ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008

Προσαύξηση της άδειας υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιoχές

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, υπέγραψε απόφαση με θέμα «Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές».
Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Προσαυξάνουμε την κανονική άδεια των υπαλλήλων του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που υπηρετούν σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών ως ακολούθως:

1. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό Κυκλάδων κατά δύο (2) ημέρες.

2. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας κατά τρεις (3) ημέρες.

3. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κέρκυρας κατά τέσσερις (4) ημέρες.

4. Προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, η ανωτέρω προσαύξηση της κανονικής άδειας μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δυο μηνών πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.

5. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στο προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο, N.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

6. Η ΔΙΔΑΔ/Φ51/261/26452/10-12-1999 (ΦΕΚ 2173/Β/17-12-1999) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Προσαύξηση της κανονικής άδεις των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές» καταργείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: