ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Α.Μ.Κ.Α.

 
Μπορεί να βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο αυτό όμως δεν σημαίνει οτι η διαδικασία για την εφαρμογή του Α.Μ.Κ.Α. έχει σταματήσει. 
Λίγες μέρες απομένουν ακόμη για την εφαρμογή του τα ΚΕΠκαι τα γραφεία ΑΜΚΑ λειτουργούν καθημερινά και εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισμένους.
Υπενθιμίζουμε οτι μέχρι 30-09-2009 θα πρέπει όλοι μας να διαθέτουμε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης που θα αντικαταστήσει όλους τους αριθμούς που είχαμε κατά τη διαδοχική μας ασφάλιση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απογραφή ανά κατηγορία είναι τα εξής:
1.   Για Έλληνες Υπηκόους
bullet2Tο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
bullet2Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
2.    Για Ξένους Υπηκόους:
Tο Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία
Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά απόκτησης ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου:
Εκτός των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, απαιτείται:
Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και επιπλέον
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.
Διαδικασία μεταβολής ή επικαιροποίησης στοιχείων:
Είναι δυνατή η μεταβολή και η επικαιροποίηση των στοιχείων όσων έχουν ήδη ΑΜΚΑ (όπως όνομα, τηλέφωνο, δ/νση, ασφαλιστικός φορέας κ.λπ.), μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ, με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: