ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Η προκήρυξη ΑΣΕΠ για 1.215 προσλήψεις σε ΙΚΑ, νοσοκομεία και άλλους φορείς


ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ/2008
Εκδόθηκε η 8K/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 508/6.10.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκαπέντε θέσεων (1.215) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε φορείς του δημόσιου τομέα.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας.
Τα έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής διατίθενται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου 2008.
Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την
Προκήρυξη: 8Κ/2008
Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 115 10
ΑΘΗΝΑ

e-Themis - Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας


"Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19."

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρθρο 5α.παρ.2
Μπορείτε να βρείτε τη νομοθεσία για τις παρακάτω θεματικές ενότητες

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΔΑΣΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ //

ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ /ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΕΠΕ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΤΡΑΠΕΖΕΣ /

ΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ /ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ /

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΛΙΕΙΑ /ΓΕΝΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ /

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ /ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ /

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ /ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - Κ.Ε.Δ.Ε. /

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ /

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ /ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ /

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Α' βάθμια,Β' βάθμια,ΤΕΙ) –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / /

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ /ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ / /

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ /ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ-Α.Ε.Ι.-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / /

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ /ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ / /

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ /ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ /

ΝΟΜΙΣΜΑ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ / /

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ /ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ /
/

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ /ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ/ / /

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ /ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ /ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ /

ΤΥΠΟΣ - ΜΜΕ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΙΑΤΡΟΙ /


e-Themis: Δωρεάν πρόσβαση για όλους στην Ελληνική Νομοθεσία

Το έργο e-Themis παρουσιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο της ημερίδας του Υπουργείου Εσωτερικών για την παρουσίαση του Έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Διαχείρισης, Αρχειοθέτησης και Διάχυσης της Νομοθεσίας στο ευρύ κοινό».

Το έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στην Ελληνική Νομοθεσία μέσω του διαδικτύου.

Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης, με το έργο αυτό, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που δίδουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα διατίθεται στους πολίτες και στο νομικό κόσμο της χώρας το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας που υπάρχει από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους χωρίς κανένα οικονομικό κόστος.

Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και κύριοι στόχοι του είναι:

  • η αναβάθμιση των υπηρεσιών για τον πολίτη και στην άμεση Ηλεκτρονική Διάθεση του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας (ΔΚΝ) στο ευρύ κοινό
  • ο εκσυγχρονισμός της εσωτερικής λειτουργίας της υπηρεσίας του Υπουργείου η οποία διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τον Κώδικα, ώστε να ανταποκριθεί στις αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς
  • η συμμόρφωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας με διεθνή πρότυπα και ειδικότερα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • η δημιουργία μηχανισμού αυτοματοποίησης διαδικασιών για την αποτίμηση των κανονιστικών ρυθμίσεων μέσω υποδομών Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (e-Democracy).

Αποκατάσταση λαθών ΑΠΔ περιόδων 01/2002 - 06/2008 από χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής ΑΠΔ


Το ΙΚΑ έχοντας προβεί, στο πλαίσιο της νομιμότητας των ενεργειών και των ορίων ευθύνης του, σε κάθε ενέργεια η οποία ήταν δυνατόν να μειώσει τα προβλήματα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που έχουν υποβληθεί για τις περιόδους 01/2002 - 06/2008, απευθύνεται πλέον στους εργοδότες για την αποκατάσταση των εναπομεινάντων λαθών.

Ειδικά για τους εργοδότες χρήστες της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τα λάθη τους και η αποκατάστασή αυτών επίσης μέσω διαδικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι σε καμία ΑΠΔ του εργοδότη (ανεξαρτήτως του μέσου υποβολής), οι λανθασμένες εγγραφές δεν υπερέβαιναν τις διακόσιες (200).

Η ενημέρωση των συγκεκριμένων εργοδοτών γίνεται κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ και αφού δηλωθούν τα username και password. Συγκεκριμένα, στην οθόνη "Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων" και εφόσον επιλεγεί η υποβολή Νέας/ Εκκρεμούς Δηλώσης ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων, εμφανίζονται ως εκκρεμείς οι ΑΠΔ στις οποίες περιέχονται τα προς αποκατάσταση λάθη.

Επιλέγοντας τη διαχείριση της εκκρεμούς Δηλώσης και συγκεκριμένα την εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης της ΑΠΔ, παρουσιάζονται στην οθόνη οι εγγραφές των ασφαλισμένων που έχουν λάθη. Η αποκατάσταση των λαθών απαιτεί κατά κανόνα τη μεταβολή των τιμών των πεδίων, χωρίς αυτό να αποκλείει την ανάγκη διαγραφής ή προσθήκης στήλης.

Αναλυτική παρουσίαση των κωδικών των λαθών και αναλυτικές οδηγίες διόρθωσης των σφαλμάτων είναι διαθέσιμες στη σελίδα που εμφανίζονται οι εκκρεμείς λόγω λαθών Δηλώσεις, από όπου μπορούν να διαβαστούν, να αντιγραφούν ή να εκτυπωθούν. Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι εργοδότες μπορούν να απευθύνονται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει η έδρα της επιχείρησής τους ή το παράρτημα (περιφερειακή υπηρεσία) Δημοσίου Φορέα, εφόσον αυτό υποβάλει ξεχωριστή ΑΠΔ. Εναλλακτικά οι εργοδότες μπορούν να αποστέλλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ika.gr, στο οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν τον ΑΜΕ τους.

Καταληκτική ημερομηνία αποκατάστασης λαθών και οριστικοποίησης των ΑΠΔ ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2008.

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ 7,8,9/2008


ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
"Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ"

ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008


ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ή ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ


Το ΙΚΑΤΖΗΔΕΣ - Blog ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ.

Μπορεί το Forum να έκλεισε
αλλά το blog θα παραμείνει κοντά σας
για να σας ενημερώνει για διάφορα θέματα που αφορούν το ΙΚΑ.


Τι διαβάζουμε στις εφημερίδες, στο internet,
εγκυλίους, έγγραφα, δελτία τύπου, διάφορα νέα,
όλα θα είναι κοντά σας όπως ακριβώς τα γνωρίσατε μέχρι σήμερα.


Σε λίγες μέρες θα επανέλθουμε με όλα τα νεότερα.

Τα λέμε σύντομα.

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

Το ΙΚΑΤΖΗΔΕΣ-FORUM ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ!!! από εχθές σταμάτησε την λειτουργία του.Το ΙΚΑΤΖΗΔΕΣ-FORUM ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ!!!
από εχθές σταμάτησε την λειτουργία του.

Ο λόγος προσωπικός και η απόφαση δύσκολη και με πόνο.
Όλα τα μέλη ενημερώθηκαν με mail για το σκεπτικό της μη λειτουργίας του.
Ελπίζω να με καταλάβουν, να με δικαιολογήσουν και να με συγχωρήσουν.

Περάσαμε 6 ολόκληρους μήνες μαζί,
μοιραστήκαμε πολλά πράγματα
αγωνίες, χαρές (διορισμός και τοποθέτηση μας),
συζητήσαμε, βρήκαμε λύση σε απλά και σύνθετα θέματα εργασίας μας
από το τι δικαιολογητικά χρειάζεται για τον διορισμό μας
μέχρι και ειδικά θέματα του Τμήματος του καθενός.
Αναπτύξαμε φιλίες, συμπάθειες και έγινε εργαλείο της δουλειάς μας
και της καθημερινότητας μας.

Αυτά ακριβώς σκεφτόμουν όταν το δημιούργησα,
ξεκίνησε από μια απαίτηση ενός φίλου του blog
και μέσα σε ένα 6μηνο κατάφερε να έχει 245 ενεργά μέλη,
έτοιμα να βοηθήσουν και να βοηθηθούν.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διαχειριστές
που με μεράκι και διαθέτοντας προσωπικό τους χρόνο
και γνώσεις από τα τμήματα τους, πολλές φορές έδωσαν λύσεις,
ψάχνοντας Νόμους, Εγκυκλίους, έγγραφα.

Ευχαριστώ και όλα τα μέλη που με την συμμετοχή τους έκαναν το φορουμ
καθημερινό τους εργαλείο, μέρος της ζωής τους.

Σίγουρα τα μέλη ήταν κατά καιρούς πολύ περισσότερα,
όμως προσπάθησα να είμαστε ενεργοί, οπότε κάθε τόσο σβήνονταν όλοι οι ανενεργοί λογαριασμοί.

Παρόλα αυτά 6 ακριβώς μήνες (10-04-2008 μέχρι 09-10-2008),
μετά την έναρξη λειτουργίας του, το FORUM, έκλεισε με 245 ενεργά μέλη.


mac, Gancorthes, christvor, liakk23, mariadch, totos, ΑΝΤΩΝΙΑ, Natassa,
fross, victim, zano, drbill, mare, mat, ΖΩΗ, tsourekia, antigone, liaki, yissis, STEFI,
tenia, xrisag, nene, Abla, anagnostis, juli, georgele, stark, sandy, ΗΛΕΚΤΡΑ, eirinoula,
Xara, RV, ΚΑΤΙΑ, hope, db, bill3, maria, 3K/2007, economist, helenavass,
b222, TPAP, papaki, FOTOELIZA, ΜΑΤΙΝΑ, dimi, meg, andy, rourou,
TZOYNTI, ikamitis, IKA51014, boula, Sofie, marmar, thazogre, christina, dion77,
johnpap, VIK, maialina_1981, nickgr, mk, vagelis, HELLEN, ioanna, SAKIS, laomardonios,
nautikos, pepita, ΙΚΑΤΖΗΣ ΠΕ, ELENI_ST, ΜΕΤΑΛ-ΙΚΑ, lagyvi, sagiouri2002, sophi, pia, sik, koboyia,
kathi, dina, nefti, LAST, mikroula, katrin1, chris, vavio, nontis, maik21, ttbs, athanasiosm, matina,
papalia, kappa, anastasaki, angelo, sadi, J, panvarv, marios, kat, PAOKARA2000, dim,
eirinis, G-K, gapostol, papakonoug1, bobiras03, ilias, ΚΕΡΚΥΡΑ, kaith, ngramma, anna,
papagalaki, MARYLOU, smartnikolas, ELENI, antigoni, sunday, GIANNA, dimb, alexpl,
sofiavas,anasfalistos,danai,kostas__,kameni,vantonios24,υπομονή,rena,Radiologist,
LUCY,giota,gregery,MAPA,joanna1,ΧΡΥΣΑ,sophia,xrysa_,mitsi,nikatzis,Cathrine,
spiros,ΓΑΡΔΟΥΜΠΑΣ,sa125,supergirl,Μαίρη,MAYROGATOS,BELES,baskos,iris,Shubik,
obscured77,ades,senekas,ekas,MPKM,velosx,nraf1,ΦΑΝΟΥΛΗΣ,tikos,geosot,ismirlis,
dinatiki,PARIS2006,sls,Cristina,dibouras,stelios,luck,mvassia,vasilis29,
sotibill,inkygr,Maria,triantafyllia,fede,summerbreeze,DARKSTAR,vasoula78,
marana,bdgiorgos,Naja,zoldral,steleas,karpet74,geo,skalog,Sotiris,angel_dream,
IRA,Serifis,κατερινακι,xrysa,giota1,neo,ΚΑΛΙΑ,ζιζελ,cheesed,atrbts,iatrkaergdiorism,
HELMAR,f_ika,terpsoulini20,ΡΟΗ,gvoutskidis,pegasos,akthess,kok,biomed,
kta138, marine, savvas, kalimaxos, rethymno, eriol, tkanavou, pelopas,
kon_na14, dart, elsa, Kalamaris, foteini, annaka, beb, massimogrosso, eirini, chrisdouk,
marianna,thegodfather,pavlakos,labrinivelliou,dtsaki,kloster,rena54gr,elina_,COSTASGR,
asterix,anastasia,aias13,crssv,giannhs_,tery,sig1973
σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σίγουρα δεν θα χαθούμε,
το ΙΚΑΤΖΗΔΕΣ Blog θα είναι κοντά σας.

______________ . . . ______________