ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Επιβεβαίωση εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται μέσω διαδικτύουΗ Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τις υπηρεσίες και τους φορείς, που διενεργούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας και έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου, ότι δύνανται να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητά τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.ika.gr. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: