ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Ειδικό ένσημο επικύρωσης εγγράφων από ΔικηγόρουςΜε την αριθ. 419/09 εγκύκλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων που διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. Φ.80000/28733/381/15-12-2009 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο οι δικηγόροι επικολλούν στα αντίγραφα των εγγράφων που επικυρώνουν ειδικό ένσημο.
Η μη επικόλληση του ενσήμου αυτού τα καθιστά ανίσχυρα.
Για τους παραπάνω λόγους δεν πρέπει να γίνοντια αποδεκτά τα επικυρωμένα από δικηγόρους έγγραφα χωρίς το ειδικό τέλος επικύρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: