ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Διόρθωση λαθών Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου


Αθήνα, 04 Ιουνίου 2010

Δελτίο Τύπου

Διόρθωση λαθών Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

  Το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. καλεί τους εργοδότες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), να διορθώσουν μέσω διαδικτύου (Internet) λανθασμένες εγγραφές των Α.Π.Δ. που υπέβαλαν για το α΄ τρίμηνο 2010 (περίοδοι απασχόλησης από 1/1/2010 έως 31/3/2010) στις παρακάτω προθεσμίες:

  • από 3/6/2010 έως 27/6/2010 για τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων

  • από 30/6/2010 έως 25/7/2010 για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.

  Η συμβολή των εργοδοτών στη συγκεκριμένη διαδικασία κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική και απαραίτητη, διότι θα εξασφαλίσει, με σύντομο και απλό τρόπο, την αποκατάσταση των λανθασμένων εγγραφών των Α.Π.Δ., χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή τους στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Ιδρύματος.

  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (http/www.ika.gr).

                                                           ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ       

                                                                                  &                          

                                                              ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ          

Δεν υπάρχουν σχόλια: