ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 3655/2008


Ο νέος Ασφαλιστικός Νόμος 3655/2008

Κοινοποιήθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο ο Νόμος 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α/3.4.2008)
"Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις".


ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: