ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2008

Νέο πρόγραμμα Stage για 1.500 ανέργους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Διαβάσαμε σχετικά στο www.diorismos.gr

Νέο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE) για 1.500 ανέργους ηλικίας 22 έως 40 ετών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε όλη την επικράτεια. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων ο ένας (1) μήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση καθώς και εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και δεκαεπτά (17) μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Επωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι 1.500 άνεργοι, ηλικίας 22 έως 40 ετών, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: 650 απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ850 Διπλωματούχοι ΙΕΚ, απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β' κύκλου Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.Δ.

Στο blog
Hμερολόγιο Επόπτη Δημόσιας Υγείας Δημοσίου ο φίλος του ΙΚΑ-FORUM chris, μας δίνει και άλλες λεπτομέρειες.

Νέο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (stage) εγκρίθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (14654/276) για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 689/τ.Β/18-4-2008 και σύμφωνα με αυτή θα απασχοληθούν 1.500 άνεργοι ηλικίας 22-40(!) ετών. Ο μέγιστος αριθμός ημερών απασχόλησης ανά μήνα είναι 22. Η ημερήσια αποζημίωση είναι 30€ για τους πτυχιούχους και 25€ για τους υπόλοιπους.Στα ανωτέρω χρηματικά ποσά γίνεται κράτηση υπέρ ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επαγγελματικού κινδύνου (6,45% και 1% αντίστοιχα).Μετά την Επιθεώρηση Εργασίας και τις Εφορίες, μία ακόμη ελεγκτική υπηρεσία προσλαμβάνει μαζικά συμβασιούχους με προγράμματα stage.

Δεν υπάρχουν σχόλια: