ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ



Τώρα μέσα από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης www.ermis.gov.gr μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνετε στο ΙΚΑ.


Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ


Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες είναι σε θέση να εκδόσουν on-line απόσπασμα ατομικού λογαρισμού ΙΚΑ για τα έτη 2002 έως και σήμερα.

Εγγραφή στην υπηρεσία


Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε από την πύλη ermis, αφού πρώτα μεταβείτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για να πιστοποιήσετε την ορθότητα των παρακάτω στοιχείων:

ΑΔΤ ή Διαβατηρίου ή Διπλώματος Οδήγησης

Πιστοποίηση με Νέα Άδεια Οδήγησης ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο



Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου

Πιστοποίηση με Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού ή Βιβλιάριο ΙΚΑ



Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορείτε μέσα από την Πύλη Ερμής να εκδόσετε Βεβαίωση ΑΣΕΠ, Βεβαίωση ΟΕΚ, να κάνετε μεταβολή μεταβλητών στοιχείων, όπως Αριθμό Λογαριασμού Δωρόσημου κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: