ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Το ΜΗΝΥΜΑ του Νέου Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ροβέρτου Σπυρόπουλου στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων του.

Το ΜΗΝΥΜΑ του Νέου Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ροβέρτου Σπυρόπουλου στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων του.

Γνωρίζω τις τεράστιες ευθύνες που μου ανατίθενται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως Διοικητής του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ σ΄αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας.
Αναλαμβάνω αυτές τις ευθύνες, με πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσω του τεράστιου όγκου του έργου που πρέπει να συντελεστεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κυρίως με γνώση των προσδοκιών των εργαζομένων και των ασφαλισμένων, που απαιτούν την οικοδόμηση δομών και λειτουργιών Κοινωνικής Ασφάλισης ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και πληρότητα στις ανάγκες τους.

Οι βασικοί άξονες δράσης που θα καθορίσουν τις προγραμματικές προτεραιότητες της νέας Διοίκησης του Ιδρύματος είναι οι παρακάτω:

 • Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου με τη ΓΣΕΕ, τις Οργανώσεις των Συνταξιούχων και τους Εργοδοτικούς Φορείς.

 • Απόλυτη συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο την υλοποίηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, όπως αυτή θεσπίστηκε με το ν.3863/2010.

 • Επεξεργασία, μέσα στο επόμενο δίμηνο, ενός τριετούς προγράμματος δράσης που θα επικεντρώνεται στην υλοποίηση των παρακάτω στόχων. • 1ος Στόχος: Μείωση της εισφοροδιαφυγής, που ανέρχεται σήμερα στο 30% περίπου, με ετήσια βήματα μείωσης 5% τουλάχιστον.
  2ος Στόχος: Ολοκλήρωση και επέκταση των υφιστάμενων μηχανογραφικών υποδομών, ως το βασικότερο εργαλείο εποπτείας και ελέγχου του συνόλου των λειτουργιών του Ιδρύματος.
  3ος Στόχος: Εξορθολογισμός του συνόλου των δαπανών και επανακαθορισμός της εποπτείας αξιόπιστης απόδοσης των συντάξεων.
  4ος Στόχος: Αυστηρή εποπτεία του συνόλου των δαπανών ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, με την θεσμοθέτηση και πλήρη επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης, τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές δομές υγείας.
  5ος Στόχος: Αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στη βάση των νέων δυνατοτήτων που θεσπίστηκαν με τον τελευταίο νόμο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.
  6ος Στόχος: Δημιουργία κοινοπρακτικής δομής ανάμεσα στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ -ΟΑΕΕ - ΟΓΑ και ΟΠΑΔ για κοινές δράσεις προμηθειών και ελέγχου, με στόχο τον εξορθολογισμό των ιατροφαρμακευτικών δαπανών και του κόστους περίθαλψης.
  7ος Στόχος: Μεταστέγαση, σε ενιαίο κτίριο, όλων των κεντρικών υπηρεσιών του ΙΚΑ, με στόχο τη μείωση των δαπανών στέγασης, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του συνόλου των επιτελικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  8ος Στόχος: Εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2010, της υπηρεσίας του ασφαλιστικού ανταποκριτή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα ΚΕΠ, με στόχο την ριζική αποκέντρωση της συμβουλευτικής υποστήριξης και των υπηρεσιών απονομής συντάξεων.
  9ος Στόχος: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των χώρων παροχής υπηρεσιών προς τους δικαιούχους με την αναβάθμιση του συνόλου των κτιριακών υποδομών και επανεξέταση των συμβολαίων ενοικίασης των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  10ος Στόχος: Έμφαση στη διαβούλευση με το σύνολο των υπηρεσιακών στελεχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με στόχο την εμπέδωση της συνεργασίας της υπευθυνότητας και της συνευθύνης για την επίτευξη του στόχου της λειτουργικής αναγέννησης του Ιδρύματος.

  Δεν υπάρχουν σχόλια: