ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Εγκύκλιος για το νέο επικουρικό

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟΚΑΙ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

Αναλυτική εγκύκλιο για τη διαδικασία ενοποιήσεων ασφαλιστικών ταμείων εξέδωσε το υπουργείο Απασχόλησης με βάση το νόμο Πετραλιά (3655/08), ενώ τα εργατικά συνδικάτα έχουν ήδη επιδοθεί σε μπαράζ δικαστικών προσφυγών, με στόχο να οδηγήσουν σε ακύρωση στην πράξη του ασφαλιστικού νόμου, ο οποίος προβλέπει ότι οι 155 ασφαλιστικοί φορείς μειώνονται σε 13, εκ των οποίων πέντε κύριας ασφάλισης, έξι επικουρικής και δύο πρόνοιας. Oi ενοποιήσεις θα γίνουν σε τρεις δόσεις, ως εξής:

  • Στο ΕΤΕΑΜ (επικουρικό του ΙΚΑ) θα ενοποιηθούν από την 1η Ιουνίου τα επικουρικά ταμεία των ηλεκτροτεχνιτών, του προσωπικού εταιριών τσιμέντου και των ιπποδρομιών.

  • Την 1η Αυγούστου στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα ενταχθούν τα ταμεία προσωπικού των ΗΣΑΠ, ΕΤΕ, της ΤτΕ, οι κλάδοι σύνταξης της Εθνικής, του ΤΑΠ - OΤΕ και της ETBA. Στον OΑΕΕ (Oργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) το ταμείο ασφάλισης ναυτικών πρακτόρων, το ταμείο ξενοδόχων, του προσωπικού ιπποδρομιών, τα επικουρικά αρτοποιών και πρατηριούχων υγρών καυσίμων. Στο ΤΕΑΔΥ (επικουρικό δημόσιων υπαλλήλων) τα ταμεία ασφάλισης των εργαζομένων στα ταμεία των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.

  • Τον ερχόμενο Oκτώβριο προβλέπεται η ενοποίηση και άλλων ταμείων, όπως των ανεξάρτητα απασχολουμένων (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Νομικών κ.ά. στο ΕΤΑΑ), των εργαζομένων στον Τύπο (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ), των επικουρικών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (ΤΕΑΙΤ), των τραπεζών και των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (στο ΤΑΥΤΕΚΩ), καθώς και των ταμείων για εφάπαξ στον ιδιωτικό τομέα (ΤΑΠΙΤ).

Το ΤΕΑΙΤ


Oπως τονίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Απασχόλησης, συνιστάται νέος φορέας επικουρικής ασφάλισης, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), στο οποίο εντάσσονται εννέα φορείς επικουρικής ασφάλισης, με κοινά χαρακτηριστικά την ασφάλιση μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, με φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τη μη εμφάνιση άμεσων οικονομικών προβλημάτων. Το ΤΕΑΙΤ θα έχει τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), θα τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και η λειτουργία του αρχίζει την 1η Oκτωβρίου 2008. Σε αυτό εντάσσονται ως τομείς, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, οι ακόλουθοι φορείς επικουρικής ασφάλισης:

α) το ΤΕΑΑΠΑΕ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων,

β) το ΤΕΑΕΙΓΕ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης,

γ) ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΥΕΚ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων,

δ) το ΤΕΑΠΕΠ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών,

ε) το ΤΕΑΠOΖO, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΑΕ Oινοποιίας, Ζυθοποιίας και Oινοπνευματοποιίας,

στ) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων,

ζ) το ΤΕΑΥΕΤ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων,

η) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΥΦΕ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών και

θ) το ΤΕΑΧ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών.

Σκοπός και πόροι

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ανωτέρω αυτοτελείς τομείς που απαρτίζουν το ΤΕΑΙΤ «διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων ταμείων και κλάδων, οι οποίες καθίστανται καταστατικές τους διατάξεις, και από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και τον υπολογισμό της σύνταξης, με εξαίρεση όσα προβλέπονται από τον ν. 3655/2008». Επίσης, στους ανωτέρω τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους, γεγονός που έχει ως συνέπεια να μη διαταράσσεται η ασφαλιστική σχέση που έχει συνάψει ο ασφαλισμένος με τον ασφαλιστικό φορέα του (τομέα). Σκοπός του ΤΕΑΙΤ είναι η καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους τομείς του ταμείου στους ασφαλισμένους, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των τομέων και της γενικής νομοθεσίας.

Ακόμη καθορίζονται οι πόροι του ΤΕΑΙΤ, που προέρχονται από τα αντίστοιχα εντασσόμενα ταμεία και κλάδους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται στους αντίστοιχους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «παρέχεται εξουσιοδότηση προς έκδοση υπουργικής απόφασης για την κατανομή των πόρων και περιουσίας σε περίπτωση που δεν ήταν διαχωρισμένοι κατά κλάδο στους φορείς επικουρικής ασφάλισης πριν από την ένταξη στο ΤΕΑΙΤ, κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών που προβλέπεται υπέρ του εκάστου κλάδου».


Δεν υπάρχουν σχόλια: