ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008

Τέρμα η διπλή ασφάλιση για τους εποχικούς


ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ AGRONEWS
Συντάκτης: AgrοNews
06.06.08-16:59
ImageΜετά από επτά χρόνια και πολλά υπομνήματα από την πλευρά του Incofruit Hellas (Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Κονσερβοποιών (ΠΕΚ) και της Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ), ψηφίστηκε η «Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των εποχικά απασχολούμενων, ασφαλισμένων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών» (διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.3518/06 (ΦΕΚ 272/Α΄/21-12-06).


Να σημειωθεί ότι με την ανωτέρω ψήφιση αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3050/02 (ΦΕΚ 214 Α΄) η οποία δεν ικανοποιούσε πλήρως το αίτημα του κλάδου.

Σε σχέση με την προϊσχύσασα διάταξη, η κοινοποιούμενη διάταξη

- Επεκτείνει το χρονικό διάστημα της εποχικής απασχόλησης των ασφ/νων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. αγροτών, από τέσσερις (4) σε έξι (6) μήνες.

- Καταργεί τα αριθμητικά κριτήρια του πλήθους των εποχικά απασχολουμένων (μέχρι 15 άτομα) και του πλήθους του προσωπικού της επιχ/σης ή εκμετάλλευσης (κάτω των 30 ατόμων συνολικά).

- Υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής και οι επιχ/σεις τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων εδάφους κ.λ.π. (δευτερογενής αγροτική δραστηριότητα). Διαβάστε όλη την Εγκύκλιος ΙΚΑ για διπλή ασφάλιση


Δεν υπάρχουν σχόλια: