ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

ΚΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

H δημιουργία του Εθνικού Γενικού Μητρώου όλων των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων της Χώρας, καθώς και του Εθνικού Γενικού Μητρώου Εργοδοτών θεσμοθετήθηκε με το αρθρο 64 του Ν. 2084/92 "Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις".

Την ευθύνη τήρησης των Εθνικών Μητρώων Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ) έχει η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ), οι δε Ασφαλιστικοί Φορείς της χώρας έχουν την υποχρέωση να τροφοδοτούν αυτό με τα απαραίτητα στοιχεία.

Σε καθένα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο ή εργοδότη, που εντάσσεται στο ΕΜΑΕΣ αποδίδεται ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Επίσης κάθε εντασσόμενος στο ΕΜΑΕΣ εφοδιάζεται με παραστατικό του ΑΜΚΑ του, το οποίο είναι Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΚΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Κάθε ασφαλισμένος συνταξιούχος και εργοδότης εφοδιάζεται με Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΚΚΑ), σαν το προβλεπόμενο από το νόμο παραστατικό του ΑΜΚΑ του.
Η ΚΚΑ έχει την μορφή των πιστωτικών Καρτών και επ' αυτής αναγράφονται :
α. Το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ή εργοδότη με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες και
β. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης σε τρείς μορφές :
Bar code /Με σύστημα OCR / Με embedded χαρακτήρες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Για την δημιουργία των Εθνικών Μητρώων Ασφαλισμένων Συνταξιούχων και Εργοδοτών ήταν απαραίτητη η καθίερωση ενός Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος αποδίδεται σε καθένα Ασφαλισμένο, Συνταξιούχο, και Εργοδότη.
Ο ΑΜΚΑ που καθιερώθηκε είναι 11ψήφιος και αποτελείται από 3 τμήματα. Το πρώτο Τμήμα είναι 6ψήφιο και δηλώνει την ημερομηνία γέννησης.
Το επόμενο τμήμα είναι 4ψήφιο και δηλώνει τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο μέσα στην ίδια ημερομηνία γέννησης. Για τους άνδρες ο αύξοντας αυτός αριθμός είναι περιττός για δε τις γυναίκες άρτιος. Το τρίτο και τελευταίο τμήμα αποτελείται από 1ψηφίο και είναι χαρακτήρας ελέγχου που δίνεται από την μηχανογράφηση.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΔΩ

1 σχόλιο:

ANEMOVROHIS είπε...

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ?