ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 17 Αυγούστου 2010

1.623 θέσεις με 8μηνη σύμβαση στα Ταμεία

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ...

Οι θέσεις αφορούν κυρίως ειδικότητες διοικητικού - οικονομικού και ορισμένες τεχνικές.

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα νέα κριτήρια, όπως ορίζονται από τον νέο νόμο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο.

Εκτός από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών που ορίζεται για κάθε ειδικότητα, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν έξτρα μόρια από ανεργία, εμπειρία καθώς και εάν προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι θέσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία κατανέμονται μεταξύ των άλλων πόλεων και σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, Κοζάνη, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καστοριά, Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: