ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

Ποιες υποθέσεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ


ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

 1. Έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Αμεσα Ασφαλισμένου)
 2. Ανανέωση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Αμεσα Ασφαλισμένου)
 3. Έκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τη σύζυγο)
 4. Ανανέωση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τη σύζυγο)
 5. Έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τον ανασφάλιστο σύζυγο)
 6. Έκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τα τέκνα)
 7. Ανανέωση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τα τέκνα)
 8. Χορήγηση Βοηθήματος Τοκετού ΙΚΑ - ΕΤΑΜ*
 9. Χορήγηση Εξόδων Κηδείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ*
 10. Ασφάλιση σε ανέργους έως 29 ετών
 11. Ασφάλιση σε ανέργους από 29 έως 55 ετών
 12. Ασφάλιση σε ανέργους άνω των 55 ετών
 13. Έκδοση Βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
 14. Έκδοση Βεβαίωσης περί μη ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
 15. Χορήγηση Επιδόματος Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ*
 16. Χορήγηση Επιδόματος Κυοφορίας - Λοχείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ*
  * (Η δαπάνη αποδίδεται από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)
 17. Χορήγηση Κύριας Σύνταξης Γήρατος
 18. Χορήγηση Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας
  • Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο
  • Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια
  • Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας
 19. Χορήγηση Κύριας Σύνταξης λόγω θανάτου
 20. Χορήγηση Σύνταξης ΕΤΕΑΜ
  • Επικουρική Σύνταξη Γήρατος
  • Επικουρική Σύνταξη Θανάτου
  • Επικουρική Σύνταξη Αναπηρίας
 21. Χορήγηση Επιδόματος παραπληγίας
 22. Προαιρετική Ασφάλιση τον Ειδικού Λογαριασμού Ελλήνων Εξωτερικού και Ομογενών
 23. Αναγνώριση Στρατιωτικής Υπηρεσίας
  • Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας σε ασφαλισμένο
  • Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας σε συνταξιούχο
 24. Εγγραφή - Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (A.Π.Δ.)
 25. Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Πιστοποιημένου Χρήστη
 26. Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου
 27. Βεβαίωση χρόνου Ασφάλισης (για χρήση στον ΟΕΚ και ΑΣΕΠ)
 28. Δήλωση Απώλειας Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας
 29. Δήλωση Απώλειας Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας συζύγου
 30. Δήλωση Απώλειας Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας άγαμων τέκνων
 31. Δήλωση διαφωνίας επί των ασφαλιστικών στοιχείων (Καταγγελία)
 32. Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ανυπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα
  (Ατομικές Επιχειρήσεις) μέσω FAX από 4/9/03
 33. Επέκταση της υπηρεσίας χορήγησης Βεβαιώσεων Μη Οφειλής μέσω FAX και σε απογεγραμμένες στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) από 10/12/03
 34. Χορήγηση Βεβαιώσεων Μη Οφειλής σε εργοδότες μέσω διαδικτύου

Δεν υπάρχουν σχόλια: