ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Νέες αποκαλύψεις για απάτες εις βάρος του ΙΚΑΔεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για απάτες ειςβάρος του ΊΚΑ. Χτες – έπειτα απόέλεγχο που διενεργήθηκε από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών και περαιτέρω έρευνα τηςΦαρµακευτικήςυπηρεσίας τουίδρύµατος –διαπιστώθηκε ότι φαρµακείο της αττικής κατέθετε στο ΊΚΑ λογαριασµούς συνταγών αναγράφοντας στα τιµολόγια και εισπράττοντας µετις αντίστοιχες προκαταβολέςποσά µεγαλύτερα της αντίστοιχης αξίας των εκτελεσθέντων συνταγών.

Η ζηµιά που διαπιστώθηκε από τον µέχρι τώραέλεγχο ανέρχεται στο ποσό των 660.000 ευρώ και εκτιµάται ότι θα υπερβεί το 1εκατ. ευρώ. από το ΊΚΑ υποβλήθηκε µηνυτήρια αναφορά κατάτης φαρµακοποιού και έχει διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση της περιουσίαςτης, ως ασφαλιστικό µέτρο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ίδρύµατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: