ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Αλλάζουν τα πάντα το 2011 σε εργασιακά και ασφαλιστικό

 ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ...


 

- Αυξάνονται οι εισφορές των εργαζομένων
- Απειλούνται με μαχαίρι οι συντάξεις αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του μνημονίου
- Πιο εύκολες οι απολύσεις, μειωμένες οι αποζημιώσεις 
- Φτωχότερες παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Νέο τοπίο - σκοτεινότερο και με λιγότερα δικαιώματα - σε εργασιακά και ασφαλιστικό τη χρονιά που μας έρχεται. Οι αλλαγές που θα επιβληθούν καταργούν κεκτημένα δεκαετιών που κερδήθηκαν δύσκολα και δύσκολα πάλι θα επανέλθουν στην πρότερη κατάσταση. Οι εισφορές αυξάνονται καθώς πλέον οι εργαζόμενοι θα εργάζονται περισσότερα χρόνια, ενώ πολλά Ταμεία αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας.

Σημειώνεται μάλιστα ότι στο ασφαλιστικό, η κυβέρνηση βάσει του επικαιροποιημένου μνημονίου αναλαμβάνει τη δέσμευση να προβεί σε νέες αλλαγές αν από τις αναλογιστικές μελέτες προκύψει ότι οι δαπάνες δεν έχουν περιοριστεί στον βαθμό που απαιτείται. Ο ασφαλιστικός νόμος αρχίζει να υλοποιείται φέτος και θα εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το 2015.

Ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης προβλέπεται το 65ο ή το 60ο αλλά πάντως πρέπει να έχουμε πίσω μας 40 χρόνια εργασίας και ασφάλισης για πλήρη σύνταξη. Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι πριν από το 1983 σε ΔΕΚΟ, Τράπεζες και όπου ισχύει 35εταία ή 37ετία στο 58ο έτος.

Η σύνταξη υπολογίζεται με τα χρόνια εργασίας ενώ θεσμοθείται η βασική σύνταξη ύψους 360 ευρώ. Αυτή είναι η σύνταξη που “εγγυάται” και χρηματοδοτεί το Δημόσιο. Σε αυτή θα προστίθεται η αναλογική που θα βγαίνει με βάση τα ένσημα.

Το ποσοστό αναπλήρωσης έχει οριστεί στο 64% και σ΄ αυτό θα προστίθεται η επικουρική σύνταξη. Εδώ ωστόσο έχουμε κι άλλη ανατροπή γιατί θα σε όσα ταμεία είναι ελλειμματικά οι επικουρικές θα μειωθούν.

Από την 1η Ιανουαρίου προβλέπεται σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης για τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα κατά πέντε χρόνια, ώστε να βγαίνουν στη σύνταξη στα 55 από τα 50 που ίσχυε και στα 60 από 55. Για τις γυναίκες στο δημόσιο

Η μεγαλύτερη ανατροπή στα εργασιακά είναι αναμφίβολα οι επιχειρησιακές συμβάσεις που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Αυτές θα είναι χαμηλότερες των συλλογικών και των κλαδικών συμβάσεων ενώ τελικά η μείωση θα γίνει χωρίς πλαφόν. Όριο θα είναι τα 740 ευρώ της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Θα εφαρμόζονται για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης ύστερα από διμερή συμφωνία.

Στις απολύσεις το όριο έχει αυξηθεί μέχρι έξι εργαζόμενους το μήνα για επιχειρήσει που απασχολούν από 20 ως 150 άτομα και σε 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 150 άτομα. Προβλέπεται και μειωμένη αποζημίωση σε περίπτωση προειδοποίησης εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου αλλά και καταβολής της σε δόσεις.

Πάνε και οι υπερωρίες όπως τις ξέραμε. Σε επιχειρήσεις όπου ισχύουν 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε επιπλέον ώρες με “υπερεργασία”. Σε αυτές που ισχύουν έξι εργάσιμες την εβδομάδα η υπερεργασία μπορεί να φτάσει σε οκτώ ώρες την εβδομάδα. Όσο για την αμοιβή αυτή υπολογίζεται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%. Καταργούνται επίσης η 13η και 14η σύνταξη τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Για πρώτη φορά ρυθμίζεται η λεγόμενη “δοκιμαστική περίοδος εργασίας”. Θα έχει διάρκεια ως 12 μήνες και μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση.

Αναλυτικότερα, οι είκοσι σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real News είναι:

- θα εκπονηθούν αναλογιστικές μελέτες για τα επικουρικά ταμεία με την προοπτική από το 2012 να μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις από τα ταμεία που θεωρούνται ελλειμματικά.

- από 1ης Ιανουαρίου η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα παρακολουθεί την εθνική συνταξιοδοτική δαπάνη η οποία θα πρέπει να βρίσκεται εντός στόχων. Αν ξεφύγει είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθουν νέες μειώσεις σε συντάξεις καθώς αυτές θα ανακαθορίζονται σε σχέση με τη βιωσιμότητα του όλου συστήματος.

- για κάθε έτος που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης θα υπάρχει μείωση της σύνταξης κατά 6% από 3% που ήταν μέχρι σήμερα.

- αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων όταν ο ασφαλισμένος έχει διαδοχική ασφάλιση.

- δυνατότητα εξαγοράς ή αναγνώρισης τεσσάρων ετών πλασματικού χρόνου για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαιώμα εντός του 2011.

- όσοι προσλαμβάνονται στο δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου θα πάρουν σύνταξη από το ΙΚΑ.

- θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα ταμεία. Στο ΙΚΑ ο κλάδος υγείας θα διαχωριστεί από αυτόν των συντάξεων και οι παροχές υγείας θα γίνουν εννιαίες.

- θα διαχωριστούν οι προνοιακές από τις ασφαλιστικές παροχές που υποχρεούται να δίνει εργαζόμενος.

- θα θεσπιστεί το “εργόσημο” για την πληρωμή όσων απασχολούνται σε οικιακές, αγροτικές και προσωρινές εργασίες.

- θα εφαρμοστεί πιλοτικά πρόγραμμα εννιαίων μονάδων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγειάς.

- θα υπάρξει σύσταση κέντρων πληροφόρησης ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

- η λίστα των βαρέων και ανθυγειινών επαγγελμάτων θα επικαιροποιηθεί από 1/7/2011, με αποτέλεσμα να υπάρξουν επιπτώσεις στο όριο ηλικίας και στο ύψος της σύνταξης για όσους απασχολούνται σε ειδικότητες που θα εξαιρεθούν και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015. Επίσης από 1ης Ιανουαρίου αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη και μειωμένη σύνταξη κατά εννιά μήνες κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου για πλήρη και του 58ου για μειωμένη σύνταξη.
αυξανεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σταδιακά ως το 2013 ώστε να εξισωθεί με των ανδρών συναδέλφων τους. - οι παρακρατούμενες εισφορές θα ανακατανέμονται υπέρ του ΙΚΑ σε ποσοστό 10% από 1ης Ιανουαρίου, σε βάρος του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας.

- από 1ης Ιουλίου του 2011 θα εφαρμοστεί
πρόγραμμα πληρωμών των αποδοχών μέσω του τραπεζικού συστήματος.

- λειτουργία του εννιαίου κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας, με στόχο των
επανέλεγχο των αναπηρικών συντάξεων και την καθιέρωση νέου πιο αυστηρού πλαισίου.

- θα αυξηθεί στο 2,5%
η εισφορά των ασφαλισμένων για τον κλάδο υγείας στον ΟΓΑ

- από 1/1/2011 τα ασφαλιστικά ταμεία
επιχορηγούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αλλά με τήρηση των στόχων του προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που ακολουθεί η χώρα.

- το
προσωπικό της ΤτΕ θα ασφαλίζεται από την ίδια την τράπεζα, ενώ πριν είχε υπαχθεί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: