ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ (2010 - 2011)


 Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί από την Νοεμβρίου 2009 μέχρι το βράδυ της 10ης Δεκεμβρίου 2009 (ώρα 12:00). 

Η δημόσια και ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία εισαγγελικής αρχής και επροσώπων, την 19η Δεκεμβρίου 2009 (Σάββατο) και ώρα 10:00 π.μ.

Τα προγράμματα σπουδών και οι προσφερόμενες ανά πρόγραμμα θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011 έχουν ως εξής:Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ [ 4200 ΘΕΣΕΙΣ]
1 Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 800
2 Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 800
3 Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 100
4 Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 500
5 Πληροφορική 1000
6 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1000
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ (Μ.Δ.Ε.) [3200 ΘΕΣΕΙΣ]
1 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 100
2 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 90
3 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 70
4 Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (*) 90 (36+54)
5 Εκπαίδευση Ενηλίκων (*) 140 (20+120)
6 Σπουδές στην Εκπαίδευση (*) 350 (100+250)
7 Διαχείριση Τεχνικών Έργων (*) 160 (128+32)
8 Διασφάλιση Ποιότητας 235
9 Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 150
10 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής 90
11 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων 100 (50+50)
12 Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (*) 90 (72+18)
13 Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 60
14 Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος 45
15 Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 60
16 Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 120
17 Διαχείριση Αποβλήτων 90
18 Τεχνολ. υλικού και λογισμικού: Συστ. Διάχυτων Υπολογισμών 60
19 Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 200
20 Διοίκηση Μονάδων Υγείας 170
21 Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΣΥ 30
22 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 120
23 Διοιίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 240
24 Τραπεζική 235
25 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα 60
26 Σχεδιασμός Φωτισμού: Πολυμέσα 45
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: 7400

Δεν υπάρχουν σχόλια: