ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 22-26/09/2008

--------------------------------------------------------
Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας των Ταμείων
Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

--------------------------------------------------------
Ασφάλιση από 1/8/2008 στον κλάδο υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.
των προσώπων που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΤΑΝΠΥ
και εξαίρεσή τους από την ασφάλιση του κλάδου Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
--------------------------------------------------------
Παροχές
(σχετικά με την ένταξη του κλάδου ασθένειας
του τ. ΤΑΞΥ στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ )
--------------------------------------------------------
Εφαρμογή προγράμματος προληπτικής οδοντιατρικής
--------------------------------------------------------
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητών
--------------------------------------------------------
Απώλεια δύο (2) μπλόκ ανικανότητας προς εργασία
--------------------------------------------------------
Φάρμακα εξαιρούμενα του κλειστού νοσηλίου
--------------------------------------------------------
Συγκεντρωτικός πίνακας
νέων Κωδικών Ειδικοτήτων,
Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.)
και τύπων αποδοχών

--------------------------------------------------------
Έναρξη λειτουργίας της
Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άμφισσας

--------------------------------------------------------
Έναρξη λειτουργίας της
Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λευκάδας

--------------------------------------------------------
Έναρξη λειτουργίας της
Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σάμου

--------------------------------------------------------
Αναλυτικοί πίνακες
Κ.Π.Κ & ποσοστά ασφαλίστρων τ. ΤΕΑΗΕ & τ. ΤΕΑΠΕΤ
για τη συμπλήρωση της Α.Π.Δ.

--------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: