ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2010 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα :
Α) μέσω Υποκαταστημάτων που λειτουργούν με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
Β) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».

Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 22/3/2010 μέχρι 22/4/2010 κατά τις ημερομηνίες 22, 23, 24, 29, 30, 31/3/2010 και 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22/4/2010 και από ώρα 16.00 έως 19.00.

Δικαιολογητικά
Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι όταν προσέρχονται στο Υποκατάστημα για την πληρωμή σ΄ αυτούς του Δωροσήμου θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και επιπροσθέτως:
  • Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/02 ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογ/μου Ασφ/νου
  • Για τους απογραφέντες από 4/2/02 και μετά Βεβαίωση Απογραφής Ασφ/νου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφ/νου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: