ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Μικρότερη η παρακράτηση φόρου το 2011 για τους δημοσίους υπαλλήλους

Λιγότερο φόρο κρατάει η Εφορία από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μετά το «μαχαίρι» σε επιδόματα και 13ο - 14ο μισθό στον δημόσιο τομέα. Δημόσιοι υπάλληλοι με τις ίδιες ακριβώς αποδοχές με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έχουν κάθε μήνα μικρότερη παρακράτηση φόρου.

Για παράδειγμα, άγαμος δημόσιος υπάλληλος που παίρνει το μήνα 1.850 ευρώ έχει παρακράτηση φόρου 181,57 ευρώ, ενώ σε έναν άγαμο μισθωτό του ιδιωτικού τομέα με τον ίδιο ακριβώς μισθό η Εφορία του κρατάει φόρο 223,31 ευρώ κάθε μήνα.

Μικρότερη παρακράτηση φόρου για τους δημοσίους υπαλλήλους

Μετά την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα και την αντικατάστασή τους από επιδόματα ύψους 1.000 ευρώ (500 ευρώ Χριστούγεννα, 250 για Πάσχα και 250 ευρώ για άδεια), ισχύει νέος τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους ο υπολογισμός του φόρου γίνεται πλέον σε 12 μισθούς και όχι στους 14 μηνιαίους μισθούς που παραμένουν για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι συνεχίζουν να λαμβάνουν δύο επιπλέον μισθούς (13ο και 14ο).

Αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δίνονται οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις το 2011.

Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο:
1. Ο υπολογισμός του φόρου που παρακρατείται κάθε μήνα στους μισθούς και στις συντάξεις γίνεται με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος.
2. Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης, επί 12 μηνιαίους μισθούς.
Στους λοιπούς μισθωτούς-συνταξιούχους, δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης επί 14 μηνιαίους μισθούς.

Με 13ο και 14ο3. Στους μισθωτούς-συνταξιούχους που παίρνουν δύο επιπλέον μισθούς (13ο και 14ο) το 1/14 του ποσού αυτού αποτελεί τον φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα. Το ίδιο ποσό φόρου πρέπει να παρακρατείται και από το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το 1/28 του ετήσιου φόρου, αποτελεί τον φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα αδείας.
4. Στους υπόλοιπους μισθωτούς-συνταξιούχους, δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, το ένα 1/12 του ποσού αυτού αποτελεί τον φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων.

Αγαμος δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίο μισθό 1.850 ευρώΑγαμος μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ, καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, δώρο Πάσχα 230 ευρώ και επίδομα αδείας 230 ευρώ.
 • Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12 Χ 1.850 = 22.200 ευρώ.
 • Ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.212 ευρώ.
 • Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.212 Χ 1,5% = 33,18 ευρώ. ? Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 2.212 - 33,18 = 2.178,82 : 12 = 181,57 ευρώ.
 • Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 181,57 X (450 : 1.850) = 44,16 ευρώ.
 • Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 181,57 X (230 : 1.850) = 22,57 ευρώ.
 • Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 181,57 X (230 : 1.850) = 22,57 ευρώ.
Αγαμος ιδιωτικός υπάλληλος με μισθό 1.850 ευρώΑγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (για τον οποίο το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ισοδυναμεί με δύο μισθούς) λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ.
 • Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14 Χ 1.850 = 25.900 ευρώ.
 • Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.174 ευρώ
 • Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.174 Χ 1,5% = 47,61 ευρώ.
 • Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 3.174 - 47,61 = 3.126,39 : 14 = 223,31 ευρώ.
 • Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 3.126,39 : 14 = 223,31 ευρώ.
 • Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 3.126,39 : 28 = 111,66 ευρώ.
 • Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 3.126,39 : 28 = 111,66 ευρώ.
Μαρία Βουργάνα

 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οι δημόσιοι υπάλληλοι με τις ίδιες αποδοχές με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα δν είχαν ποτέ το ίδιο δώρο με αυτούς. Στην πραγματικότητα έπαιρναν 13 μισθούς ετησίως. Και άν ρωτάτε γιατί αυτό, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουν και το αποσιωπούν. Το ΔΧ, το ΔΠ και το ΕΑ καταβάλονται χωρίς κανένα από τα επιδόματα που περιέχονται στον πάγιο μηνιαίο μισθό του. Τέοια επιδόματα είναι το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα θέσης, το μεταπτυχιακό επίδομα, το χρονοεπίδομα κλπ.Το παράδειγμα της εφημερίδας δεν μας δίνει τη σωστή διαφορά με το προηγούμενο καθεστώς. Μπορεί να είναι σωστή η διαφορά με τον ιδιωτικό τομέα αλλά όχι με την παρακράτηση που γινόταν στους δημοσίους υπαλλήλους πριν την μείωση.Επίσης η παρακράτηση φόρου είναι μικρότερη γιατί μειώθηκε ο μισθός και όχι γιατί έγινε μείωση στην παρακράτηση φόρου.Πληρώνουμε λιγότερα γιατί παίρνουμε και λιγότερα. Κανείς δεν μας χαρίζει τίποτα.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστό το σχόλιο...δε μας χαρίζουν τίποτα, απλά οι αποδοχές μας μειώθηκαν και ως εκ τούτου και ο φόρος που τους αναλογεί !