ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

  Οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλουν Κανονικές (01) Α.Π.Δ. Β΄ τριμήνου 2010 (4ος - 6ος/2010) στις προθεσμίες που ορίζονται με την εγκύκλιο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. αριθ. 19/2010, στις οποίες θα καταχωρήσουν μόνο τους μη επιχορηγούμενους εργαζόμενούς τους.

  Οι επιχορηγούμενοι εργαζόμενοι θα καταχωρηθούν σε Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. οι οποίες θα υποβληθούν με μαγνητικά μέσα στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας των επιχειρήσεων, έως 30/9/2010 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

  Η καταβολή εισφορών που αφορά στους επιχορηγούμενους εργαζομένους, από την έναρξη των επιδοτούμενων προγραμμάτων σε όσες περιπτώσεις υφίσταται υποχρέωση, θα πραγματοποιείται κατά μισθολογική περίοδο αναφοράς και θα θεωρείται εμπρόθεσμη εάν πραγματοποιηθεί μέχρι 30/9/2010.

  Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι καταβολές αυτές θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιβαρύνονται με τα ανάλογα πρόσθετα τέλη.

  Ακολουθεί σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος του Ιδρύματος.ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ       

                        &                          

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: