ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Δελτίο Τύπου ΙΚΑ

Και η απάντηση ήρθε από την Διοίκηση του ΙΚΑ γιατί παρόμοιες δημοσιεύσεις υπήρξαν πολλές.Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου στις 19/5/2010 σχετικά με τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. διευκρινίζει τα εξής:

  Το άρθρο 17 του Ν. 3846/2010 αφορά μόνο στους ασυνεπείς εργοδότες, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και ρυθμίζει αποκλειστικά τη σχέση τους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων δεν θίγονται, καθώς εξασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση, με την υποβολή της ΑΠΔ.

  Θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος από το Ίδρυμα, η οποία θα διευκρινίζει κάθε λεπτομέρεια της διάταξης.

  Σκοπός της εν λόγω διάταξης, είναι η καταβολή εκ μέρους του εργοδότη, των απαιτητών εισφορών ή η ρύθμιση της οφειλής του, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις Ν. 3833/2010 (πάγιο σύστημα ρύθμισης των οφειλών), ώστε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προβεί σε όλα εκείνα τα μέτρα για διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων του, προς όφελος της κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ      

                  &                         

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ          

Δεν υπάρχουν σχόλια: