ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

Παροχή διευκρινίσεων για το οικονομικό κίνητρο

ΘΕΜΑ : «Παροχή διευκρινίσεων»
Σχετική: Η 20/2008 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 110

Στη συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου μας και κατόπιν οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Το οικονομικό κίνητρο της 2/1485/0022/15-2-08 Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι υπάλληλοι απουσιάζουν με άδειες χωρίς αποδοχές (άρθρα 51 §1 και 2, 53 §1 εδάφ.1ο του Ν.3528/07).
Αντιθέτως, το εν λόγω κίνητρο θα πρέπει να καταβάλλεται κατά την απουσία με γονική άδεια μετ’ αποδοχών του άρθρου 53 § 1 εδάφ. 2ο του Ν.3528/07 των τριτέκνων και των πολυτέκνων υπαλλήλων και κατά τις λοιπές γενικές διευκολύνσεις και άδειες των υπαλλήλων.
Επίσης το οικονομικό κίνητρο θα πρέπει να καταβάλλεται και κατά την απουσία των υπαλλήλων- αθλητών με άδεια η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 § 9 του Ν.2725/99.
Η παρούσα εγκύκλιος αποτελεί απάντηση και στα τεθέντα από Μονάδες του Ιδρύματος ερωτήματα.

1 σχόλιο:

Italodisco είπε...

Το ΤΕΑΜ της ιστοσελίδας μας στηρίζει την προσπάθειά σας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.