ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Η ανθρωπογεωγραφία του ΙΚΑ - Μάιος 2008

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ

Της Ρούλας Σαλούρου

Αυξήθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ κατά το Μάιο του 2007, βάσει των στατιστικών στοιχείων του Ιδρύματος που προέρχονται από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για το συγκεκριμένο μήνα. Αναλυτικά, το Μάιο του 2007 υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 268.432 κοινές επιχειρήσεις και 60.467 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 2.007.969, εκ των οποίων 1.815.522 σε κοινές επιχειρήσεις και 192.447 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του Απριλίου του 2007, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,04%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 3,89% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 4,02%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 8,53%. Αύξηση παρουσιάζεται και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του Μαίου 2006. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,53%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,57%, ενώ στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,70%.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 57,43% των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,07% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,58%, ενώ με μερική απασχόληση το 34,07%.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,12 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.229,68 ευρώ, ενώ με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 26,83 ευρώ και σε 488,92 ευρώ αντίστοιχα. Στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 56,73 ευρώ και 866,38 ευρώ. Στις κοινές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο και η μέση απασχόληση έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.


Το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς ανέρχεται στο 67,86% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 65,16%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 81,60% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 82,83%.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

Οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν το 13,85% των ασφαλισμένων, οι άνδρες το 16,93% και οι γυναίκες το 9,69%. Οι Αλβανοί υπήκοοι αντιπροσωπεύουν το 53,40% των αλλοδαπών ασφαλισμένων. Στους άντρες αλλοδαπούς οι Αλβανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία αφού αντιπροσωπεύουν το 59% και ακολουθούν οι Πακιστανοί με 6,68%, οι Ρουμάνοι με 4,85% και οι Ρώσοι με 4,72%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, οι Αλβανίδες αντιπροσωπεύουν το 40,19%, οι Ρωσίδες το 14,98% και οι Βουλγάρες το 11,18%.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Το 29,13% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. είναι ηλικίας μικρότερης των 29 ετών και το 62,49% είναι κάτω των 39 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2ο τρίμηνο του 2007 είναι ότι το 19,02% του εργατικού δυναμικού είναι κάτω των 29 ετών και το 47,98% κάτω των 39 ετών.


Το 74,11% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-E.T.A.M., για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι 74,54%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 70,06%. Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2ο τρίμηνο του 2007, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 69,12% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:


Από τους Έλληνες ασφαλισμένους το 22,70% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 18,12% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 8,42% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 9,38% στις «Κατασκευές», το 7,54% σε «Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» και το 7,30% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας».

Το 47,34% των Αλβανών εργάζεται στις «Κατασκευές», το 14,49% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 11,87% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και το 14,42% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».


Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών) εργάζεται στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 24,46%, στις «Κατασκευές» το 21,39%, στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» το 15,16%, σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 14,61%, ενώ ένας σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων (10,99%) σε «Ιδιωτικά Νοικοκυριά», δραστηριότητα στην οποία τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αλβανοί υπήκοοι έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης (0,32% και 1,76% αντίστοιχα).

Επίσης προκύπτει από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 62,30% είναι Έλληνες, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 12,97% των ασφαλισμένων.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους το 25,24% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 17,67% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», ενώ το 17,31% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές».


Οι Αλβανοί υπήκοοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (66,44%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 8,36% των Αλβανών υπηκόων απασχολούνται ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες» και το 14,02% «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές».

Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην αυτών της Ε.Ε.και των Αλβανών) εργάζονται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» το 60,15%, ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες» το 10,33% και στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» το 13,78%.


Δεν υπάρχουν σχόλια: