ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

O "μεγάλος αδελφός"........έρχεται στο ελληνικό Δημόσιο

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ...Ο "μεγάλος αδελφός", για όσους αρέσκονται να πιστεύουν σε αόρατα κέντρα που παρακολουθούν και καθοδηγούν τη ζωή μας ή αλλιώς το...
"χάραγμα του θηρίου", σύμφωνα με κάποιους σύγχρονους θρησκευτικούς ζηλωτές, έρχεται στο ελληνικό Δημόσιο.
Στην πραγματικότητα θα πρόκειται για την απόδοση ενός προσωπικού αριθμού (ταυτότητας) σε κάθε υπηρετούντα με μόνιμη σχέση ή σύμβαση αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα.
Αν θέλετε πιο ακρίβεια, έκαστος δημόσιος υπάλληλος αποκτά το δικό του ηλεκτρονικό μητρώο.
Σ' αυτό θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή κατάστασή του.
Θα περιγράφονται σε αυτό τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων.
Στην ουσία, δηλαδή, θα πρόκειται για κανονικό φακέλωμα με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.
Σε απλά ελληνικά, θα έχουμε ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα ή ψηφιακό μάτι (διαλέξτε ποια διατύπωση θέλετε) όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά των εργαζομένων στο στενό και ευρύτερο φάσμα του κρατικού μηχανισμού, από υπουργεία μέχρι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
Στο κεντρικό σύστημα που θα εγκατασταθεί σε μια τεράστιας έκτασης βάσης δεδομένων στο υπουργείο Εσωτερικών θα καταχωρούνται αναλυτικά οι άδειες και οι απουσίες (ακόμη και ολιγόωρες) των υπαλλήλων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στον εντοπισμό των κοπανατζήδων.
Παράλληλα, εκτός από τη συχνότητα των αναρρωτικών αδειών θα παρακολουθείται ακόμη και η διαχείριση του εξοπλισμού των γραφείων, όπως οι υπέρμετροι λογαριασμοί στα υπηρεσιακά σταθερά τηλέφωνά τους ή τα μηνύματα και οι συνομιλίες που έχουν για μη επαγγελματικούς λόγους μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους.
Στο σύστημα θα αποτυπώνεται επίσης η οργανωτική δομή έκαστου υπουργείου ή φορέα του Δημοσίου, με τις καθορισμένες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα θα υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της κάθε θέσης που έχει ο υπάλληλος.
Μέσω της συγκεκριμένης βάσης η κυβέρνηση προσδοκά να έχει ηλεκτρονική σφραγίδα και η μέτρηση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και του προσωπικού τους.
Ηδη έχουν επιλεγεί τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η σύνδεση απόδοσης και αξιολόγησης όπως: η γνώση του αντικειμένου εργασίας, η προσωπικότητα, η νομιμότητα και οι σχέσεις με τους υπόλοιπους συναδέλφους, η ικανότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, η υπηρεσιακή συμπεριφορά, η ανάληψη της ευθύνης, η αντίληψη, η δυνατότητα επικοινωνίας, η υπευθυνότητα, η αυτοκυριαρχία, οι πειθαρχικές ποινές κ.λπ.
Πολλά από τα στοιχεία αυτά θα αντληθούν από την πρόσφατη απογραφή των υπηρετούντων στα υπουργεία, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους φορείς τους, ενώ σύντομα θα ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία για όσους απασχολούνται στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και τις δημοτικές επιχειρήσεις.
Πρόκειται στην ουσία για μια πλήρη χαρτογράφηση με ψηφιακό τρόπο του ανθρώπινου δυναμικού που μισθοδοτείται αμέσως ή εμμέσως από τον κρατικό προϋπολογισμό ή των ανταποδοτικών υπηρεσιών των δήμων.
Στο εγγύς μέλλον, υπό την πίεση των δανειστών μας, το τελικό ύψος των αποδοχών έκαστου δημοσίου υπαλλήλου θα εξαρτάται από τις επιδόσεις του και όχι από το υπουργείο όπου ανήκει.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καταργούνται στην πράξη διάφοροι "κρυφοί λογαριασμοί" μέσω των οποίων διπλασίαζαν τις απολαβές τους οι συντεχνίες των λεγόμενων προνομιούχων υπουργείων (π.χ. Οικονομικών, Περιβάλλοντος Υποδομών κ.ά.) φτάνοντας να βάζουν στην τσέπη τους μέχρι και 1.500 ευρώ μηνιαίως παραπάνω από συναδέλφους τους σε άλλους οργανισμούς με τα ίδια ή και περισσότερα προσόντα.
Σύμφωνα με το πλάνο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, τα υπουργεία θα παίρνουν χρήματα με βάση την επίτευξη των στόχων που θα τίθενται ετησίως από το κεντρικό διυπουργικό όργανο.
Σε κάθε περίπτωση, στο ατομικό μητρώο τού κάθε υπαλλήλου θα πρέπει να βρίσκονται κατατεθειμένες όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων ετών, όπως και οι τυχόν μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις που έχει κάνει κατά καιρούς και φυσικά οι τίτλοι σπουδών και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τη μόρφωση και την επαγγελματική του κατάρτιση.
Ετσι, οι οικείες διευθύνσεις προσωπικού που θα μετεξελιχθούν σε οργανικές μονάδες, θα μπορούν να εξάγουν όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την προσωπικότητά του.
Κάτι απαραίτητο, πριν προχωρήσει το επόμενο βήμα, που είναι η αξιολόγησή του και η αξιοποίησή του είτε σε ανώτερη θέση απ' αυτή θέση που κατέχει σήμερα είτε για την πλήρωση κενής θέσης σε άλλο οργανισμό.
Το βέβαιο είναι ότι το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης του έμψυχου δυναμικού του Δημοσίου θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την στελέχωση των νέων υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν εν όψει της αναδιοργάνωσης του συνόλου της δημόσιας διοίκησης.
Το σημαντικό, στην όλη υπόθεση, σύμφωνα πάντα με κυβερνητικούς κύκλους, είναι ότι ουδείς θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μητρώα των δημοσίων υπαλλήλων (το απαγορεύει εξάλλου η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), εκτός αν συντρέχει σοβαρός υπηρεσιακός λόγος, π.χ. εμπλοκή σε υπόθεση διαφθοράς ή ψευδή δήλωση "πόθεν έσχες".
Δεν αποκλείεται μάλιστα στο μέλλον, αν εφαρμοστεί ή μάλλον ξεδιπλωθεί σε όλο το εύρος της η ηλεκτρονική πλατφόρμα που εισηγούνται παράγοντες στην κυβέρνηση, να καταργηθεί η δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ειδικά για το χαμηλόβαθμο προσωπικό.
Συνδικαλιστές, που ερωτήθηκαν σημείωσαν ότι ο ευσυνείδητος δημόσιος υπάλληλος δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από την ηλεκτρονική καταγραφή των υπηρεσιακών στοιχείων του, που ήδη τα περισσότερα συμπεριλήφθηκαν στην απογραφή.
Εξέφραζαν, όμως, έντονους φόβους για την παρακολούθηση των στοιχείων του πάγιου εξοπλισμού των υπηρεσιών, π.χ. όπως PCS, Notebooks, σταθερά τηλέφωνα, σε συνδυασμό με το προσωπικό το οποίο τα χρησιμοποιεί. Ο νοών νοείτω!

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: