ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Νέο «Ταμείο» υγείας για όλους τους ασφαλισμένους!
Ένα νέο ενιαίο «Ταμείο» θα παρέχει υπηρεσίες υγείας, ιδίως τις λεγόμενες πρωτοβάθμιες, δηλαδή τις εξω-νοσοκομειακές, σε όλους τους Έλληνες από τον ερχόμενο Ιούνιο.

Υπό την «ομπρέλα» του Οργανισμού Παροχών Υγείας (ΟΠΥ) για τον οποίο ο λόγος, θα βρίσκονται όλοι οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι καθώς και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΓΑ, του Οργανισμού Απασχόλησης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Οίκου Ναύτη.

Αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο.

Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Παροχών Υγείας, η έναρξη ισχύς του οποίου ορίζεται η 1η Ιουνίου. Ο σκοπός του όπως περιγράφεται στο άρθρο 27 του νομοσχεδίου είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Στον Οργανισμό Παροχών Υγείας, που θα εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας, εκτός από τους κλάδους περίθαλψης των ασφαλιστικών ταμείων, θα ενταχθούν τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και οι αγροτικοί γιατροί.

Το πολυνομοσχέδιο αφήνει «παραθυράκι» τόσο για την ένταξη και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο παροχών υγείας όσο και άλλης κατηγορίας δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης.

Επίσης, προβλέπεται και η πιλοτική εφαρμογή του νέου φορέα νωρίτερα από τον ερχόμενο Ιούνιο σε μία ή δύο Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες που θα ορίσει το υπουργείο Υγείας.

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Ο υπό σύσταση Οργανισμός θα αναλάβει την οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Περίθαλψης στην επικράτεια, αφενός αξιοποιώντας τις μονάδες υγείας κάθε ασφαλιστικού φορέα, αφετέρου συνάπτοντας συμβάσεις με φορείς υγείας, ιδιωτικούς και δημόσιους, και αγοράζοντας «πακέτα υγείας» από αυτούς για τους ασφαλισμένους.

Ειδικότερα, στον ΟΠΥ ανατίθεται με το άρθρο 27 «ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων αυτών όπου και όποτε αυτό απαιτείται».

Η λειτουργία του ΟΠΥ ανατίθεται ουσιαστικά στις κατά τόπους Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ). Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «σε κάθε ΔΥΠΕ ορίζεται ένας Συντονιστής, ο οποίος έχει ως έργο την εποπτεία, το συντονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΠΥ, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Στην έδρα του κάθε Συντονιστή λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του».

Προμήθειες

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν το νέο σύστημα προμηθειών όπως το έχει προαναγγείλει ο υπουργός Υγείας και το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2012. Σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτό, η διαχείριση των προμηθειών θα ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, με βασικό στόχο την διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών που θα αφορούν τις ανάγκες ενός ή περισσότερων ετών.

Ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας προέβλεπε ότι η διαχείριση των προμηθειών θα ανατίθετο σε ιδιώτη, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, ενώ επέτρεπε συνεργασία με τράπεζες για την απευθείας εξόφληση των προμηθευτών. Επιπλέον, το νομοσχέδιο δίδει τη δυνατότητα να διεξάγονται διαγωνισμοί και από τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών.

Στόχος του νέου συστήματος προμηθειών είναι να επιτευχθούν μέσω κεντρικών διαγωνισμών σημαντικές εκπτώσεις από τους προμηθευτές και να μην υπάρχουν υπερβάσεις στον προϋπολογισμό.

Φαρμακοποιοί

Σε ό,τι αφορά τα φαρμακεία, ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος διευκρίνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η απελευθέρωση του επαγγέλματος δεν σημαίνει πως το φάρμακο θα μετατραπεί σε προϊόν που θα βρίσκεται στα ράφια του σούπερ – μάρκετ. Στο πολυνομοσχέδιο που παρουσίασε, στα φαρμακεία και τη λειτουργία τους αναφέρεται το άρθρο 15, το οποίο ορίζει τον αριθμό των φαρμακείων που εφημερεύουν το Σάββατο. Έτσι, αναφέρεται ότι με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη πρέπει να εφημερεύουν από 40% ως και 100% του συνολικού του αριθμού των λειτουργούντων φαρμακείων.

Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι φαρμακοβιομηχανίες οφείλουν να επιστρέφουν στα ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας το 4% επί των συνολικών κερδών τους από τις πωλήσεις των σκευασμάτων τους στους ασφαλισμένους. Αντιστοίχως, προβλέπεται «έκπτωση» των φαρμακοποιών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία κλιμακούμενη του συνολικού τζίρου τους, από 0,5% έως και 8%, υπό τον όροι ότι θα Ταμεία θα καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους προς τους φαρμακοποιούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: