ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)

 
Αθήνα, 04 Μαρτίου 2010

Δελτίο Τύπου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)

  Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι:

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Με την αριθ. Φ11321/12352/1071/19-6-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1277/τ.Β΄/29-6-2009) τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των τριμηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και καθιερώνεται η υποχρεωτική υποβολή τους μέσω διαδικτύου, για το σύνολο των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού), για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν.

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

  Με την ίδια Υπουργική Απόφαση καθιερώνεται υποχρεωτική υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Οικοδομοτεχνικών Έργων μέσω διαδικτύου από εργοδότες που εκτελούν Ιδιωτικά Οικοδομικά Έργα με το σύστημα της αντιπαροχής, Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα με ανάθεση ή εργολαβία, καθώς και Δημόσια Έργα με αυτεπιστασία ή με ανάθεση ή εργολαβία στα οποία (Δημόσια Έργα) απασχολούνται περισσότεροι από τρεις εργαζόμενοι. Η υποχρεωτική υποβολή μέσω διαδικτύου Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων, για όσους έχουν την υποχρέωση αυτή, θα έχει εφαρμογή από απασχολήσεις μηνός Απριλίου 2010 και μετά.

  Αναλυτικές οδηγίες περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο του Ιδρύματος αριθ. 19/2010.


     ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ        

                  &                           

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: