ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

Υπαγωγή των «νέων» ασφαλισμένων στο πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2874/2000

Υπαγωγή των «νέων» ασφαλισμένων στο πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων,
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2874/2000

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθ. 24 του Ν.2084/1992 προβλέπεται η χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος στους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά σε φορείς κύριας ασφάλισης μισθωτών εφόσον έχουν πραγματοποιήσει: α) 4500 ημέρες ασφάλισης και έχουν συμπληρώσει ανεξαρτήτως φύλου το 65ο έτος της ηλικίας τους και β) 4500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες τουλάχιστον τα 3/4 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που ορίζονται στις οικείες διατάξεις των φορέων (παρ.3 άρ. 24) και έχουν συμπληρώσει ανεξαρτήτως φύλου το 60ο έτος της ηλικίας τους.

2. Επομένως, με βάση τ΄ ανωτέρω, στις περιπτώσεις των «νέων» ασφαλισμένων που ζητούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2874/2000, απαιτείται η συμπλήρωση του 60ο έτους της ηλικίας τους (άνδρες – γυναίκες), ενώ για τους «νέους» ασφαλισμένους που θα συνταξιοδοτηθούν κατά τον ΚΒΑΕ απαιτείται η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους (άνδρες – γυναίκες).

Εκτός, από τις προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις, που επήλθαν από τις ανωτέρω διατάξεις στις ηλικίες των δικαιούχων προσώπων (γυναικών) που απαιτούνται για την υπαγωγή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά οι κλάδοι ασφάλισης κ.λ.π. παραμένουν τα αυτά, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο 65/01.

Περισσότερα ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: