ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2007

ΦΕΚ 810 - 17/10/2007


ΦΕΚ 810 - 17/10/2007


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), των ειδικοτήτων TE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ, TE ΡΑΔΙΟΛΟΠΑΣ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ, TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, TE ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ, TE ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, TE ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ), TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, TE ΔΙΑΙΤΟΛΟΠΑΣ, TE ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ), TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ), TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ), TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ − ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ − ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, TE ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, TE ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ − ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, TE ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ−ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) − ΕΤΑΜ και λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου τομέα, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 2699/9.10.2007 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την προκήρυξη υπ’ αριθμ. 4Κ/2006 (Φ.Ε.Κ. 261/4.7.2006, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)


Θα το βρείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: