισμένων του ΙΚΑ, οι οποίες, έχουν επάνω τους bar code και δίνονται από το ΙΚΑ για να κολληθούν πάνω στα βιβλιάρια υγείας. Είναι δηλαδή η πιστοποίηση ότι ένας ασφαλισμένος έχει τα απαραίτητα ένσημα και δικαιούται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το ΙΚΑ βγάζει περίπου 3 εκατομμύρια τέτοιες ταινίες το χρόνο. Ασφάλεια και ΣΔΟΕ ψάχνουν, ήδη, να εντοπίσουν το κύκλωμα των παραχαρακτών.

 

Την ίδια ώρα, από άλλους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι, γιατρός του ΙΚΑ σε υποκατάστημα της Αττικής, μέσα σε 1 μήνα είχε 490 ραντεβού και υπέγραψε 1.930 συνταγές, τετραπλάσιο αριθμό από τους ασθενείς που τον επισκέφθηκαν.

 

Στο ιατρεία του ΙΚΑ Περιστερίου, από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι στην ειδικότητα των παθολόγων, κάθε εβδομάδα υπάρχουν κατά μέσο όρο 900 προγραμματισμένα ραντεβού. Από τα 900 ραντεβού γίνονται τα 700, αλλά την ίδια εβδομάδα οι ίδιοι γιατροί δέχονται άλλα 1.100 έκτακτα ραντεβού από τα οποία τα 878 έχουν συνταγογράφηση.

 

Το υπουργείο Εργασίας προχωρεί σε ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων για να διαπιστώσει τι ακριβώς γίνεται. Ερευνούν γιατί τα έκτακτα ραντεβού είναι πολύ περισσότερα από τα προγραμματισμένα, καθώς και αν υπάρχει κατευθυνόμενη συνταγογράφηση.


Ταλαιπωρία στο ΙΚΑ
Αγανακτισμένους ασφαλισμένους που προσπαθούσαν απο το πρωί να κλείσουν ραντεβού στο ΙΚΑ Νέας Ιωνίας, αντιμετώπισε ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο οποίος προσπαθούσε να εξηγήσει στους ηλικιωμένους που βρίσκοντα στο υποκατάστηματα ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν και από το 184.
 
Ωστόσο αρκετοί από αυτούς είχαν ήδη τηλεφωνήσει και είχαν "εισπράξει" την απάντηση πως θα έπρεπε να καλέσουν το απόγευμα της ίδιας ημέρας γεγονός που ανάγκασε τον κ. Σπυρόπουλο, να τονίσει πως ο υπάλληλος που έδινε τέτοια απάντηση δεν κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει.
 
Ο διοικητής του ΙΚΑ επανέλαβε πως οι ασφαλισμένοι μπορούν να εξυπηρετούνται από τον τηλεφωνικό αριθμό 184 ζητώντας να κλείσουν ραντεβού και με γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ.
 
Προβλήματα αντιμετώπισαν και οι ασφαλισμένοι στη Θεσσαλονίκη, όπου όσοι τυχεροί κατάφεραν να κλείσουν ραντεβού τους δόθηκε ημερομηνία για τα τέλη Μαρτίου.
 
Αρκετοί ήταν εκείνοι, που έχασαν ραντεβού για σημαντικές εξετάσεις λόγω της απεργίας και αναγκάζονται είτε να απευθυνθούν σε ιδιωτικά κέντρα στα οποία θα πληρώσουν οι ίδίοι, είτε να περιμένουν τουλάχιστον 40 ημέρες για το νέο τους ραντεβού.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την υγεία


Ρεπορτάζ: Θ. Τζαλαβράς
Με την αισιόδοξη διαπίστωση ότι «από σήμερα ξεπηδάει μία καινούργια πραγματικότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αφού η Βουλή, ορθότερα η κυβερνητική πλειοψηφία, για πρώτη φορά είπε όχι στις συντεχνίες» εμφανίστηκε χθες στη Βουλή ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, εξαπολύοντας ταυτόχρονα επίθεση σε βάρος των γιατρών του ΙΚΑ. Ομως σύσσωμη η αντιπολίτευση από διαφορετική αφετηρία η κάθε πλευρά είπε όχι στο εν λόγω νομοσχέδιο.

Ο κ. Λοβέρδος επέκρινε τη στάση των γιατρών του ΙΚΑ υποστηρίζοντας ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα χρήματά τους και ότι ο δήθεν αγώνας τους είναι προσχηματικός. «Φωνάζουν για λόγο ο οποίος δεν υπάρχει. Δεν θέλουν την πρωτοβάθμια φροντίδα και φωνάζουν. Δεν είναι υπερβολή ενός υπουργού που βρίσκεται σε σύγκρουση. Είναι αλήθεια. Δεν μεταβάλλεται το status τους» τόνισε με έμφαση ο υπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι είναι προφάσεις εν αμαρτίαις τα επιχειρήματα των γιατρών του ΙΚΑ για μεροκάματα των 400 και 500 ευρώ, αφού με το νομοσχέδιο δεν αλλάζει το νομικό καθεστώς απασχόλησής τους.

«Η πιο επικίνδυνη συντεχνία στη χώρα είναι αυτή των υπουργών αυτής της κυβέρνησης. Διότι ο καθένας από αυτούς κατονομάζει συντεχνία όποιον αντιστέκεται στις επιλογές του» του απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κ. Κώστας Μαρκόπουλος επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ξεφύγει σε υψηλά επίπεδα αλαζονείας. «Μπορείτε να μας πείσετε πώς μπορούν να χωρέσουν διπλάσιοι γιατροί σε μισό προϋπολογισμό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης; Εμείς δεν σας δίνουμε λευκή επιταγή να υλοποιήσετε αυτό το ασαφέστατο νομοσχέδιο που απαιτεί 80 υπουργικές αποφάσεις» είπε ο κ. Μαρκόπουλος προσθέτοντας ότι όσοι έγραψαν αυτό το νομοσχέδιο είναι ανίκανοι να ξεχωρίσουν τον ορό από την πάπια. Πιο κοντά στις θέσεις του κ. Λοβέρδου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, κ. Γ. Καρατζαφέρης, ο οποίος χαρακτήρισε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά μετέωρο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. «Κάνατε ένα βήμα, όμως είναι σαν να πήρατε το σερβίς αλλά δεν μπορέσατε να καρφώσετε. Χρειαζόταν περισσότερη λεβεντιά, περισσότερο θάρρος. Είναι ένα νομοσχέδιο δαιδαλώδες, δεν θα είναι αποτελεσματικό, γι' αυτό και το καταψηφίζουμε», κατέληξε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.

«Τα θέματα της υγείας και πρόνοιας θα μετατραπούν σε έκρηξη εναντίον σας, είτε είστε εσείς στην κυβέρνηση είτε όποια άλλη κυβέρνηση βρεθεί τα επόμενα χρόνια. Δεν θα τη βγάλετε εύκολα» αντέτεινε η γενική γραμματέας του ΚΚΕ, κυρία Αλέκα Παπαρήγα. Υποστήριξε ακόμη ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο διαμορφώνεται ένα σχέδιο διαπλοκής του δημόσιου και του πρωτοβάθμιου και γενικότερα του ιδιωτικού τομέα. «Κάνετε μία διαπλοκή που θα οδηγήσει με ταχύτατους ρυθμούς στην εμπορευματοποίηση της υγείας» σημείωσε ακόμη η κυρία Παπαρήγα, η οποία τάχθηκε υπέρ ενός απόλυτα δημόσιου συστήματος υγείας, από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια φροντίδα, με γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
«Πού βρίσκετε το κουράγιο να δηλώνετε υπερήφανος αφού το μόνο που κάνει η κυβέρνησή σας είναι να διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τις υποδομές κοινωνικής προστασίας;» αναρωτήθηκε με τη σειρά του ο πρόεδρος του ΣυΡιζΑ κ. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χαρακτήρισε δίκαιη την αναταραχή στον χώρο της υγείας, αφού η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει στους γιατρούς αν θα διατηρηθούν οι οργανικές θέσεις, πώς θα αμείβονται και τι θα γίνει με το μόνιμο προσωπικό.

«Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ είναι κατώτερης ποιότητας άνθρωπος; Λέτε όχι σε αυτό το νομοσχέδιο κυρίες και κύριοι βουλευτές της Αριστεράς; Λέτε όχι στο να ενώσουμε τις δυνάμεις 4 ταμείων, του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και να εξομοιώσουμε τα προνόμια και την πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;» αντέτεινε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι η πρωτοβάθμια υγεία θα γίνει γιατί η πλειοψηφία της εθνικής αντιπροσωπείας και της κοινωνίας υποστηρίζει αυτή τη διαρθρωτική αλλαγή. «Απόψε όλοι μαζί κύριοι συνάδελφοι αυτό θα το πανηγυρίσουμε. Είκοσι επτά χρόνια αναλγησίας περνάνε στο παρελθόν» κατέληξε ο κ. Λοβέρδος.

Κατά τα άλλα στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ο υπουργός Υγείας κήρυξε τον πόλεμο στις φαρμακευτικές εταιρείες που δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ ως επιστροφή στα ασφαλιστικά ταμεία από το 2005 μέχρι σήμερα και ανακοίνωσε ότι μέσα στον Φεβρουάριο θα ολοκληρωθεί η κοστολόγηση για 100 παρακλινικές εξετάσεις, ενώ μέχρι τον Ιούλιο θα ολοκληρωθεί η κοστολόγηση και τιμολόγηση 10.000 σκευασμάτων.

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Η λίστα με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ

Από σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ, όπου αυτές λειτουργούν και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, όλων των ειδικοτήτων.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ
 • Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ μπορεί να επιλέξει έναν από τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και να κλείσει ο ίδιος ραντεβού για να εξεταστεί και να λάβει τη συνταγή για τα φάρμακά του. Η λίστα με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ είναι διαθέσιμη μέσω των παρακάτω συνδέσμων:


   
  • Το  μοναδικό δικαιολογητικό που θα πρέπει να έχει ο ασφαλισμένος είναι το βιβλιάριο υγείας του.
  • Οι εξετάσεις  γίνονται χωρίς καμία επιβάρυνση του ασφαλισμένου, όπως και η προμήθεια των φαρμάκων για τα οποία καταβάλλεται μόνο η συμμετοχή που προβλέπεται.
  • Ο ασφαλισμένος μπορεί να ενημερωθεί για τους ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ika.gr. Μπορεί επίσης να ενημερωθεί από τα υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ.
  • Από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΑ στον αριθμό 184, για να ενημερώνονται για τους ιατρούς κάθε περιοχής που είναι συμβεβλημένοι με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Επίσης, από το ίδιο κέντρο θα ενημερώνονται για τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια.
  • Για τις εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον αυτές αναγράφονται στα παραπεμπτικά των ιατρών, οι ασφαλισμένοι εξυπηρετούνται, εκτός των μονάδων του ΙΚΑ και από τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, με άρση του προβλεπομένου πλαφόν.
  • Για τη διανομή των συνταγολογίων στους ασφαλισμένους θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Μέχρι τότε,  οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Μετά την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης των ατομικών συνταγολογίων στους ασφαλισμένους, θα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία έναρξης του νέου τρόπου συνταγογράφησης σε αυτά.

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

  Από σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ, όπου αυτές λειτουργούν και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, όλων των ειδικοτήτων.

  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ
  1.    Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ μπορεί να επιλέξει έναν από τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και να κλείσει ο ίδιος ραντεβού για να εξεταστεί και να λάβει τη συνταγή για τα φάρμακά του.

  Το μοναδικό δικαιολογητικό που θα πρέπει να έχει ο ασφαλισμένος είναι το βιβλιάριο υγείας του.
  Οι εξετάσεις γίνονται χωρίς καμία επιβάρυνση του ασφαλισμένου, όπως και η προμήθεια των φαρμάκων για τα οποία καταβάλλεται μόνο η συμμετοχή που προβλέπεται.
  2.    Ο ασφαλισμένος μπορεί να ενημερωθεί για τους ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ika.gr. Μπορεί επίσης να ενημερωθεί από τα υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ.
  3.    Από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΑ στον αριθμό 184, για να ενημερώνονται για τους ιατρούς κάθε περιοχής που είναι συμβεβλημένοι με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Επίσης, από το ίδιο κέντρο θα ενημερώνονται για τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια.
  4.    Για τις εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον αυτές αναγράφονται στα παραπεμπτικά των ιατρών, οι ασφαλισμένοι εξυπηρετούνται, εκτός των μονάδων του ΙΚΑ και από τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, με άρση του προβλεπομένου πλαφόν.
  5.    Για τη διανομή των συνταγολογίων στους ασφαλισμένους θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Μέχρι τότε,  οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Μετά την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης των ατομικών συνταγολογίων στους ασφαλισμένους, θα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία έναρξης του νέου τρόπου συνταγογράφησης σε αυτά.

  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ
  Οι ιατροί του ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ, που αποδέχονται την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους ΙΚΑ, θα δέχονται τους ασφαλισμένους στα ιατρεία τους.
  Σε περίπτωση  που απαιτείται η έκδοση συνταγής χορήγησης φαρμάκων,  θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων. Στα έντυπα αυτά θα αναγράφονται τα στοιχεία ασφαλισμένου, ο ΑΜΚΑ ιατρού και ασθενούς , η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ» ή «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ», καθώς και ο ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η αντίστοιχη συμμετοχή. Ανάλογη  συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Η συνταγογράφηση γίνεται με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά Διατάγματα διατάξεις.
  Σε περίπτωση απλής ιατρικής επίσκεψης ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να αναγράφει σε διαφορετική σελίδα του ατομικού του εντύπου τα ως άνω στοιχεία υπογεγραμμένα επιπλέον από τον ασθενή. Σε μηνιαία βάση τα έντυπα αυτά θα υποβάλλονται στο Ίδρυμα προκειμένου να αποζημιωθούν οι γιατροί με βάση τις διατάξεις του ΠΔ/τος 127/05 (ΦΕΚ 182 τ.Α΄).  Ο ιατρός αποζημιώνεται για κάθε ιατρική πράξη με τις αμοιβές που ορίζονται από το κρατικό τιμολόγιο. Η αμοιβή καταβάλλεται από το ΙΚΑ εντός 45 ημερών από την υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης.
  Σε περίπτωση παραπεμπτικού παρακλινικών εξετάσεων επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία σε διαφορετική σελίδα του ατομικού εντύπου του ιατρού.

  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
  Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή που αναγράφεται στο ατομικό έντυπο του θεράποντος ιατρού με επικόλληση των ταινιών γνησιότητας (κουπόνια) των χορηγούμενων φαρμάκων, με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται τα στοιχεία ιατρού και ασφαλισμένου και οι αριθμοί ΑΜΚΑ και των δύο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα Προεδρικά Διατάγματα για τη συνταγογράφηση και τη διάθεση των φαρμάκων. Η εκτέλεση της συνταγής πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου.
  Η εξόφληση των συνταγών γίνεται από το ΙΚΑ με την ίδια διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα. Για τις συνταγές που εκτελούνται μέχρι την χρήση  των ατομικών συνταγολογίων από τους ασθενείς, δεν απαιτείται θεώρηση.

  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
  ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ
  Τα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα που είναι συμβεβλημένα με το ΙΚΑ, εκτελούν εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, με παραπεμπτικά ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΕΕ ή τον ΟΠΑΔ, εφόσον σε αυτά αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιατρού και του ασφαλισμένου.
  Για την εκτέλεση των εξετάσεων  αυτών δεν απαιτείται θεώρηση, ενώ για τη μεταβατική περίοδο δεν ισχύει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο εξετάσεων (πλαφόν).
  Η εκτέλεση των εξετάσεων πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου.
  Στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλονται στο ΙΚΑ συγκεντρωτικές καταστάσεις παραπεμπτικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εξόφλησή τους.  Επισημαίνεται ότι για την πληρωμή των φαρμακοποιών, των ιατρών, των διαγνωστικών κέντρων και των εργαστηρίων, έχει κατατεθεί σχετική ρύθμιση από την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011. Στη ρύθμιση προβλέπεται η νομιμοποίηση της  πληρωμής από το ΙΚΑ κάθε ιατρικής πράξης (απλές εξετάσεις, διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα) που γίνεται για ασφαλισμένους του από 7 Φεβρουαρίου 2011 και εφεξής.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011


       Ο Υπουργός Υγείας                                          Ο Αναπληρωτής Υπουργός
  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης                               Εργασίας και Κοινωνικής
                                                                                               Ασφάλισης


  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ                                        ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ