ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2008 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2008 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με τρείς διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα :
Α) μέσω Υποκαταστημάτων (σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία)
Β) μέσω Υποκαταστημάτων που λειτουργούν με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
Γ) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».

Η πληρωμή του Δωροσήμου μέσω των Υποκαταστημάτων θα πραγματοποιηθεί
από 8/12/08 μέχρι 26/1/09
κατά τις ημερομηνίες 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 30/12/08 και
5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26/1/09
και από ώρα 16.00 έως 19.00.

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, διευκρινίζεται ότι πέραν της αστυνομικής ταυτότητας, με κριτήριο το χρόνο απογραφής τους στα Μητρώα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. απαιτούνται επιπλέον τα κατωτέρω:
• Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002, η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης
• Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά, η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: