ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

e-Themis: Δωρεάν πρόσβαση για όλους στην Ελληνική Νομοθεσία

Το έργο e-Themis παρουσιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο της ημερίδας του Υπουργείου Εσωτερικών για την παρουσίαση του Έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Διαχείρισης, Αρχειοθέτησης και Διάχυσης της Νομοθεσίας στο ευρύ κοινό».

Το έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στην Ελληνική Νομοθεσία μέσω του διαδικτύου.

Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης, με το έργο αυτό, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που δίδουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα διατίθεται στους πολίτες και στο νομικό κόσμο της χώρας το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας που υπάρχει από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους χωρίς κανένα οικονομικό κόστος.

Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και κύριοι στόχοι του είναι:

  • η αναβάθμιση των υπηρεσιών για τον πολίτη και στην άμεση Ηλεκτρονική Διάθεση του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας (ΔΚΝ) στο ευρύ κοινό
  • ο εκσυγχρονισμός της εσωτερικής λειτουργίας της υπηρεσίας του Υπουργείου η οποία διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τον Κώδικα, ώστε να ανταποκριθεί στις αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς
  • η συμμόρφωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας με διεθνή πρότυπα και ειδικότερα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • η δημιουργία μηχανισμού αυτοματοποίησης διαδικασιών για την αποτίμηση των κανονιστικών ρυθμίσεων μέσω υποδομών Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (e-Democracy).

Δεν υπάρχουν σχόλια: