ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τουςΦορείς Κοινωνικής Ασφάλισης


Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τη με αριθμ. οικ.
7791/245/Φ80321/30.3.09 (ΦΕΚ 596/τ. Β΄/1.4.09) Κοινή Υπουργική Απόφαση η
οποία αναφέρεται στον καθορισμό διαδικασιών για την απόδοση του Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε:
α) Πίνακα ΑΜΚΑ στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλα τα Γραφεία ΑΜΚΑ
που θα λειτουργήσουν για την απόδοση ΑΜΚΑ και
β) κατάσταση των Γραφείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τα οποία θα γίνεται απόδοση
του ΑΜΚΑ σε όλους τους δικαιούχους με τα στοιχεία των υπευθύνων υπαλλήλων,
την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και Fax, για ενημέρωση σας

Για τη διαχείριση του συγκεκριμένου έργου (απόδοση ΑΜΚΑ) θα

ακολουθήσουν άμεσα σειρά ενεργειών μας για τεχνική υποστήριξη των
Υποκαταστημάτων μας, εκπαίδευση του προσωπικού μας και Γενικά Έγγραφα και
Εγκύκλιοι για ενημέρωση και εφαρμογή.

Σχετική Εγκύκλιος 28/08-04-2009Δεν υπάρχουν σχόλια: