ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Οδηγίες σχετικά με το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων και την ένταξη του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Εγκύκλιος 81/2008

Τροποποίηση οδηγιών, σχετικά με την ένταξη του κλάδου ασθένειας
των Ξενοδοχοϋπαλλήλων στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Έγγραφο Ε33/350-29/08/2008

Ένταξη από 1/8/2008 στο κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
του κλάδου ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.).
Διαχείριση θεμάτων, ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: