ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Δωρεάν χορήγηση ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου
Τα Φ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
( Ν.3861/2010,άρθρο 7 /τ.Α΄112 -13.7.2010).

Δεν υπάρχουν σχόλια: